PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 1 | nr 78 | 59--69
Tytuł artykułu

Antropologiczny optymizm w nauce społecznej Kościoła

Warianty tytułu
Anthropological Optimism of the Catholic Social Doctrine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono założenia antropologiczne nauki społecznej Kościoła. Zwrócono uwagę, że ich wymowa jest jednoznacznie optymistyczna - o ile katolicka nauka społeczna uznaje brak możliwości osiągnięcia "nieskończenie szczęśliwego życia na ziemi", to jednak w naturze człowieka, jego kulturze i historii, dostrzega "niezłomną nadzieję" na "przemianę świata". Kluczową rolę w tym zadaniu przyznaje Kościół swojemu nauczaniu społecznemu, które przedstawiane jest jako spełnienie intelektualnych i duchowych oczekiwań człowieka, i przeto jako mądrość zdolna ukierunkować ludzkie działania ku "cywilizacji miłości". Antropologia filozoficzna, będąca podstawą nauki społecznej Kościoła, nie korzysta jednak ze współczesnych osiągnięć empirycznych nauk społecznych, które, niestety, w zupełności przeczą jej tezom. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents anthropological assumptions of the Catholic Social Doctrine. It draws attention to the fact of their unambiguous optimism - the catholic social doctrine acknowledges the lack of possibility of "a paradise on earth", however in human nature, human culture and history, it sees "a solid hope" for "the renewal of the world". The Church appoints the key role in this task to its own social teaching, presented as the fulfillment of human intellectual and spiritual expectations, and thus capable of directing human activity towards the "Civilization of Love". The philosophical anthropology at the basis of the Social Doctrine of the Church does not, however, take into account the contemporary advances in empirical social sciences, which, unfortunately, contradict its theses completely. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
59--69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Borutka T., Społeczne nauczanie Kościoła, Czuwajmy, Kraków 2004.
 • Dogiel G., Antropologia filozoficzna, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 1992.
 • Jan XXIII, Encyklika Mater et Magistra o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej, 1961, www.vatican.va.
 • Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris o pokoju między wszystkimi narodami, opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności, 1963, www.vatican.va.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy, www.vatican.va.
 • Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus w setną rocznicę encykliki Rerum novarum, 1991, www. vatican.va.
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis u początku papieskiej posługi, 1979, www.vatican.va.
 • Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio, 1987, www.vatican.va.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Znak, Kraków 2005.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, www.katechizm.opoka.org.pl.
 • Katolicy w wyborach w USA, Kronika religijna, "Tygodnik Powszechny" 2008, nr 46.
 • Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wskazania dotyczące studiów i nauczania doktryny społecznej Kościoła w ramach formacji kapłańskiej, 1988, www.vatican.va.
 • Kowalczyk S., Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, TUM, Wrocław 1995.
 • Leon XIII, Encyklika Rerum novarum o kapitale i pracy, 1891, www.vatican.va.
 • Majka J., Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno-doktrynalne, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym 1987.
 • Oryński A., Własność i praca w nauczaniu Jana Pawła II, Ekonomia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 603, AE, Wrocław 1991.
 • Papieska Rada "Iustitia et Pax", Kompendium nauki społecznej Kościoła, 2004, www.vatican.va.
 • Paweł VI, Encyklika Populorum progressio o popieraniu rozwoju ludów, 1967, www.vatican.va.
 • Pius XI, Encyklika Quadragesimo anno o odnowieniu ustroju społecznego i dostosowaniu go do Prawa Ewangelicznego na czterdziestą rocznicę wydanej przez Leona XIII encykliki Rerum novarum, 1931, www.vatican.va.
 • Reese T.J., SJ, Katolicy poparli Obamę, "Tygodnik Powszechny" 2008, nr 46.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 1965, www.vatican.va.
 • Strzeszewski Cz., Katolicka nauka społeczna, KUL, Lublin 2003.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Weigel G., Wielkie serce Europy, "Ozon", 10.05.2006.
 • Williamson O.E., Opportunism and its Critics, "Managerial and Decision Economics" 1993, vol. 14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169385736

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.