PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 123 Rachunkowość a controlling | 63--71
Tytuł artykułu

Controlling personalny w kontekście zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym organizacji

Warianty tytułu
Controlling Personnel in the Context of Knowledge Management and Intellectual Capital Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnych przedsiębiorstwach znaczenie zasobów meterialnych zmniejsza się na rzecz zasobów niematerialnych, które stanowi wiedza pracowników będąca kapitałem intelektualnym organizacji. Toteż coraz częściej poszukiwane są nowoczesne narzędzia ekonomiczne umożliwiające sprawną analizę i ocenę kształtowania się tych zasobów organizacji. W artykule omówione zostały podstawowe grupy narzędzi controllingu personalnego, które są wykorzystywane do zarządzania zasobami ludzkimi a w tym kapitałem intelektualnym. (abstrakt oryginalny)
EN
In modern enterprises the importance of material resources is diminished by the intangible resources, which are the knowledge of workers, which is the intellectual capital of the organization. So more and more sought after are modern economic tools for efficient analysis and evaluation of the development of the resources. The paper discusses the basic tools for controlling personnel groups that are used for the management of human resources and intellectual capital. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Barabasz K., Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie controllingu personalnego, w: "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 4.
 • Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2003.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 • Gierszewska G., Budowanie strategii zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, w: Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, red. J. Kisielnicki, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2003.
 • Gołuchowski J., Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Organizacja inteligentna współczesnym narzędziem zarządzania wiedzą, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa 2003.
 • Hatch J., More for less. Informationweek, CMP Media, Manhasset, 27.01.2003.
 • Nieplowicz M., Controlling personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w: Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004.
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 • Onak-Szczepanik B., Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwach działających w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie Grupy Skania), w: Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych, red. M. Woźniak, Ekonomia, nr 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.
 • Pietrzak G., Controlling gospodarki zasobami przedsiębiorstwa, w: Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, red. E. Nowak, ODDK, Gdańsk 2003.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1996.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 • Sekuła Z., Controlling personalny, cz. 2, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
 • Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Sikorski A., Controlling personalny, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2001, nr 2.
 • Skuza B., Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie Grupy Skandia, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa 2003.
 • Sopińska A., Przewaga konkurencyjna, w: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • Ministerstwo Gospodarki, ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, http://kbn.icm.edu.pl/cele/epolska.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169449497

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.