PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2/2 | 57--66
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność biznesu - analiza kosztów społecznych degradacji środowiska w sektorze rolno-spożywczym i obszarach pokrewnych

Warianty tytułu
Social Responsibility of Corporations - an Analysis of the Social Costs of Environmental Degradation in the Agro-Food Sector and Related Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była próba analizy społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście istniejących kosztów społecznych degradacji środowiska sektora rolno-spożywczego oraz obszarów pokrewnych. Na podstawie dostępnej literatury, badań statystycznych można udowodnić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy stopniem degradacji środowiska (jakością i ilością substancji zanieczyszczających) a stanem zdrowotnym społeczeństwa. Przytoczone dane wskazują na dość znaczną korelację występowania poszczególnych chorób z występowaniem określonych środowiskowych czynników chorobotwórczych, które powiązać można z określoną gałęzią danego sektora przemysłowego. Badania wskazują, iż sektor rolno-spożywczy wraz z obszarami pokrewnymi odpowiedzialny jest przede wszystkim za wysoki współczynnik korelacji pomiędzy emitowanymi zanieczyszczeniami a liczbą zgonów z powodów chorób układu krążenia. Pomimo inwestycji w sektorze rolno-spożywczym sytuacja Polski na tle innych krajów UE nie jest zadowalająca. Dlatego też postuluje się wdrażanie kolejnych procedur oraz programów (w tym programów nadzoru administracyjnego) w zakresie sprawnego zarządzania procesem wytwórczym w celu kontroli oraz redukcji skutków zdrowotnych degradacji środowiska. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article was an attempt to study social responsibility of corporations in the context of existing social costs of environmental degradation of the agro-food sector and related areas. Based on the available literature and researches the authors can prove a causal link between the degree of degradation of the environment (quality and quantity of pollutants) and health status of society. The above data indicate a fairly high prevalence of disease-specific correlation with the occurrence of specific environmental pathogens, which can associate with a specific branch of industry. Studies indicate that agro-food sector and related areas is primarily responsible for the high correlation between the emitted pollutants and the number of deaths from cardiovascular reasons. Despite the investment in the agro-food sector Polish situation compared to other EU countries is not satisfactory. Therefore, subsequent calls to the implementation of procedures and programs (including programs, administrative supervision) for the smooth management of the manufacturing process in order to control and reduce the health effects of environmental degradation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
autor
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
Bibliografia
 • Adamek R., A. M. Adamek, J. Orłowski (2007), Środowiskowe zagrożenia zdrowia populacji zamieszkującej rejony miejskie i pozamiejskie Powiatu poznańskiego, Probl. Hig Epidemiol, No. 88.
 • Berry J. E., M. R. Holland, P. R. Watkiss, W. Stephnson (1998), Power generation and the environment - a UK perspective, ETSU Report, London.
 • Deja A. (2001), Zadania przemysłu spożywczego z zakresu ochrony środowiska w świetle przepisów polskich i UE, "Przemysł Spożywczy" nr 3.
 • Dockery D. W. i in. (1993), An association between air pollution and mortality in six USA cities, New England J. of Medicine, No. 329, N. England.
 • Dudkiewicz T., (1997), Ocena zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych w dużych obszarach geograficznych, Oficyna Wyd. Inst. Med. Pracy, Łódź.
 • ExternE (1995, 1998), Externalities of Energy, Vol.l-7, published by EC, Directorate General XII, Science Development and Research, Lxembourg.
 • Friedrich R. (2004) NEWEXT - New Elements for the Assessment of External Costs from Energy Technologies, Final Report to the European Commission, DG Research, Technological Development and Demonstration (RTD), IER, Germany, ARMINES / NSMP, France, PSI, Switzerland, University of Paris, University of Bath, UK, VITO, Belgium.
 • Sokal J. (2000), Zasady zapobiegania skutkom zdrowotnym zanieczyszczenia środowiska, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Krajowy Program Działań na Rzecz Środowiska i Zdrowia, Sosnowiec.
 • Jędrychowski W., H. Becher, J. Wahrendorf, Z. Basa-Cierpiałek (1990), A case-control study of lung cancer with special reference to effect of air pollution in Cracow, Journal of Epidemiological Community Health, No. 44.
 • Leksell L, A. Rabl (2001), Air Pollution and Mortality: Quantification and Valuation of Years o Life Lost, Risk Journal, New York.
 • Lipfert F. W. (1994), Air pollution and community health, Van Nostrand Reinhold, New York.
 • Pająk L. (1995), Koszty zewnętrzne transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • Pope C. A. (1995), Particulate Air Pollution as a Predictor of Mortality in a Prospective Study of USA Adults, Am. J. Resp. Critical Care Med. No 151, New York.
 • Rabl A. (2006), Analysis of air pollution mortality in terms of life expectancy changes: relation between time series, intervention, and cohort studies, Environmental Health, Global Source Access Science, Paryż.
 • Świątczak J. (1999), Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców Łodzi [w:] Ochrona i kształtowanie środowiska, Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, PAN, Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski.
 • Verhof E. (2002), Externalities. Handbook of Environmental and Resource Economics, Edward Elgar, Lodon.
 • Urban R. (2002), Problemy modernizacji i restrukturyzacji przemysłu utylizacyjnego, "Przemysł Spożywczy" nr 3.
 • Watkiss P. (2005), AEAT/ED51014/Baseline Scenarios CAFE CBA: Base-line Analysis 2000 to 2020, AEA Technology Environment, Brussel.
 • WHO (2000) Air Quality Guidelines for Europe, second edition, WHO regional Publications, European Series No. 91, Brussel.
 • Zawistowski A. (2007,) Okręgi przemysłowe w Polsce, SGH, Warszawa.
 • Zejda J. E. (1996), Zagrożenia zdrowia z powodu podwyższonego zanieczyszczenia powietrza na Górnym Śląsku, Raport dla Starostwa Powiatowego w Katowicach, Katowice.
 • Zejda J. E. (1998), Respiratory symptoms in children of Upper Silesia, Poland, European Journal of Epidemiology.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169343101

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.