PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 54 Zagadnienia ekonomiczne w ujęciu historycznym oraz teorii i polityki gospodarczej | 243--261
Tytuł artykułu

Warunki inwestowania i ich wpływ na alokację bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie

Warianty tytułu
Investment Conditions and Their Influence on the Allocation of the Direct Foreign Investments in the World
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono analizę klimatu inwestycyjnego, warunki prawne dla kapitału zagranicznego, kryteria, jakimi kierują się inwestorzy przy wyborze miejsca lokowania kapitału, rodzaje ryzyka inwestycyjnego oraz inne czynniki decydujące o atrakcyjności inwestycyjnej.
EN
Investment climate, which can be defined and classified in many different ways, has a significant influence on the influx of foreign capital. It is commonly assumed that it involves the general conditions determining the influx of foreign capital and the investment risk that results from them. Until recently, legal regulations have played a significant role since they specified the rules governing the activities of the foreign investors. These days, however, the importance of these regulations, as well as other traditional factors, is decreasing in favour of more modern factors, which is caused by the standardisation of the most of the primary ones. In terms of the investment attractiveness Asian countries, particularly China, begin to stand out. One of the results of the favourable investment climate is the influx of foreign capital. In general, an increase in the foreign direct investment (FDI) can be seen in the world, but the distribution of these investments is not equal. In the recent years we have observed an increase in the share in value of FDI of Asian countries, especially China. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2007. Ernst & Young. Http://www.paiz.gov.pl, s. 3-5.
 • Brzeziński B.: System opodatkowania spółek z udziałem podmiotów zagranicznych w Polsce. [w:] Opodatkowanie przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Rozprawy. Red. J. Głuchowskiego. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1991, s. 85-86.
 • Ciamaga L., Latoszek E., Michałowska-GorywodaK., Oręziak L., Teichman E.: Unia Europejska. PWN, Warszawa 1988, s. 230-237.
 • Michałowska-Gorywoda K.: Wspólnota Europejska. SGH, Warszawa 1994, s. 148-151.
 • Czerwieniec E.: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych. Zeszyty Naukowe, Seria II, Prace doktorskie i habilitacyjne, nr 105, AE, Poznań 1990, s. 18.
 • Durka B.: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce światowej. [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport. Red. B. Durka. IKiCHZ, Warszawa 1995, s. 116.
 • Galster J., Witkowski Z.: Kompedium wiedzy o Unii Europejskiej. "Dom Organizatora", Toruń 1997, s. 164-165.
 • Gliniecka J.: Inwestycje zagraniczne w świetle prawa finansowego. Wydawnictwo Prawnicze i Ekonomiczne "Lex", Gdańsk 1992, s. 146-147.
 • Gocłowska K: Funkcjonowanie kapitału zagranicznego w Polsce. "Sprawy Międzynarodowe" 1990, nr 4, s. 115.
 • Hany C.: Inwestycje zagraniczne w Polsce i na Węgrzech. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1995, nr 1, s. 7.
 • Http://www. unctad.org/fdi_statistics.
 • Http://www.gmid. euromonitor.com; UNCTAD, based on annex table B. 1 and FDI/TNC database.
 • Karaszewski W.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2004, s. 57-59.
 • Kosikowski C., Królikowska-Olczak M.: Przedsiębiorstwa państwowe i gminne. Przedsiębiorstwa publiczne specjalne. Prawo o inwestycjach zagranicznych. Biała Księga. Polska-Unia Europejska, nr 10. REAL PRESS, Warszawa 1995, s. 78-80.
 • Kozłowska M.: Kapitał zagraniczny i jego pozyskiwanie w Polsce. AE, Katowice 1999, s. 46 -47.
 • Kozuń-Cieślak G.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej. [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Red. W. Karaszewski. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, s. 34.
 • Łamacz T.: Rola kapitału zagranicznego w rozwoju krajów Trzeciego Świata (maszynopis). SGPiS, IGKR, Warszawa 1989, s. 29-35.
 • Mikołajczyk Z.: Strategie marketingowe zagranicznych przedsiębiorstw handlowych w Polsce. [w:] Strategie przedsiębiorstw handlowych w warunkach gospodarki rynkowej. Red. M. Sławińska. Materiały na konferencję naukową. AE, Poznań 1996, s. 73-75.
 • Nasierowski W.: Polityka rządu a inwestycje zagraniczne w Polsce. [w:] Przedsiębiorstwo w procesie transformacji rynkowej. Red. M. Haffer, W. Kosiedowki. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1993, s. 69.
 • Nogalski B., Białas T., Czapiewski M.: Joint venture - kapitałowa forma współpracy. "Przegląd Organizacji" 1993, nr 5, s. 13.
 • Nowara W., Rynarzewski T.: Ewolucja roli czynników determinujących napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Red. W. Karaszewski. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, s. 136-137.
 • Oręziak L.: Swobodny przepływ kapitału w Unii Europejskiej. SGH, Warszawa 2000, s. 11-17.
 • Piankowski M.: Polityka inwestycyjna korporacji transnarodowych. Próba weryfikacji na przykładzie przedsiębiorstw RFN. Zeszyty Naukowe, Rozprawy i Monografie, nr 116, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1988, s. 125.
 • Raport Boston Consulting Group. Http://www.paiz.gov.pl, s. 1-2.
 • Rosińska M.: Kierunki globalnych przepływów kapitałowych a znaczenie miękkich czynników lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie decyzyjnym. [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Red. W. Karaszewski. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 317-319.
 • Rutkowski J.: Inwestycje bezpośrednie jako niekredytowa forma wywozu i przywozu kapitału. Raport (maszynopis). Politechnika Szczecińska, Szczecin 1988, s. 6.
 • Sadowska-Cieślak E.: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie - doświadczenia polskie. [w:] Otwieranie na współpracę z zagranicą: możliwości i ograniczenia (referat). Konferencja naukowa w grudniu 1992 roku.IKiCHZ, Warszawa 1993, s. 75.
 • Stępniak A., Umiński S.: Możliwości wykorzystania swobodnego transferu kapitału przez polskie firmy na obszarze Unii Europejskiej. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1998, s. 38-41.
 • Stępniak A., Umiński S.: Polska-WE. Możliwości inwestowania. Ośrodek Badań WE i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993, s. 63, 65-66, 68-77.
 • Stępniak A., Umiński S.: Promocja polskich podmiotów inwestycyjnych na obszarze Wspólnot Europejskich. Biała Księga, Polska-Unia Europejska, nr 39, REAL PRESS, Warszawa 1993, s. 31.
 • Świdrowski J.: Kontrola zewnętrznych transakcji gospodarczych. Monografie i Opracowania, nr 268, SGPiS, Warszawa 1988, s. 305-317.
 • Wabienie kapitału. "Życie Gospodarcze" 1993, nr 23, s. 32-33.
 • Witkowska J.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach stowarzyszenia i przyszłego członkostwa w UE. Biała Księga Polska-Unia Europejska, nr 20. REAL PRESS, Warszawa 1993, s. 15-19.
 • Witkowska J.: Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej. [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Red. W. Karaszewski. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, s. 41-47.
 • Word Investment Report. Http://www.unctad.org/fdi_statistics; UNCTAD.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169314671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.