PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 192 Issues in Modeling, Forecasting and Decision-making in Financial Markets | 27--53
Tytuł artykułu

Financial Markets and Economic Growth in Poland : Simulations with an Econometric Model

Warianty tytułu
Rynki finansowe a wzrost gospodarczy w Polsce : analiza symulacyjna w oparciu o model ekonometryczny
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this paper we present simulations of economic performance of the Polish economy based on a quarterly econometric model. The model consists of 22 stochastic equations which link the financial market with the real economy. The purpose of the research is to present effects of changes to domestic and foreign interest rates and the EUR/USD exchange rate on economic growth in Poland over the period Q2, 1993 - Q2, 2003. (original abstract)
W artykule przedstawiliśmy analizę symulacyjną rozwoju gospodarki Polski w oparciu o kwartalny model ekonometryczny. Model ten składa się z 22 równań stochastycznych, które opisują związki rynku finansowego z sektorem realnym gospodarki. Celem badania jest zaprezentowanie wpływu zmian krajowych i zagranicznych stóp procentowych oraz kursu walutowego EUR/USD na wzrost gospodarczy w Polsce w okresie Q2, 1993-Q2, 2003. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Barteczko, K. and Bocian, A. (1996), Modelowanie polityki makroekonomicznej (Modelling of Macroeconomic Policy), Warszawa: PWE.
 • Bradley, J. and Zaleski, J. (2003), "Ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju Polski na lala 2004-2006 na gospodarkę przy zastosowaniu modelu HERMIN" (An Assessment of Effects of the National Development Plan 2004-2006 with the HERMIN Model), Gospodarka Narodowa, 7-8.
 • Brzeszczyński, J. and Kelm, R. (2002), Ekonometryczne modele rynków finansowych: modele kursów giełdowych i kursów walutowych (Econometric Models of Financial Markets: Models of Stock Prices and Exchange Rates), Warszawa: WIG Press.
 • Charemza, W. W. (1994), LAM Models for East European Economies: General Description, Gdańsk-Leicester: Macroeconomic and Financial Data Centre, November.
 • Charemza, W. W. and Strzała, K. (2000), "Prospects of Polish Economy Growth 1999-2003". In: Welfe, W. and Wdowiński, P. (eds.), Modelling Economies in Transition, Łódź: Absolwent.
 • Charemza, W. W. and Strzała, K. (eds.) (2002), East European Transition and EU Enlargement: A Quantitative Approach, New York: Springer-Verlag.
 • Doman, M. and Doman, R. (2003), "Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości" (Forecasting Daily Yolatility of Index WIG with High-frequency Data). In: Milo, W. and Wdowiński, P. (eds.), Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych (New Methods of Analysis and Forecasting Financial Markets), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 166.
 • Gajda, J. B. (1988), Wielorównaniowe modele ekonometryczne - estymacja, symulacja, sterowanie (Multiple-equation Econometric Models - Estimation, Simulation and Control), Warszawa: PWN.
 • Karadeloglou, P., Chobanov, G., Delakorda, A., Milo, W. and Wdowiński, P. (2001), "The Exchange Rate, Prices and the Supply Response under Transition: A Simulation Study". In: Papazoglou, C. and Pentecost, E. (eds.), Exchange Rate Policies, Prices and Supply-Side Response. A Study of Transitional Economies, New York: Palgrave.
 • Kelm, R. (2001), "Ekonometryczny model kursu złotego w latach 1992-1998" (An Econometric Model of the Zloty Exchange Rate in 1992-1998), Ekonomista, 2.
 • Łapińska-Sobczak, N. (1997), Makromodel sektora finansowego: studium ekonometryczne dla gospodarki polskiej (A Macromodel of the Financial Sector: An Econometric Study for the Polish Economy), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Maciejewski, W. (1981), Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej (Econometric Models of Foreign Exchange), Warszawa: PWN.
 • Meese, R. A. and Rogoff, K. (1983), "Empirical Exchange Rate Models of the Seventies: Do They Fit Out of Sample?", Journal of International Economies, 14.
 • Milo, W. (ed.) (2000), Finansowe rynki kapitałowe (Financial and Capital Markets), Warszawa: PWN.
