PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | z. nr 17 | 367--379
Tytuł artykułu

System emerytalny w Rosji

Warianty tytułu
Pension System in Russia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badanie rozwoju historycznego i stanu obecnego systemu emerytalnego Rosji stanowi przyczynek do poszukiwania w tym systemie rozwiązań, które w międzynarodowych porównaniach warto wykorzystywać. Jednocześnie autor stawia hipotezę o dużej bezwładności rozwiązań emerytalnych przyjętych w Rosji, co skutkuje niską podatnością tego systemu na zmiany. W artykule zawarto następujące elementy: 1) rozwój historyczny systemu emerytalnego w Rosji, 2) stan obecny systemu emerytalnego w Rosji oraz 3) wyzwania i przewidywane zmiany w systemie emerytalnym Rosji. W podsumowaniu autor stwierdza, że w porównaniach międzynarodowych ciekawym zjawiskiem jest wycofanie się w Rosji z obligatoryjności filara kapitałowego w systemie emerytalnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an insight into the old age pension system in Russia. There, the author's goal was to present both past and present solutions employed by the Russian pension system, in search for ideas worth consideration in international comparisons. Simultaneously author stays the hypothesis of the great inertia of the Russian pension solutions, what to take effect of low susceptibility of its system to changes. There are three topic paragraphs: 1. the evolution of Russian pension system, 2. the present situation, and 3. challenges and foreseen changes. In the summary, the author highlights as a particular Russian approach, on the background of other countries is removing in Russia the mandatory of the fully-founded pillar in pension system. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
367--379
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Bibliografia
 • Afanasiev S. A., 2003, Pension Reform In Russia: First Lear of Implementing, PIE International Workshop, Hitotsubashi University, February 2003, mimeo, Tokyo.
 • Aron L, 2000, Yeltsin: A Revolutionary Life, St. Martin's Press, New York.
 • Avery H., 2003, Russia authorises 55 pension fund managers, artykuł z 10 września 2003, dostęp pod adresem: http://www.ipe.com/news/rassia-authorises-55-pension-fond-managers_7759.php, dostęp 5 sierpnia 2009.
 • Bill raising monthly pension by $12 goes to Russian parliament, 2007, artykuł z 13 października 2007, dostęp pod adresem: http://en.rian.ru/russia/20071013/83766769. html, dostęp 6 sierpnia 2009.
 • Dignall S., 2008, Russian pensions to rise by 37% in 2009, artykuł z 14 listopada 2008, dostęp pod adresem: http://www.globalpensions.com/global-pensions/news/1457196/ russian-pensions-rise- 2009, dostęp 6 sierpnia 2009.
 • Gontmakher E., 2008, Revisiting the Pension Issue, artykuł z 23 grudnia 2008, dostęp pod adresem: http://www.insor-russia.ru/en/_news/analytics/4403, dostęp 6 sierpnia 2009.
 • Gurvich E., 2004, The distributional aspects of the Russia's pension system, artykuł z 25 listopada 2004, dostęp pod adresem: http://www.eeg.ru/downloads/PUBLICA-TIONS/ANALYTICS/a20042511.pdf, dostęp 6 sierpnia 2009.
 • Heine M.O., Hummel R., 2006, Russia lays new pensions foundation, Global Pensions February 2006, dostęp pod adresem: http://globalpensions.com/data/GP_pdfs/featu-res/featurejidf_168.pdf, dostęp 6 sierpnia 2009.
 • Henderson J., 2009, Aviva's buy reduces Russian market to two, artykuł z 14 kwietnia 2009, dostęp pod adresem: http://www.ipe.com/news/avivas-buy-reduces-russian-market-to-two_31437.php, dostęp 6 sierpnia 2009.
 • Kosmarskaya T., 2002, Pension Funds in Russia - Progress and Prospects, Working Papers Series, June 2002, RECEP, Moscow.
 • Kurowski P., 2006, Rozwój funduszy emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Warunki startu i funkcjonowania, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Kwok J., 2007, Changing the system: the necessity of Russian pension reforms, Harvard International Review, Summer 2007, dostęp pod adresem: http://findarticles.com/ p/articles/mijibl37/is_2_29/ai_n29369308/pg_3/?tag=content;coll, dostęp 6 sierpnia 2009.
 • Lim J., 2005, Pension Reform in Russia and Kazachstan, Wharton Research Scholars Journal, Wharton School, University of Pennsylvania, dostęp pod adresem: http:// repository.uperm.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1026&context=wharton_research_s cholars, dostęp 6 sierpnia 2009.
 • Muravska L., 2005, Pensions as a recruitment tool global pensions, artykuł z lutego 2005, dostęp pod adresem: http://globalpensions.com/data/GP_pdfs/features/feature_ pdf_599.pdf, dostęp 6 sierpnia 2009.
 • Ottawa В., 2007, Russia models new welfare fund on Norway, artykuł z 4 czerwca 2007, dostęp pod adresem: http://www.ipe.com/news/rassia-models-new-welfare-fund-on-norway_22189.php, dostęp 6 sierpnia 2009.
 • Pension Reform in the Russian Federation, 2003, Baker & McKenzie, Information to Clients, July 17, 2003, dostęp pod adresem: http://www.bakernet.com/NR/rdonlyres/ 471AD4CC-61E5^AA2-9439-B4E0445DF279/28254/PensionReformJuly2003Eng.pdf, dostęp 5 sierpnia 2009.
 • Russia softens reforms to calm public anger, 2005, artykuł z l lutego 2005, dostęp pod adresem: http://www.ipe.com/news/mssia-softens-reforms-to-calm-public-anger_3183.php, dostęp 6 sierpnia 2009.
