PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 123 Rachunkowość a controlling | 21--32
Tytuł artykułu

Rachunkowość zarządcza w Polsce w latach 1950-1990

Autorzy
Warianty tytułu
Management Accounting in Poland between the Years 1950 and 1990
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne podejście do rachunkowości zarządczej wykształciło się w toku ponad stuletniej ewolucji jej zasad i metod, przy czym najbardziej dynamiczny rozwój obserwuje się w dwóch ostatnich dekadach. O historii rachunkowości zarządczej pisało wielu, również polskich autorów. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rachunkowości zarządczej w Polsce na bazie literatury przedmiotu. Ponieważ w miarę upływu czasu podlegała ona nieustannej ewolucji związanej ze zmianami, jakie następowały w zakresie pomiaru i oceny wyników przedsiębiorstw z perspektywy zarządczej, w referacie ograniczono zakres badawczy do lat 1950-1990. (abstrakt oryginalny)
EN
A modern approach to management accounting has been developed during more than one hundred years of evolution of its principles and methods, however, the most dynamic development has been observed for the last two decades. The history of management accounting has been covered by many, also Polish authors. This study has been prepared in order to present a development of the management accounting in the Polish literature. Management accounting has experienced with time a permanent evolution associated with changes in the area of measurement and assessment of companies' results from management perspective, therefore, this paper contains limited scope of analysis, i.e. years 1950-1990. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Borowiec L., Skrzywanowska szkoła rachunku kosztów, w: Polska Szkoła Rachunkowości, red. nauk. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Brzezin W., Ogólna teoria współczesnej rachunkowości, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe przy Wyższej Szkole Zarządzania, Częstochowa 2006.
 • Brzezin W., Problemy przebudowy teorii rachunkowości w Polsce Ludowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Nauki Społeczno-Ekonomiczne, nr 96, Częstochowa 1975.
 • Brzezin W., Teoretyczne podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1975.
 • Brzezin W., Teoria modeli ewidencyjnych, Studia i Monografie, nr 1, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 1980.
 • Burzym E., Nowoczesna rachunkowość stymulatorem wzrostu ekonomicznej efektywności gospodarowania, SKwP, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Katowice 1986.
 • Burzymowa E., O istocie pojęć wydatek, nakład, koszt, "Rachunkowość" 1963, nr 5.
 • Burzymowa E., Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971.
 • Fedak Z., Kierunki rozwoju rachunku kosztów, w: Rachunkowość Polska, PWE, Warszawa 1967.
 • Fedak Z., Koszty produkcji przedsiębiorstwa przemysłowego, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa 1957.
 • Fedak Z., Rachunek kosztów produkcji przemysłowej, PWE, Warszawa 1962.
 • Fedak Z., Wykorzystanie rachunku kosztów normatywnych dla poprawy rentowności, "Finanse" 1969, nr 10.
 • Gmytrasiewicz M., Peche T.,Świderska G., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1977.
 • Jaruga A.A., Rola rachunkowości zarządczej, w: A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, SWPiZ, Łódź 2001.
 • Jarugowa A., Koszty pośrednie w przedsiębiorstwach przemysłowych. Rachunek i kontrola, PWE, Warszawa 1972.
 • Jarugowa A., Koszty zarządzania przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1966.
 • Jarugowa A., Malc W., Sawicki K., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1979.
 • Jarugowa A., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza jako przedmiot na studiach ekonomicznych, Zeszyty Metodyczne "Rachunkowość", nr 4, red. T. Peche, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie, SGPiS, Warszawa 1987.
 • Jarugowa A., Rachunkowość społeczna na tle tendencji rozwoju rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, t. 7, Warszawa 1984.
 • Jarugowa A., Rachunkowość zarządcza w nowych programach studiów, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, Warszawa 1992.
 • Jarugowa A., Skowroński J., Niektóre zastosowania rachunkowości przy podejmowaniu samodzielnych decyzji przez przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1982, nr 5.
 • Jarugowa A., Skowroński J., O wierny obraz rachunku kosztów, "Rachunkowość" 1994, nr 4.
 • Jarugowa A., Skowroński J., Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1975, 1976, 1986.