 • Milo, W. and Łapińska-Sobczak, N. (2002), Stabilność rynków finansowych a wzrost gospodarczy (Stability of Financial Markets and Economic Growth), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Milo, W., Wesoły, Z. and Cieśluk, U. (1999), Bezrobocie, aktywność kapitałowa, ceny a wzrost gospodarczy Polski (Unemployment, Activity of Capital, Prices, and Economic Growth in Poland), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Osiewalski, J. and Pipień, M. (2000), "Garch-in-Mean Through Skewed t Conditional Distributions: Bayesian Inference for Exchange Rates". In: Welfe, W. and Wdowiński, P. (eds.), Macromodels, 99, Conference Proceedings, Łódź: Absolwent.
 • Osińska, M. (2002), "Modele wielowymiarowych szeregów czasowych" (Models of Multivariate Time Series). In: Kufel, T. and Piłatowska, M. (eds.), Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku (Time Series Analysis at the Beginning of 21st Century), Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Plich, M. (2002), Budowa i zastosowanie wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych (Building and Applications of Multisectoral Economic and Ecological Models), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Sokalska, M. (2002), "Common Fluctuations in Eąuity Returns in Central and Eastern Europę". In: Welfe, W. (ed.), Macromodels, 2001, Conference Proceedings, Łódź: LODART.
 • Sztaudynger, J. J. (1997), Ekonometryczne modelowanie produkcji, wymiany zagranicznej i zadłużenia (Econometric Modelling of Production, Foreign Trade and Debt), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wdowiński, P. (2002), "Wielorównaniowy model cen i płac przeciętnych: analiza symulacyjna" (A Simultaneous Model of Prices and Wages: A Simulation Analysis). In: Milo, W. (ed.), Prognozowanie i symulacja (Forecasting and Simulation), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wdowiński, P. (2004), "Determinants of Country Beta Risk in Poland", CESifo Working Paper Series, 1120.
 • Wdowiński, P. (2005), "Empiryczne modele kursów walutowych: ocena trafności prognoz" (Empirical Exchange Ratę Models: An Assessment of Forecasting Accuracy). In: Milo, W. and Wdowiński, P. (eds.), Wybrane zagadnienia ilościowych analiz ekonomiczno-finansowych (Issues on Quantitative Analyzes in Economics and Finance), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 193.
 • Wdowiński, P. and Milo, W. (2002), "EU Enlargement and Trade Balance Effects in the Polish Economy: Simulations with the Model of Regional Trade".In: Karadeloglou, P. (ed.), Enlarging the EU: The Trade Balance Effects, New York: Palgrave.
 • Wdowiński, P. and van Aarle, B. (2001), "Economic Performance in Poland under Fixed and Flexible Exchange Rate Regimes". In: Papazoglou, C. and Pentecost, E. (eds.), Exchange Rate Policies, Prices and Supply-Side Response. A Study of Transitional Economies, New York: Palgrave.
 • Wdowiński, P. and Wrzesiński, D. (2004), "Czynniki ryzyka rynku kapitałowego w Polsce" (Risk Factors of Capital Market in Poland), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 177.
 • Welfe, A. and Brzeszczyński, J. (2000), "Direction Quality Measures for ARCH Models: The Case of Warsaw Stock Exchange Stock Prices". In: Welfe, W. and Wdowiński, P. (eds.), Macromodels'99, Conference Proceedings, Łódź: Absolwent.
 • Welfe, A., Karp, P. and Kelm, R. (2002), Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski (A Macroeconometric Quarterly Model of the Polish Economy), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Welfe, W. (ed.) (1996), Średniookresowy ekonometryczny model gospodarki narodowej Polski w warunkach transformacji (A Medium-term Econometric Model of the Polish Economy Under Transition), Łódź: Absolwent.
 • Welfe, W. (ed.) (1997), Economies in Transition and the World Economy: Models, Forecasts and Scenarios, Frankfurt am Main: P. Lang.
 • Welfe, W., Florczak, W. and Welfe A. (2000), "The Annual Macromodel of the Polish Economy (Model version W8-98)". In: Welfe, W. and Wdowiński, P. (eds.), Macromodels'99, Łódź: Absolwent.
 • Wysokińska, Z. (1999), Effects of Structural Changes in Production, Foreign Trade and FDI Inflow on Competitiveness of the Polish Economy (in Polish), Warsaw: Ministry of Economy, mimeo.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169379175

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.