 • Sand N., 2007, Investment trends in Russia, Global Pensions March 2007.
 • Shinichiro Т., 2002, The Russian Pension in the 1990s: Pension System in Russia, dostęp pod adresem: http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/14437/l/pie_ dp72.pdf, dostęp 5 sierpnia 2009.
 • Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2008, 2008, Social Security Administration Office of Retirement and Disability Policy & Office of Research, Evaluation, and Statistics, September 2008, Washington, DC.
 • Tarnavsky A.G., 2000, Pension System and Funds in Russia, artykuł z 3 marca 2000, dostęp pod adresem: http://www.world-pensions.org/docus/uno28.doc, dostęp 5 sierpnia 2009.
 • The Russian Pension Morass, 2008, artykuł z 4 października 2008, dostęp pod adresem: http://larussophobe.wordpress.com/2008/10/04/editorial-the-russian-pension-morass/, dostęp 6 sierpnia 2009.
 • Variable "General description of the pension system" for Russia, 2006, dostęp pod adresem: http://www.demogr.mpg.de/cgi-bin/databases/cdb/cdb.php?vi=501&ci=6&di=5&id =0, dostęp 6 sierpnia 2009.
 • Yarushkin D. A., Bergmann Т., 2001, Comparative Analysis of Pension Plans in Western European Countries, Russia and the U.S. with Emphasis on Trends for Future Development of Russian Pension System, s. 22, dostęp pod adresem: http://www. spaef.com/file.php?id=309, dostęp 5 sierpnia 2009.
 • Zavriev S., 2007, Russian Pension System: Case Study, London - October 16th, 2007, dostęp pod adresem: www.ingpensions.ru/d.php?DOCS=10022, dostęp 6 sierpnia 2009.
 • Zubarev L., 2006, Russia fails to distribute pension money, Global Pensions December 2006, dostęp pod adresem: http://globalpensions.com/data/GP_pdfs/features/ feature_pdf_871.pdf, dostęp 6 sierpnia 2009.
 • Берг А.А. (ред.), 2002, Актуальные проблемы негосударственного пенсионного обеспечения, НАНПФ, Москва.
 • Реформа системы пенсионного обеспечения в России: структура и реализация, 2003, Всемирный Банк, Департамент социальных программ региона Восточной Европы и Центральной Азии, Издательство «Весь Мир», Москва.
 • УКАЗ Президента РФ от 16.09.1992 N 1077 о негосударственных пенсионных фондах, http://document.kremlin.ra/doc.asp?ID=093686, dostęp 3 sierpnia 2009.
 • Федеральный Закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования, http://duma.consultant.ru /doc.asp?ID=77536, dostęp 3 sierpnia 2009.
 • Федеральный Закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ о негосударственных пенсионных фондах, http://duma.consultant.ru/doc.asp?ro=68677, dostęp 3 sierpnia 2009.
 • Федеральный Закон от 10.01.2003 N 14—ФЗ о внесении изменений и дополнений в федеральный закон "о негосударственных пенсионных фондах", http://duma.consultant.ru/doc.asp?ID=15706, dostęp 3 sierpnia 2009.
 • Федеральный Закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации, http://duma.consultant.ru/doc.asp?ID=9917, dostęp 3 sierpnia 2009.
 • Федеральный Закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации, http://duma.consultant.ru/doc.asp?ID=9918, dostęp 3 sierpnia 2009.
 • Федеральный Закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ об основах обязательного социального страхования, http://duma.consultant.ru/doc.asp?ro=60116, dostęp 5 sierpnia 2009.
 • Федеральный Закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ о трудовых пенсиях в Российской Федерации, http://duma.consultant.ru/doc.asp?ID=9931, dostęp 3 sierpnia 2009.
 • Федеральный Закон от 21.07.1997 N 113-ФЗ о порядке исчисления и увеличения государственных пенсий, http://duma.consultant.ru/doc.asp?ID=77360, dostęp 5 sierpnia 2009.
 • Федеральный Закон от 24.07.2002 N 111-ФЗ об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации, http://duma.consultant.ru/doc.asp?ID= 13267, dostęp 3 sierpnia 2009.
 • Федеральный Закон от 29.12.2001 N 188-ФЗ о внесении изменений в Федеральный Закон "о социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и закон Российской Федерации "о занятости населения в Российской Федерации", http://duma.consultant.ru/doc.asp?ID=10137, dostęp 3 sierpnia 2009.
 • Федеральный Закон от 30 апреля 2008 № 55-ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с принятием федерального закона "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", hl^://wwwl.minfin.nj/coimnon/inig/uploaded/library/2008/05/iz55 or300408.pdf. dostęp 3 sierpnia 2009.
 • Федеральный Закон от 30 апреля 2008 № 56-ФЗ о дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений, http://wwwl .minfin.ru/conimon/iiTig/uploaded/library/2008/05/ fz56_ot_300408.pdf, dostęp 3 sierpnia 2009.
 • http://www.ecb.int/stats/exchange/euroficref7html/euroixref-graph-rub.en.html, dostęp 2 sierpnia 2009.
 • http://www.nbp.pl/, dostęp 2 sierpnia 2009.
 • http://www.pfrf.ni/content/category/6/64/126/, dostęp 4 sierpnia 2009.
 • http://www.pfif.ru/content/view/3420/126/, dostęp 6 sierpnia 2009.
 • http://www.pfif.ru/content/view/4059/0/, dostęp 6 sierpnia 2009.
 • http://www.ssa. gov/policy/docs/progdesc/mtl_update/2008-03/2008-03.pdf, dostęp 6 sierpnia 2009.
 • http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2009-01/2009-01.pdf, dostęp 4 sierpnia 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169336249

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.