PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 3 | 13--20
Tytuł artykułu

Nowe kierunki ochrony konsumenta w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
A New Directions of Consumer Protection in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano kierunki zmian ochrony konsumenta w prawie polskim na tle celów strategicznych polityki konsumenckiej Unii Europejskiej. Omówiono unijną „Strategię Polityki Konsumenckiej” na lata 2002-2006 oraz 2007-2013. Przedstawiono politykę legislacyjną oraz regulacyjną w zakresie ochrony konsumenta oraz implementację strategii unijnych do polskiego systemu prawnego.
EN
The article presents consumer policy strategies of European Union and on these background directions of changes consumer protection at Polish law. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
13--20
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Bibliografia
 • Communication from the Commission to the Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Consumer Policy Strategy 2002-2006, COM (2002), 208, Final, Dziennik Urzędowy 2002 C 13702.
 • Dąbrowska A., Strategia Polityki Konsumenckiej na lata 2007 - 2013, "Handel Wewnętrzny" 2007, nr 4/5.
 • Doyle P., Marketing wartości, Wyd. FELBERG SJA, Warszawa 2003.
 • Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym, Dz. Urzęd. L 149 z 11.06.2005 r.
 • http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc network/index en.htm.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, póz. 483, z późn. zm.
 • Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
 • Martin R., The Age of Customer Capitalism, "Harvard Business Review" 2010, vol. 88, no. 1.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży, Dz. U. nr 99, póz. 894 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorstwami a konsumentami, Dz. U. Nr 96, póz. 851.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów. Dz. U. Nr 64, póz. 328.
 • Rozporządzenie nr 2006/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów, Dz. Urzęd. L 364 z 9.12.2004 r.
 • Sierpińska R., Ochrona konsumenta, "Komentarz do Dziennika Ustaw" nr 7 z 11 marca 2001 r. (wkładka).
 • Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej strony, Dz. U. z 1994 r. nr 11, póz. 38 (załącznik).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16, póz. 93, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz. U. nr 141, póz. 1176.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 2003 r. nr 153, póz. 1503, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz. U. nr 229, póz. 2275, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz. U. z 2001 r. nr 4, póz. 25, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. nr 22, póz. 271.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. nr 50, póz. 331, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz. U. nr 171, póz. 1225, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Dz. U. z 2001 r. nr 5, póz. 44, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, Dz. U. nr 116, póz. 975.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz. U. nr 171, póz. 1206.
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną, opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Dz. U. nr 126, póz. 1068. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, Dz. U. z 2010 r. nr 7, póz. 44.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. nr 234, póz. 1572.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz. U. z 2004 r., nr 223, póz. 2268, z późn zm.
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, Dz. U. nr 169, póz. 1386, z późn zm.
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Dz. U. nr 81, póz. 530.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz. U. nr 166, póz. 1360, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2007 r. nr 155, póz. 1095, z późn. zm.
 • Wspólny Rynek dla obywateli, sprawozdanie okresowe na wiosenny szczyt Rady Europejskiej w 2007 r., Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela 2007 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169313957

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.