PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 1 | nr 78 | 32--47
Tytuł artykułu

Bog i čelovek - tvorčestvo i svoboda. "Neblagočestivoe razmyšlenie" - N.A. Berdâev

Autorzy
Warianty tytułu
The Divine and the Human - Creative act and Freedom. "Unreligious Deliberations" - N.A. Berdyaev
Języki publikacji
RU
Abstrakty
W artykule podejmuje się problem relacji pomiędzy bogiem a człowiekiem w filozofii N.A. Bierdiajewa w kontekście dwu fundamentalnych kategorii jego myśli, tj. wolności oraz twórczości. Zagadnienie ukazuje się w szerokim kontekście ideowym myśli rosyjskiej, tradycji prawosławia, jak myśli i kultury Zachodu. Autor, wskazując na znaczenie paradoksalnej i antynomicznej myśli Bierdiajewa w rozumieniu idolatrycznych skłonności człowieka wezwanego z jednej strony do "bogoczłowieczeństwa", a z drugiej podatnego na rozmaite religijne złudzenia i alienacje, przedstawia twórcze i nowatorskie podejście rosyjskiego myśliciela do tej kwestii. (abstrakt oryginalny)
EN
The Article Deals With The Problem Of The Relationship Between God And Man In N.A. Berdyaev's Philosophy In The Context Of Two Fundamental Notions Found In His Thinking: Freedom And Creative Act. The Issue Is Analyzed In The Broadly Understood Context Of Both The Russian Orthodox Tradition And The Western Philosophy And Culture. While Stressing The Significance Of Berdyaev's Paradoxical Thought Which Informs Man's Tendency To Self-Idolatry (As Man Is Called To God-Humanity But At The Same Time Is Subjected To Various Religious Illusions And Alienating Forces), The Author Argues For The Original And Creative Aspect Of The Russian Philosopher's Approach To The Problem. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
32--47
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Apxимандрит Киприян, Верующий - болльнодумец // Н.А. Беродяеб: pro et contra. Кн. 1.Ред. А.А.Ермичев, Санкт - Петербург 1994.
 • Бердяев Н., Миросозерцание Досмебского. Прага 1923.
 • Бердяев Н., Самонознание. Опыт философской аbтобиографии. Париж 1949.
 • Бердяев Н., Смысл истории. Париж 1969.
 • Бердяев Н., Смысл творчества // Н. Бердяев, Смысл творчества. Москва 2007.
 • Бердяев Н., Философия свободы // Н. Бедряев, Филосoфия свободы. Москвa 2007.
 • Бердяев Н., Экзистенциальная диалектика вожественного и человиеческого, Париж 1952.
 • Булгаков С.Н., О вогочеловечестве. Париж 1933-1945.
 • Булгаков С.Н., Свет невечернный. Москва 1994.
 • Eрмичев A.A., Я всегда был ничьим человеком...// Н.А.Бердяев: pro et contra. Кн. 1. Ред. А.А. Ермичиев Санкт-Петерсбург.
 • Левицкий С.А., Трагедия свободы // С. Левицкий, Трагедяия свободы. Избранные произвeдения. Mосква 2008.
 • Несмелов В.И., Наука о человеке. Т. 1-2. Казань 1898-1903.
 • Соловьев В.С., Идея человечества у Августа Конта // В. С. Соловьев, Собрание сочинений. Т. 9.
 • Соловьев В.С., Критика отвлеченных начал // В.С. Соловьев, Собрание сочинений. T. 2.
 • Соловьев В. С., О фальсификатах // В.С. Соловьев, Собрание сочиний. Т. 10. Бpюссель 1966.
 • Федотов Г.П., Бердяев-мыслитель // Н.А. Бердяев: pro et contra. Кн. 1. Ред. А.А. Ермичев, Санкт-Петербург 1994.
 • Философский энциклопедический словарь. Москва 1989.
 • Франк С., Свет во мне. Париж 1949.
 • Четвериков С. прот., О мировом зле и спасающей церкви. По поводу статьи Н.А.Бердяев о христианском пессимизме и оптимизме // Н.А. Бердяев: pro et contra. Кн. 1. Ред. А.А. Ермичев, Санкт-Петербург 1994.
 • Четвериков С., прот. Открытое писмо Н.А. Бердяеву // Н.А. Бердяев: pro et contra. Кн. 1. Ред. А.А.Ермичев, Санкт-Петербург 1994.
 • Шестов Л., Неистовые речи. (Об экстазах Плотина) // Л. Шестов, На весах Иова. Париж 1975.