 • Jarugowa A., Skowroński J., Rachunkowość zarządcza a informatyczne systemy wspomagania decyzji kierowniczych, materiały na konferencję naukową nt. "Systemy informatyczne w rachunkowości i zarządzaniu gospodarczym - wpływ współczesnej informatyki na tradycyjne dyscypliny teoretyczne i rozwiązania organizacyjne", SGPiS, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, SKwP, Jachranka 1987.
 • Jarugowa A., Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej, w: Rachunkowość jako system i dyscyplina naukowa - stan i perspektywy rozwoju, cz. 1, materiały na konferencję naukową zorganizowaną w dziesiątą rocznicę śmierci prof. dr. Stanisława Skrzywana w ramach obchodów 75-lecia SGPiS, Warszawa-Jachranka 1981.
 • Karmańska A., Zarządzanie przedsiębiorstwem a rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. nauk. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006.
 • Malc W., Pomiar poziomu kosztów w przemyśle, PWE, Warszawa 1969.
 • Malc W., Rachunek kosztów postulowanych w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1963.
 • Matuszewicz J., Problemy ewidencji procesów produkcyjnych w rachunkowości, PWE, Warszawa 1966.
 • Matuszewicz J., Rachunek kosztów postulowanych, PWE, Warszawa 1971.
 • Matuszewicz J., Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach o produkcji jednostkowej i małoseryjnej, PWE, Warszawa 1962.
 • Messner Z., Buchta D., Rachunkowość a zarządzanie, PWE, Warszawa 1976.
 • Messner Z., Informacja ekonomiczna w zarządzaniu, PWN, Warszawa 1971.
 • Messner Z., Rachunek kosztów jako instrument operatywnego zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, PWE, Warszawa 1972.
 • Nita B., Ewolucja rachunkowości zarządczej: od rachunku kosztów do strategicznej rachunkowości zarządczej, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Peche T., Rachunkowość przedsiębiorstw a rachunkowość społeczna, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa 1959.
 • Sawicki K., Analiza kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym, Warszawa 1973.
 • Sawicki K., Operatywna informacja o kosztach dla celów zarządzania, Biblioteka SKwP, PWE, Warszawa 1966.
 • Siwoń B., Kierunki rozwoju nowoczesnego rachunku kosztów, PWE, Warszawa 1973.
 • Siwoń B., Rachunek kosztów w przemyśle rolno-spożywczym, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa 1958.
 • Skrzywan S., Kontrola w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1949.
 • Skrzywan S., Niektóre problemy rachunku kosztów w samodzielnym przedsiębiorstwie państwowym, "Rachunkowość" 1958, nr 8.
 • Skrzywan S., Rachunek kosztów jako narzędzie zarządzania i kontroli w przedsiębiorstwie, "Rachunkowość" 1963, nr 6.
 • Skrzywan S., Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, cz. 1: Ogólne zasady księgowości, Warszawa 1946.
 • Skrzywan S., Rachunkowość w Polsce Ludowej, w: Rachunkowość polska, PWE, Warszawa 1967.
 • Skrzywan S., Rachunkowość w przedsiębiorstwie przy gospodarce planowej. Cele i funkcje, Prace Zakładu Rachunkowości SGH w Warszawie, nr 1, Gospodarczy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948.
 • Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1968.
 • Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1971.
 • Sobańska I., Rachunkowość zarządcza - stan teorii i praktyki, raport dla Komitetu "Rachunkowość 2000", Infor, 13 14.12.1999. Sobańska I., Systemy rachunku kosztów i wyników, w: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, red. nauk. I. Sobańska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Sobis H., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wrocław 1968.
 • Sojak S., Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, Tonik, Toruń 2000.
 • Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007.
 • Szychta A., Kierunki i czynniki rozwoju praktyki rachunkowości zarządczej w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości SKwP, t. 35 (91), Warszawa 2006.
 • Swiderska G.K., Podstawowe pojęcia, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. 1, red. nauk. G.K. Swiderska, Difin, Warszawa 2003.
 • Terebucha E., Rachunek kosztów przedsiębiorstw przemysłowych, Warszawa 1971.
 • Wakar A., Morfologia bodźców ekonomicznych, Warszawa 1963.
 • Wierzbicki W., Rachunek kosztów w warunkach nowoczesnej techniki obliczeniowej, Warszawa 1974.
 • Woźnica W., Ustalenie operatywnych odchyleń od kosztów normatywnych przy zastosowaniu EMC, prace 2-5 zamieszczone w materiałach Ogólnopolskiej Konferencji Rachunkowości Przetwarzania Danych, Sopot 1974.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169391876

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.