PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | z. nr 17 | 205--214
Tytuł artykułu

Partnerstwo jako determinanta modernizacji regionu

Warianty tytułu
Partnership as a Determinant of Region's Modernization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podkreślono istotną rolę różnych form partnerstwa w procesie modernizacji gospodarki i regionu. Szczególną uwagę zwrócono na potencjalne korzyści wynikające z partnerstwa publiczno-prywatnego dla regionu oraz bariery realizacji tej koncepcji partnerstwa obserwowane z perspektywy przedsiębiorstw. Ponadto wskazano na miejsce partnerstwa w polityce regionalnej Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper there was stressed the role of different forms of partnerships in the process of modernization of the economy and the region. A special attention was paid to potential benefits for the region from public-private partnership and the barriers for realizing the concept of partnership from the enterprise point of view. Moreover, the role of partnership in the regional policy of European Union was indicated. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
205--214
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • European Commission, „Guidelines for successful Public Private Partnerships", s. 16, część 1, rozdz. 3.
 • Partnerstwo w rozwoju lokalnym, opr. J. Duriasz-Bułhak i R. Milewski, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2003.
 • Stachak S., 2006, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Szromnik A., 2006, Partnerstwo marketingowe w regionie. Problemy teoretyczno-koncepcyjne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 694, Kraków.
 • ŹRÓDŁA INTERNETOWE
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. Projekt do uzgodnień międzyresortowych. Wersja z dnia 12 marca 2010 r., Warszawa, marzec 2010 r., http://www.mrr.gov.pl/
 • Lloyd P., 2004, Partnerstwo i przedsiębiorczość społeczna: budowanie społeczeństwa obywatelskiego przy jednoczesnym zaspokajaniu zapotrzebowania na usługi społeczne [w:] Praca, kształcenie, partnerstwo. Zbiór opracowań powstałych w ramach realizacji programu Phare 2000 „Rozwój Zasobów Ludzkich" pod red. M. Kubista, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/
 • McAlinden G., 2004, Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego - w kontekście funduszy strukturalnych Unii Europejskiej [w:] Praca, kształcenie, partnerstwo, Zbiór opracowań powstałych w ramach realizacji programu Phare 2000 "Rozwój Zasobów Ludzkich" pod red. M. Kubista, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji: „Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013" COM (2005) 299, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 185/52, 8.8.2006, http://eur-lex.europa.eu/
 • Rynek PPP w Polsce 2009. Raport Investment Support podsumowujący pierwszy rok obowiązywania ustawy o partnerstwie publiczno-prywamymi ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Invest In Poland, Warszawa, styczeń 2010 r. http://www.inves.pl/
 • Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, Dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Zespołem Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, kwiecień 2009, http://www.mrr.gov.pl/
 • Zasada Partnerstwa w nowych programach EFS (2007-2013). Ramy Programowania. Sprawozdanie grupy roboczej ad hoc państw członkowskich ds. partnerstwa, Instytucje zarządzające Inicjatywą Wspólnotową EQUAL z Belgii, Austrii, Grecji, Niemczech, Polski, Portugalii, Republice Czeskiej i Szwecji, 2006, http://ec.europa.eu/
 • Zybała A., Partnerstwo lokalne sposobem na dobre zarządzanie, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego", nr 1/2007, http://www.dialogspoleczny.pl/
 • http://www.partnerstwa. boris.org.pl/
 • http://www.roszefs.rcwip.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169319423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.