PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 1 | 79--97
Tytuł artykułu

Analiza kointegracji kursu PLN/EUR na podstawie modelu równowagi CHEER

Warianty tytułu
A Cointegration Analysis of Equilibrium Zloty/Euro Exchange Rate under CHEER Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Oczekiwane członkostwo Polski w systemie ERM II oraz przystąpienie do strefy euro oznaczają stopniowe usztywnianie kursu złotego, aż do całkowitego wprowadzenia wspólnej waluty. Silne umacnianie się złotego względem euro w ostatnich latach, szczególnie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, spowodowało wzrost zainteresowania ekonomistów modelami kursów walutowych równowagi. Celem badań przedstawionych w artykule jest poszukiwanie zależności długookresowych dla kursu PLN/EUR. W artykule przedstawiono analizę równowagi nominalnego kursu PLN/EUR na podstawie modelu CHEER, stanowiącego połączenie teorii parytetu siły nabywczej (PPP) i "nieubezpieczonego" parytetu stóp procentowych (UIP). Wykorzystując dane kwartalne w okresie IV kwartał 1999 - III kwartał 2008 r., dla badanego kursu przeprowadzono weryfikację empiryczną, opierając się na analizie kointegracji. Wyniki empiryczne pokazują, że od 2007 r. odchylenia analizowanego kursu od ścieżki równowagi nie przekraczają 3%. (abstrakt oryginalny)
EN
The expected Poland's membership in the ERM2 and accession to the euro area means a gradual fixing of the zloty exchange rate until the complete introduction of the single currency. Strong appreciation of the zloty against the euro in recent years, especially after Poland's accession to the European Union, resulted in increased interest of economists in models of exchange rate equilibrium. The aim of the research presented in the article is to seek for long-term equilibrium of the zloty/euro exchange rate. An analysis of CHEER equilibrium model is given, combining the idea of purchasing power parity (PPP) and "uncovered" interest rate parity (UIP). An empirical verification, using quarterly data over 1999Q4-2008Q3, is given within a cointegration framework of Johansen. Empirical results show that since 2007, the deviations of nominal zloty/euro exchange rate from the equilibrium path do not exceed 3%. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
79--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki; Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Bibliografia
 • Balassa B. (1964), The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal, Journal of Political Economy, 72, 584-596.
 • Bęza-Bojanowska J. (2009), Behavioral and Permanent Zloty/Euro Equilibrium Rate, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 1, 35-55.
 • Bęza-Bojanowska J., MacDonald R. (2009), The Behavioural Zloty/Euro Equilibrium Exchange Rate, National Bank of Poland, Working Paper, 55, Warsaw.
 • Bhandari J.S. (1983), An Alternative Theory of Exchange Rate Dynamics, Quarterly Journal of Economics, 98 (2), 337-348.
 • Brzeszczyński J., Kelm R. (2002), Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa.
 • Chmielewski T. (2003), Od kursu płynnego do unii monetarnej. Znaczenie efektu Balassy-Samuelsona dla polskiej polityki pieniężnej, Materiały i Studia, 163, NBP, Warszawa.
 • Doornik J.A. (1995), Testing General Restrictions on the Cointegrating Space, manuscript.
 • Dornbusch R. (1976), Expectations and Exchange Rate Dynamics, Journal of Political Economy, 84 (6), 1161-1176.
 • Engle R.F., Granger C.W.J. (1987), Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, Econometrica, 55 (2), 251-276.
 • Groen J.J.J. (2002), Cointegration and the Monetary Exchange Rate Model Revisited, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 64 (4), 361-380.
 • Halpern L., Wyplosz C. (2001), Economic Transformation and Real Exchange Rates in the 2000s: The Balassa-Samuelson Connection, w: United Nations Economic Commission for Europe, Economic Survey of Europe, Chap. 6, Geneva.
 • Johansen S. (1988), Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 231-254.
 • Johansen S. (1995), Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press.
 • Johansen S. (2002), A small sample correction for the test of cointegrating rank in the vector autoregressive model, Econometrica, 70, 1929-1961.
 • Johansen S., Juselius K. (1990), Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration - With Applications to the Demand for Money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52 (2), 169-210.
 • Johansen S., Juselius K. (1992), Testing Structural Hypothesis in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for the UK, Journal of Econometrics, 53, 211-244.
 • Juselius K. (1991), Long-run Relations in a Well Defined Statistical Model for the Data Generating Process: Cointegration Analysis of the PPP and UIP Relations Between Denmark and Germany, w: J. Gruber (red.), Econometric Decision Models: New Methods of Modeling and Applications, Springer-Verlag, New York.
 • Juselius K. (1995), Do Purchasing Power Parity and Uncovered Interest Rate Hold in the Long Run, Journal of Econometrics, 69, 211-240.
 • Juselius K. (2006), The Cointegrated VAR Model: Methodology and Applications, Oxford University Press.
 • Juselius K., MacDonald R. (2004), The International Parities Between Japan and the USA, Japan and the World Economy, 16, 17-34.
 • Juselius K., MacDonald R. (2007), International Parity Relationships and a Nonstationary Real Exchange Rate. Germany versus the US in the Post Bretton Woods Period, w: V. Morales (red.), Recent Issues in International Macroeconomics, Nova Publications, New York.
 • Karfakis C.J. (1991), A Model of Exchange Rate Policy: Evidence for the US Dollar-Greek Drachma Rate 1975-87, Applied Economics, 23, 815-820.
