PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 123 Rachunkowość a controlling | 228--234
Tytuł artykułu

Wpływ fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym na kształtowanie się poziomu wskaźnika kosztu do przychodów -C/I

Autorzy
Warianty tytułu
The Influence of Mergers and Acquisitions in the Polish Banking Sector on Forming the Ratio C/I Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy wpływu fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym na kształtowanie się poziomu wskaźnika C/I w bankach komercyjnych, uczestniczących w tych transakcjach. Uzyskane rezultaty jednoznacznie potwierdzają brak znaczącej poprawy rozpatrywanego wskaźnika, zarówno jego bezwzględnych wartości, jak również w porównaniu z jego poziomem w pozostałych bankach komercyjnych w sektorze, które nie brały udziału w fuzjach i przejęciach. Odmienne wyniki badań, w porównaniu z rezultatami uzyskiwanymi na rynkach rozwiniętych, mogą być spowodowane opóźnienia w integracji banków, wzrostem kosztów wzajemnych transakcji ze spółką-matką, usługami outsourcingowymi świadczonymi na rzecz akcjonariuszy strategicznych oraz mogą wynikać z motywów opisanych przez hipotezę menedżerską. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the analysis of mergers and acquisitions influence in the Polish banking sector on forming the ratio C/I level in commercial banks that participate in these transactions. Achieved results similarly indicate the lack of significant improvement in the considered ratio, both in terms of absolute values, and in comparison with a ratio level achieved by other commercial banks that did not participate in mergers and acquisitions. Different research results, in comparison with results receiving on developed markets, can be caused by delays in banks integration, common costs increasing of transactions with the mother company, outsourcing services provided for strategic shareholders and can result from motives described by the managerial hypothesis. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży
Bibliografia
 • Ayadi R., Banking mergers and acquisitions 'performance in Europe, w: Frontiers of banks in a global economy, red. R Molyneux i E. Vallelad, Palgrave Macmillan, New York 2008.
 • Beitel R, Schiereck D., Wahrenburg M., Explaining the M&A success in European banks, "European Financial Management" 2004, March, no. 10(1).
 • Campa J.M., Hernando I., M&As performance in the European financial industry, "Journal of Banking and Finance" 2006, December, no. 30 (12).
 • Correa R., Cross-border bank acquisitions: Is there a performance effect?, "Journal of Financial Services Research" 2009, December, no. 36 (2).
 • Diecidue E., Ven J. van de, Aspiration level, probability of success and failure, and expected utility, "International Economic Review" 2008, May, no. 49 (2).
 • Hagendorff J., Keasey K., Post-merger strategy and performance: Evidence from the US and European banking industries, "Accounting & Finance" 2009, December, no. 49 (4).
 • Hernando I., Nieto M.J., Wall L.D., Determinants of domestic and cross-border bank acquisitions in the European Union, "Journal of Banking & Finance" 2009, June, no. 33 (6).
 • Houston J.F., James CM., Ryngaert M.D., Where do merger gains come from? Bank mergers from the perspective of insiders and outsiders, "Journal of Financial Economics" 2001, May, no. 60 (2-3).
 • Ismail A., Davidson I., The determinants of target returns in European bank mergers, "The Service Industries Journal" 2007, July, no. 27(5).
 • Korzeb Z., Wpływ pierwszych informacji o fuzjach i przejęciach na kształtowanie się wyników finansowych banków komercyjnych uczestniczących w tych transakcjach, w: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, t. 2, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe, nr 455, Szczecin 2007.
 • Kulpa N., Fuzje i przejęcia w sektorze finansowym, w: M. Lewandowski i in., Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Pasiouras E, Tanna S., Zopounidis C., The identification of acquisition targets in the EU banking industry: An application of multicriteria approaches, "International Review of Financial Analysis" 2007, no. 16(3).
 • Roll R., The hubris hypothesis of corporate takeovers, "Journal of Business" 1986, April, no. 59 (2).
 • Sirower M.L., The synergy trap. How companies lose the acquisition game, The Free Press, New York 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169477502

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.