PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2 | 87--104
Tytuł artykułu

Kapitał intelektualny - problem interpretacji kluczowych terminów

Autorzy
Warianty tytułu
Intellectual Capital - Problem of the Interpretation of Key Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono pojęcia kapitału intelektualnego oraz problem jego definicji w ujęciu rożnych autorów. Kapitał intelektualny przedstawiono również w kontekście jego składników, oraz ich klasyfikacji. Wiele definicji kapitału intelektualnego i prezentacja jego elementów (komponentów) skłania do poszukiwania konsensusu i przyjęcia akceptowalnej interpretacji. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the concepts of intellectual capital and the problem of its definition of terms derived by different authors. Intellectual capital examined in the context of its components, and their classification. A multitude of definitions of intellectual capital and the presentation of its elements (components) tends to seek a consensus and an acceptable interpretation. The article refers to the definition of intellectual capital by different authors, indicating the common issues, but also some differences in its definition, thus finding a consensus in the interpretation and understanding of the term. The article also referred to the certain difficulties associated with measurement of intellectual capital, which is closely linked to its earlier interpretation and classification. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
87--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Bibliografia
 • [1] Amit R., Shoemaker R, Strategic Assets and Organizational Rent, "Strategic Management Journal" 1993, nr 1.
 • [2] Barney J.B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, nr 17.
 • [3] Barney J.B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, nr 17.
 • [4] Barney J.B., Strategic Factor Markets: Expectations, Luck and Business Strategy, "Management Science" 1986, nr 13, s. 1231-1241.
 • [5] Becker G., Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, "Journal of Political Economy" 1962, nr 70.
 • [6] Bontis N., Choo C.W. (red.), The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, Oxford University Press 2002.
 • [7] Bontis N., Intellectual Capital: an Exploratory Study That Develops Measures and Models, "Management Decision" 1998, nr 36(2).
 • [8] Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa 2000.
 • [9] Brooking A., Intellectual Capital Core Asset for the Third Millennium Enterprise, International Thomas Business Press, London 1996.
 • [10] Bukowitz W.R., Petrash G.P., Visualizing, Measuring and Managing Knowledge, "Research Technology Management" 1997, nr 40(4).
 • [11] Bukowitz W.R., Williams R.L., The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time&Prentice Hall, London 2000.
 • [12] Chamberlin E.H., The Theory of Monopolistic Competition, Harvard University Press, Cambridge, MA 1933, w: V. Clulow, J. Gerstman, C. Barry, The Resource-Based View and Sustainable Competitive Advantage: The Case of a Financial Services Firm, "Journal of European Industrial Training" 2003, nr 5(27).
 • [13] Chamberlin H.E., The Theory of Monopolistic Competition: A Re-orientation of the Theory of Value, Harvard University Press, Cambridge 1947.
 • [14] Edvinsson L., Malone M.S., Developing Intellectual Capital at Skandia, "Long Range Planning" 1997, nr 3(30).
 • [15] Edvinsson L., Malone M.S., Intellectual Capital. The Proven Way to Establish your Company's Real Value by Measuring its Hidden Brainpower, Piatkus, London 1997.
 • [16] Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukrytą wartość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • [17] Fiewel G.R., Intellectual Capital of Michal Kalecki: A Study in Economic Theory and Policy, University of Tennessee Press, Knoxville, 1975.
 • [18] Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999.
 • [19] Hudson J.W, Intellectual Capital, How to Built It, Enhance It, Use It, John Wiley&Sons, New York 1993.
 • [20] Itami H., Mobilizing Invisible Assets, Harvard University Press, Cambridge, 1987.
 • [21] Kaplan R.S., Horton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • [22] Kasiewicz R., Rogowski W, Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, OE, Warszawa 2006.
 • [23] Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • [24] Lev B., Intangible. Management, Measurementy and Reporting, Brooking Institution Press, Washington D.C., 2001.
 • [25] Lev B., Radhakrishnan S., Structural Capital, http://www.baruch-lev.com (stan na luty 2004).
 • [26] Lev B., The Importance of Organizational Infrastructure (OI), "Financial Executive Magazine" July/August 2002.
 • [27] Nęcka E., Trening twórczości, GWP, Gdańsk 2005.
 • [28] Penrose E., The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press 1995.
 • [29] Peteraf M.A., The Cornerstones of Competitive Advantage, "Strategic Management Journal" 1993, nr 3(14).
 • [30] Petrash G., Dow's Journey to a Knowledge Value Management Culture, "European Management Journal" 1997.
 • [31] Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2007.
 • [32] Porter M.E., Competitive Advantage, The Free Press, New York 1985.
 • [33] Romanowska M., Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o kapitał intelektualny, w: Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia, red. K. Stoińska, PFPK, Warszawa 2001.
 • [34] Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, w: System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 • [35] Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979, s. 90.
 • [36] Stewart T.A., Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations, Nicholas Brealey Publishing Limited 2003.
 • [37] Strojny M., Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, "Problemy Jakości" 1999, nr 12.
 • [38] Sullivan P.H., Value-Driven Intellectual Capital How to Convert Intangible Corporate Assets into Market Value, John Wiley&Sons Inc. 2000.
 • [39] Sveiby K.E., The Intangible Asset Monitor, "Journal of Human Resources Costing and Accounting" 1997, nr 2.
 • [40] Teece D.J., Pisano G., Shuen A., Firm Capabilities, Resources and the Concept of Strategy, "Economic Analysis and Policy Working Paper" University of California, Berkeley, 1994.
 • [41] Ulrich D., Intellectual Capital Equals Competence x Commitment, "Sloan Management Review" 1998, nr 38.
 • [42] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 roku nr 80, poz. 904).
 • [43] Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 1994 roku nr 121, poz. 591).
 • [44] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 roku nr 119, poz. 1117 ze zm.).
 • [45] Wernerfelt B., A Resource-Based View of the Firm, "Strategic Management Journal" 1984, nr 5.
 • [46] Wiig K.W, Integrating Intellectual Capital with Knowledge Management, "Long Range Planning" June 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169339942

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.