PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 3 | 21--25
Tytuł artykułu

Współcześni inicjatorzy przełomów w zarządzaniu

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesna gospodarka charakteryzuje się dynamicznymi i burzliwymi przeobrażeniami, mającymi często charakter zmian przełomowych. Jednym z podstawowych źródeł tych przełomów jest globalizacja, postrzegana jako proces wpływający nie tylko na zachowania wielkich korporacji transnarodowych, lecz również istotnie oddziałujący na funkcjonowanie i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachowania konsumentów na rynkach globalnych. W artykule przedstawiono charakterystykę oraz skutki procesu globalizacji dla społeczeństw, gospodarek i przedsiębiorstw w nich funkcjonujących, zidentyfikowano współczesnych inicjatorów dokonujących się przełomów, jak również zaprezentowano nowe, przełomowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary economy characterizes with dynamic and turbulent transformations which frequently have a character of critical changes. One of the basic sources of these transformations is globalization perceived as a process influencing not only behaviours of big transnational corporations but also having considerable impact on the functioning and development of the small and medium-sized enterprise sector, as well as consumer behaviours on global markets. The paper presents the characteristics and results of the globalization process for societies, economies and enterprises functioning in it. It also identifies contemporary initiators of the occurring breakthroughs as well as presents critical concepts of enterprise management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • J. ADAMCZYK, Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, w: R. NIESTRÓJ (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 229-241.
 • J. ADAMCZYK, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 65-67.
 • Z. BAUMAN, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000.
 • J. BOGDANIENKO (red.), Firma w otoczeniu globalnym, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2006.
 • R. BOROWIECKI, A. JAKI, J. KACZMAREK, Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 41.
 • E. CHOMAĆ, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa celem jego funkcjonowania. Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria a praktyka gospodarcza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 378, Szczecin 2004, s. 35.
 • D. DOBIJA, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 17 i nast.
 • J. DURAJ, Obrazy przedsiębiorstwa a jego wartość, "Acta Universitatis Lodziensis", "Folia Oeconomica" nr 214, Łódź 2008, s. 10.
 • S. FLEJTERSKI, P.T. WALL, Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.
 • GRUPA LIZBOŃSKA, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996, s. 48-49.
 • A. JAKI, Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, wydanie 4., Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008, s. 142.
 • J. KOTYŃSKI (red.), Globalizacja i integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, PWE, Warszawa 2005.
 • F. KRAWIEC, Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Difin, Warszawa 2009, s. 28-29.
 • F. KRAWIEC, Transformacja firmy w nowej gospodarce. Koncepcje, strategie, struktury i technologie w zarządzaniu, Difin, Warszawa 2005, s. 158 i nast.
 • B. LIBERSKA (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
 • W. MISIAK, Globalizacja - więcej niż podręcznik. Społeczeństwo - kultura - polityka, Difin, Warszawa 2007.
 • B. NITA, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 17.
 • J.E. STIGLITZ, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • W. WOSIŃSKA, Oblicza globalizacji, Smak Słowa, Sopot 2008.
 • M. MALINOWSKA, B. KUCHARSKA (red.), Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji, PWE, Warszawa 2006.
 • E. WYSŁOCKA (red.), Ekonomiczne aspekty procesu globalizacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, s. 28 i nast.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169362831

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.