PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2/2 | 7--16
Tytuł artykułu

Kierunki doskonalenia struktury organizacyjnej nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
The Ways of Improving Organizational Structure of Supervision Food Safety in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce za nadzór nad bezpieczeństwem żywności odpowiedzialnych jest sześć typów jednostek inspekcyjnych: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Handlowa oraz Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa, stąd też struktura organizacyjna nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w Polsce jest złożona i rozbudowana, a zakresy nadzoru jednostek inspekcyjnych pokrywają się. W celu zapewnienia ochrony zdrowia i życia konsumentów jednostki inspekcyjne powinny być właściwie zorganizowane. W artykule tym przedstawiono wyniki analizy dokumentacji organizacyjnej (przepisów i dokumentów wewnętrznych) dotyczącej organizacji w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności i określono kierunki doskonalenia struktury organizacyjnej nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
In Poland there are six types of inspection bodies responsible for the supervision of the food safety: Sanitary Inspection, Veterinary Inspection, Agricultural and Food Quality Inspection, Plant Health and Seed Inspection, Department of Trade Inspection and Fish Inspection; hence the organizational structure of supervision food safety in Poland is very complex. In order to ensure the protection of human health and life, the inspection bodies mentioned above should be properly organized. The article includes the results of legislative acts analysis (including internal and external documentation) in the field of the inspection bodies supervising food safety organization. The article describes the ways in which the organizational structure of supervision food safety in Poland might be improved. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
Bibliografia
 • Czermiński A., M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, (2001), Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń.
 • Fundowicz S., (2005), Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin.
 • Knosala E., (2005), Organizacja administracji publicznej, WSZiM, Sosnowiec.
 • Leoński Z., (2004), Nauka administracji, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Zieleniewski J., (1965), Organizacja zasobów ludzkich, PWN, Warszawa.
 • Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności.
 • Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 882/2004 z 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.
 • Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 854/2004 z 29.04.2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Ustawa z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171 póz. 1225).
 • Ustawa z 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. Nr 5, póz. 44 z późn. zm.).
 • Ustawa z 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4 póz. 25).
 • Ustawa z 18.12.2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, póz. 94).
 • Ustawa z 14.03.1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)
 • Ustawa z 26.06.2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 41, póz. 271 z późn. zm.). 15.Ustawa z 29.01.2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 33 póz. 287).
 • Ustawa z 10.07.2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 157, póz. 976).
 • Ustawa z 19.02.2004 r. o rybołówstwie (Dz.U. Nr 62, póz. 574).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169342918

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.