 • Kelejian H.H. (1982), An Extension of a Standard Test for Heteroskedasticity to a Systems Framework, Journal of Econometrics, 20, 325-333.
 • Kębłowski P. (2009), Małopróbkowe wnioskowanie o rzędzie kointegracji, rozprawa doktorska, Uniwersytet Łódzki.
 • Kębłowski P., Welfe A. (2010), Estimation of the equilibrium exchange rate: The CHEER approach, Journal of International Money and Finance, 29, 1385-1397.
 • Kelm R. (2004), Empiryczny model polityki kursowej w Polsce w latach 1995-2002, w: W. Milo, P. Wdowiński (red.), Rynki finansowe: prognozy a decyzje, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 177, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kelm R., Bęza-Bojanowska J. (2005), Polityka monetarna i fiskalna a odchylenia realnego kursu złoty/euro od kursu równowagi w okresie styczeń 1995 r. - czerwiec 2004 r., Bank i Kredyt, 10, 4-19.
 • Ljung G., Box G.E.P. (1978), On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models, Biometrika, 66, 67-72.
 • Lütkepohl H. (2005), New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 • MacDonald R. (2000), Concepts to Calculate Equilibrium Exchange Rates: An Overview, Discussion paper, 3/00, Economic Research Group of the Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main.
 • MacDonald R., Marsh I.W. (1997), On Casselian PPP, Cointegration and Exchange Rate Forecasting, Review of Economics and Statistics, 70, 655-664.
 • MacDonald R., Marsh I.W. (1999), Exchange Rate Modelling, Kluwer, Boston, M.A.
 • MacDonald R., Nagayasu J. (2000), The Long-Run Relationship Between Real Exchange Rates and Real Interest Rate Differentials: A Panel Study, IMF Working Paper Series, 99/37, Palgrave Macmillan, Washington D.C.
 • MacDonald R., Taylor M.P. (1994), Reexamining the Monetary Approach to the Exchange Rate: the Dollar-Franc, 1976-90, Applied Financial Economics, 4, 423-429.
 • MacKinnon J.G., Haug A.A., Michelis L. (1999), Numerical Distribution Functions of Likelihood Ratio Tests for Cointegration, Journal of Applied Econometrics, 14, 563-577.
 • Majsterek M. (2008), Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Milo W., Rutkowska M. (2005), Notes on Forecasting Nominal Equilibrium Exchange Rates of PLN Against USD, w: W. Milo, P. Wdowiński (red.), Issues in Modeling, Forecasting and Decision -Making in Financial Markets, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 192, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 145-156.
 • Milo W., Rutkowska M. (2006), Notes on Forecasting Real Equilibrium Exchange Rates of PLN Against USD, w: W. Milo, P. Wdowiński (red.), Financial Markets: Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Milo W., Wrzesiński D. (2004), Analiza realnego kursu walutowego, w: W. Milo, P. Wdowiński (red.), Rynki finansowe: prognozy a decyzje, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 177, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Obstfeld M. (1995), International Currency Experience: New Lessons and Lessons Relearned, Brookings Papers on Economic Activity, 26 (1), 119-220.
 • Osterwald-Lenum M. (1992), A Note With Fractiles of the Asymptotic Distribution of the Maximum Likelihood Cointegration Rank Test Statistics: Four Cases, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54, 461-472.
 • Pentecost E.J. (1993), Exchange Rate Dynamics: A Modern Analysis of Exchange Rate Theory and Evidence, E. Elgar, Aldershot, Hants.
 • Przystupa J. (2009), Analiza realnego kursu długookresowej równowagi złotego przy wchodzeniu do ERM-2 i strefy euro, Studia i Materiały, 89, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Reinsel G.C., Ahn S.K. (1992), Vector Autoregressive Models with Unit Roots and Reduced Rank Structure: Estimation, Likelihood Ratio Test, and Forecasting, Journal of Time Series Analysis, 13, 353-375.
 • Rogoff K. (1996), The Purchasing Power Parity Puzzle, Journal of Economic Literature, 34 (2), 647- 668.
 • Rubaszek M. (2004), Modelowanie optymalnego poziomu realnego efektywnego kursu złotego: zastosowanie koncepcji fundamentalnego kursu równowagi, Materiały i Studia, 175, NBP, Warszawa.
 • Rubaszek M., Serwa D., Marcinkowska-Lewandowska W. (2009), Analiza kursu walutowego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Samuelson P.A. (1964), Theoretical Notes on Trade Problems, Review of Economics and Statistics, 46 (2), 145-154.
 • Sims C.A. (1980), Macroeconomics and Reality, Econometrica, 48 (1), 1-48.
 • Wdowiński P. (2005), Teorie parytetu siły nabywczej PPP i parytetu stóp procentowych UIP w modelu kursu walutowego, w: W. Milo, P. Wdowiński (red.), Wybrane zagadnienia ilościowych analiz ekonomiczno-finansowych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 193, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wdowiński P. (2007), Modelowanie i prognozowanie kursu walutowego złoty/euro, w: P. Miłobędzki, M. Szreder (red.), Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace i Materiały, 5, Uniwersytet Gdański.
 • Wdowiński P. (2010), Modele kursów walutowych, rozprawa habilitacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wdowiński P., Zglińska-Pietrzak A. (2006), Modeling and Forecasting Exchange Rates: A Monetary Approach, w: W. Milo, P. Wdowiński (red.), Financial Markets: Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Welfe A. (1995), Ekonometria, PWE, Warszawa.
 • Williamson J. (1983a), Estimating Equilibrium Exchange Rates, Institute for International Economics, Washington, D.C.
 • Williamson J. (1983b), The Exchange Rate System, Institute for International Economics, Washington, D.C.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169312914

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.