 • Шестов Л., Николай Бердяев . Гпосис и экзистенциальная философия // Н.А. Бердяев: pro et contra. Кн. 1. Ред. А.А. Ермичев, Санкт-Петербург 1994.
 • Шкода В.В., О человеке, котоpый ставил свободу выше Бога // Н. Бердяев, Философия свободы. Москва 2004.
 • Clement O., Chrystus ukrzyżowany po raz wtóry. Пep. E. Wolicka // "W Drodze" 1989. No 8.
 • Gilson E., Siódmy list Platona. Пep. H. Rosnerowa // E. Gilson, Warszawa 1975.
 • Hegel G.W.F., Fenomenologia ducha. T. 2. Пep. A. Landman, Warszawa 1965.
 • Hryniewicz W., Hermeneutyczne znaczenie idei bogoczłowieczeństwa w świetle antropologii prawosławnej // Hryniewicz W., Bóg naszej nadziei. Opole 1989.
 • Janusz S., Człowiek ocalony. Tajemnica odkupienia w antropologicznej interpretacji Wiktora Iwanowicza Niesmiełowa. Lublin 1990.
 • Kojěve A., Wstęp do wykładów o Heglu. Пep. S.F. Nowicki, Warszawa 1999.
 • Krzemień W., Filozofia w cieniu prawosławia. Rosyjscy myśliciele religijni przełomu XIX I XX wieku. Warszawa 1979.
 • Kołakowski L., Świadomość religijna i więź kościelna. Studia nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym siedemnastego wieku. Warszawa 1963.
 • Krasicki J., Historyczny i uniwersalny sens ,, religii bogoczłowieczej " a zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa. Wrocław 2003.
 • Krasicki J., Mikołaj Bierdiajew i problem humanizmu // "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" 1998. No 43.
 • Krasicki J., Nietzsche i "śmierć Boga " // J. Krasicki, Przeciw nicości. Kraków 2002.
 • Krasicki J., Od "śmierci Boga" do "śmierci człowieka". Z genealogii i recepcji posthumanizmu Fryderyka Nietzschego // Rodowody, konteksty, destrukcje we współczesnej myśli filozoficznej. Ред. J. Krasicki, S. Kijaczko. Opole 2001.
 • Krasicki J., Poza zasadą bogoczłowieczeństwa. Mikołaj Bierdiajew i religijna myśl rosyjska wobec doświadczenia Boga Fryderyka Nietzschego i myśli niemieckiej // Wokół Leontiewa i Bierdiajewa. Ред. J. Dobieszewski. Warszawa 2001.
 • Mickiewicz A., Rozmowa wieczorna // A. Mickiewicz, Wiersze. Warszawa 1975.
 • Mistrz Eckhart, Kazania. Пep. W. Szymona. Poznań 1986.
 • Nossol A., Karol Barth jako obrońca boskości ludzkiego boga // A. Nossol, Teologia Bliższa Życiu, Paris 1993.
 • Piórczyński J., Chrystologia Böhmego // Piórczyński J., Absolut. Człowiek. Świat. Studium myśli Jakuba Böhmego i jej źródeł. Warszawa 1991.
 • Sartre J.P., Byt i nicość. Пep. J. Kiełbasa (и другие). Kraków 2007.
 • Sawicki A., Antropologiczna soteriologia Wiktora Niesmiełowa // A. Sawicki, Poprzez bunt i pokorę. Zagadnienia cierpienia i śmierci w eschatologicznej koncepcjach myślicieli rosyjskich. Fiodorow - Bułgakow - Niesmiełow - Karsawin - Bierdiajew. Białystok 2008.
 • Vahanian G., Teologiczne znaczenie "końca ery religijnej",Пep. E. Misiołek // "Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny" 1965. No. 1-10.
 • Walicki A., Marksizm i skok do królestwa wolności, Warszawa 1996.
 • Walicki A., Neomarksizm i narodziny "bogotwórstwa" // A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno- filozoficznego. Kraków 2005.
 • Walicki A., Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu. Warszawa 1973.
 • Welte B., Filozoficzne poznanie Boga a możliwość ateizmu. Пep. E. Misiołek // "Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny" 1965. No. 1-10.
 • Wiśniewska K.J., Teologia Angelusa Silesiusa (Jana Schefflera). Warszawa 1984.
 • Wolicka E.O., Clement o źródłach kryzysu cywilizacji europejskiej //"W Drodze" 1989. .No 8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169384816

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.