PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2 | 21--41
Tytuł artykułu

Osobowościowe predyktory zaangażowania pracowników - analizy empiryczne

Warianty tytułu
Personality Predictors of Employee Engagement - Empirical Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest prezentacja wyników badań empirycznych, dotyczących osobowościowych czynników zaangażowania. Zaangażowanie można traktować jako wymiar postawy pracownika wobec przedsiębiorstwa. Stanowi wyraz identyfikacji jednostki z miejscem pracy, miarę jej lojalności, określa poziom satysfakcji (związanej z przynależnością do organizacji i wykonywaniem określonych zadań, pełnieniem ról zawodowych) i poczucia „emocjonalnego przywiązania” do firmy. Odzwierciedla także stopień „uczestnictwa organizacyjnego” pracownika, wyrażonego pozytywnym wartościowaniem i podejmowaniem działań, ukierunkowanych na cele biznesowe przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia działalności firm szczególnie istotna wydaje się być identyfikacja tych czynników, które związane są z budowaniem zaangażowania pracownika. (abstarkt oryginalny)
EN
The goal of the paper is to present the findings of empirical issues concerning personality determinants of engagement. Engagement may be treated as a measure of employee’s attitude towards the company. It constitutes an expression of individual’s identification with the workplace and a measure of employee’s loyalty, it determines satisfaction level and the level of “emotional attachment” to a company. It also reflects the degree of “organizational participation” of an employee, being reflected in positive evaluation and undertaking of activities aimed at business goals of a company. From the point of view of business activities it seems particularly significant to be able to identify those aspects which are related to building employee’s engagement. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Ashman I., An Investigation ofthe British Organizational Commitment Scale. A Qualitative Approach to Evaluating Construct Validity, "Management Research News" 2007, Vol. 30, No. 1.
 • [2] Becker T.E., Billings R.S., Profiles of Commitment: An Empirical Test, "Journal of Organizational Behavior" 1993, Vol. 14.
 • [3] Boshoff Ch., Mels G., The Impact of Multiple Commitments on Intention to Resign: An Empirical Assessment, "British Journal of Management" 2000, Vol. 11, No. 3.
 • [4] Bragg T., Improve Employee Commitment "Industrial Management" 2002, No. 44.
 • [5] Bugdol M., Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wyd. UJ, Kraków 2007.
 • [6] Chan K., Wyatt T., Quality of Work Life: A Study of Employees in Shanghai, China, "Asia Pacific Business Review" 2007, Vol. 13, No. 4.
 • [7] Cook J., Wall T., New Work Attitude Measures of Trust, Organizational Commitment, and Personal Need Non-fulfilment, "Journal of Occupational Psychology" 1980, Vol. 53 No. 1.
 • [8] Crant J.M., Proactive Behavior in Organizations, "Journal of Management" 2000, Vol. 23, No. 3.
 • [9] Csikszentmihalyi M., Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. Biblioteka Moderatora, Taszów 2005.
 • [10] Franken R.E., Psychologia motywacji, GWP, Gdańsk 2006.
 • [11] Juchnowicz M., Analiza czynników determinujących poziom zaangażowania pracowników oraz decyzje o wyborze miejsca pracy w organizacjach opartych na wiedzy, projekt badawczy własny nr N N1153965 33, finansowany z grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009.
 • [12] Juros A., Oleś P., Struktura czynnikowa i skupieniowa Testu Przymiotnikowego ACL H.G. Gougha i A.H. Heilbruna, w: Z psychometrycznych problemów diagnostyki psychologicznej, red. J. Brzeziński E. Hornowska, Wyd. UAM, Poznań 1992.
 • [13] Kima H. J., Shinb K.H., Swangerc N., Burnout and Engagement: A Comparative Analysis Using the Big Five Personality Dimensions, "International Journal of Hospitality Management" 2009, Vol. 28, Issue 1.
 • [14] Kittinger J.D., Walker A.G., Cope J.G., Wuensch K.L., The Relationship Between Core Self-Evaluations and Affective Commitment "Journal of Behavioral & Applied Management" 2009, Vol. 11 Issue l.
 • [15] Komarraju M., Karau S.J., The Relationship Between the Big Five Personality Traits and Academic Motivation, "Personality and Individual Differences" 2005, Vol. 39, No. 3.
 • [16] Langelaan S., Bakker A.B., Van Doornen L.J., Schaufeli W.B., Burnout and Work Engagement: Do Individual Differences Make a Difference? "Personality and Individual Differences" 2004, Vol. 40.
 • [17] Macey W.H., Schneider B., The Meaning of Employee Engagement, "Industrial and Organizational Psychology" 2008, No. 1.
 • [18] McClelland D.C., Business Drive and National Achievement, "Harvard Business Review" 1962, No. 40.
 • [19] Meyer J.P., Allen N.J., A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment, "Human Resource Management Review" 1991, Vol. 1.
 • [20] Moss S.A., McFarland J., Ngu S., Kijowska A., Maintaining an Open Mind to Close Individuals: The Effect of Resource Availability and Leadership Style on the Association between Openness to Experience and Organizational Commitment, "Journal of Research in Personality" 2007, No. 41.
 • [21] Mowday R.T., Steers R.M., Porter L.W., The Measurement of Organizational Commitment, "Journal of Vocational Behavior" 1979, Vol. 14.
 • [22] Porter J.L., Steers R.M., Mowday R.T., Boulian R.T., Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover among Psychiatric Technicians, "Journal of Applied Psychology" 1974, Vol. 59.
 • [23] Reichers A.E., A Review and Reconceptualization of Organizational Commitment, "Academy of Management Review" 1985, Vol. 10.
 • [24] Schaufeli W.B., Bakker A.B., Utrecht Work Engagement Scale, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands 2003.
 • [25] Smith C.S., Tisak J., Driscrepancy Measures of Role Stress Revisited: New Perspectives on Old Issues, "Organizational Behaviour and Human Decision Processes" 1993, Vol. 56.
 • [26] Somers M.J., Organizational Commitment, Turnover and Absenteeism: An Examination of Direct and Indirect Effects, "Journal of Organizational Behavior" 1995, Vol. 16.
 • [27] Tajfel H., Social Identity and Intergroup Relations, Cambridge University Press, Cambridge 1982.
 • [28] Wefald A. J., Downey R.G., Construct Dimensionality of Engagement and its Relation with Satisfaction, "The Journal of Psychology" 2009, Vol. 143, No. 1.
 • [29] Wildermuth C., Pauken P.D., A perfect Match: Decoding Employee Engagement - Part II: Engaging Jobs and Indwiduals, "Industrial and Commercial Training" 2008, Vol. 40, No. 4.
 • [30] Wildermuth C., Engaged to Serve: The Relationship Between Employee Engagement and the Personality of Human Services Professionals and Paraprofessionals, niepublikowana praca doktorska, Bowling Green State University 2008.
 • [31] Wolińska J, Drwal R., Test Przymiotnikowy (ACL) H.G. Gougha i A.H. Heilbruna w badaniu samooceny i percepcji społecznej, w: Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Wybrane zagadnienia i techniki, red. R. Drwal, PWN, Warszawa 1995.
 • [32] Zawadzki B., Szczepaniak P, Strelau J., Diagnoza psychometryczna Pięciu Wielkich Czynników Osobowości: adaptacja kwestionariusza NEO-FFI Costy i McCrae do warunków polskich, "Studia Psychologiczne" 1995, nr 33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169311012

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.