PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 54 Zagadnienia ekonomiczne w ujęciu historycznym oraz teorii i polityki gospodarczej | 157--171
Tytuł artykułu

Odnowiona Strategia Lizbońska a polityka zatrudnienia w Polsce - wybrane aspekty

Autorzy
Warianty tytułu
Revised Lizbon Strategy and Employment Policy in Poland - Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pierwszej części opracowania zostało przedstawione miejsce polityki zatrudnienia w Strategii Lizbońskiej jako programie społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej wraz ze zmianą hierarchii celów i metod jej realizacji po 2005 roku. Osiągnięcie wytyczonych celów w znacznym stopniu uzależnione jest od skutecznych działań podejmowanych na szczeblu narodowym. Druga część opracowania jest próbą oceny, w jakim stopniu Polska realizuje założenia Strategii Lizbońskiej w zakresie zwiększania stóp zatrudnienia ludności w wieku 18-65 lat i jednej z grup zwiększonego ryzyka na rynku pracy, czyli osób starszych w wieku powyżej 50 lat. (fragm. tekstu)
EN
The Lisbon strategy is a long-term project aimed at reforms and transformations leading to the most competitive economy in the world according to the perspective planning up to 2010. The key objective of such a strategy is to acquire, so called, full employment, i.e. the employment in which any causes of the structural and persistent unemployment (counterbalance) will be eliminated to a considerable degree. Despite the decrease in unemployment, it should not contribute to the negative professional activities. On the contrary, in order to carry through the aims in their full effect, they strive for high increase of employment, i.e. required decrease in unemployment and the determinated percentage of the professionally non-active people. The high-employment economy cannot impede the increase in productivity, i.e. yield capacity. Demands are not made to promote low employment in the scope of ineffective lines of business and/or enterprises, but - by contraries - to restructuring at a high standard level. It entails - inter alia - modified public budgetary expenditure in order to launch a variety of many projects to be invested in natural persons and legal persons, investments outlays to be paid R+D, various innovations and highly sophisticated development of computer science techniques. Also the modernisation of the social policies in the direction to favour the increase of the employment and modification of the system of the expenditures of the social expenses, has become a well-considered challenge to Polish economy. The main priority should be mainly the employment the elderly, the disabled and low - professionally qualified persons. And the limitation of the social benefits replacing the earned incomes assigned to those persons should be the next priority. The objective of this paper is to determine the progresses of the Lisbon Strategy during the years of employment between 2000-2007. Achieving the goals appeared to be quite a problem and nowadays practically the majority of the economists and politicians do not believe that the economic transformations shall be carried out by the EU member countries. However, is the Lisbona Strategy 'dead', as stated by Romano Prodi, just after his term of office in the European Commision? Are any possibilities to improve its activity? Which reforms must be taken up to cover the social policies to relax the situations leading to the growth of employment? Thereby, the basic questions are still worth answering. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Czas wrzucić wyższy bieg. Nowe partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Komunikat Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej 2006, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2006.
 • Czas wrzucić wyższy bieg: nowe partnerstwo na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Komunikat Komisji Europejskiej na wiosenny szczyt Rady Europejskiej. "COM" styczeń 2006, 30.
 • Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport końcowy z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 • Dokument Implementacyjny Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej (przyjęty przez Radę Ministrów 17 października 2006 roku).
 • Economic Forecast. Spring 2008. European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, "European Economy" January 2008, s. 3-7.
 • EMCO Working Group Report on Active Ageing Council of the European Union. Brussels 2007 (9269/07ADD1), s. 19.
 • Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 28 grudnia 2005 r.
 • Radło M.J. (red.): Biała Księga 2005. Narodowa Strategia Lizbońska dla wzrostu i zatrudnienia. Rekomendacje PFSL do Krajowego Programu Reform 2005-2008 w zakresie reformy finansów publicznych, reform mikroekonomicznych (regulacji, sektorów i rynków) oraz zatrudnienia, polityki społecznej i edukacji. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa-Gdańsk 2005, s. 68.
 • Raport 2006 z wdrażania Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej (po pierwszym roku realizacji) przyjęty przez Radę Ministrów 13 października 2006 roku. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 • Raport 2007 z realizacji Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej w Polsce przyjęty przez Radę Ministrów 11 października 2007 roku. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 • Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Projekt programu. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, luty 2008.
 • Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002, s. 9.
 • Strategia polityki społecznej na lata 2007-2013. Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005, s. 36.
 • Tytuł VII Traktatu Amsterdamskiego z 2 października 1997 roku to "Zatrudnienie".
 • Working Together for Growth and Jobs: A New Start for the Lisbon Strategy. Communication to the Spring European Council Commission of the European Communities. "COM" 2005, 24.
 • Working Together for Growth and Jobs: Integrated Guidelines for Growth and Jobs (2005-2008). "COM" 2005, 141.
 • Wzrost i zatrudnienie - zintegrowane wytyczne na lata 2005-2008. "COM" 2005, 141, Bruksela, 12 kwietnia 2005 r.
 • Załącznik do Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008, przyjętego przez Radę Ministrów 27 grudnia 2005 roku. Warszawa, 17 października 2006 roku.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169314107

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.