PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 57 | nr 113 | 15--28
Tytuł artykułu

Propozycja systemowej analizy wydajności i dochodowości pracy w rolnictwie

Warianty tytułu
A Proposal for Systematic Analysis of Labour Productivity and Earning Capacity in Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono propozycję systemowej analizy wydajności i dochodowości pracy w rolnictwie na podstawie obowiązującego w UE znormalizowanego sprawozdania finansowego, tzw. Rachunku Ekonomicznego dla Rolnictwa. Zaproponowana procedura stanowi spójną i logiczną koncepcję przyczynowo-skutkowego powiązania czynników determinujących wydajność pracy i dochody przedsiębiorców rolnych. Zaletami skonstruowanego systemu wskaźników jest spójny i wszechstronny obraz powiązań tych czynników oraz możliwość zmierzenia ich wpływu na wydajność pracy i poziom dochodów rolniczych za pomocą metod ilościowych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents a proposal for systematic analysis of labour productivity and earning capacity in agriculture under the current EU standard accounts – Economic Account for Agriculture (EAA). The proposed procedure is a consistent and logical method of showing cause-effect relations between factors determining productivity and incomes of agricultural enterprises. The constructed system of indicators provides a consistent and comprehensive picture of relationships between these factors and allows their impact on labour productivity and the level of incomes in agriculture to be measured using quantitative methods. (original abstract)
Rocznik
Tom
57
Numer
Strony
15--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Bednarski L. (2002), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. (2005), Zarys metodologiczny analizy finansowej, UW, Wrocław.
 • Eurostat, agricultural database, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp 2010.
 • Gołaś Z., Kozera M. (2008), Strategie wydajności pracy w gospodarstwach rolnych, „Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 1(7).
 • Gołaś Z., Kozera M. (2004), Wydajność pracy polskich gospodarstw rolnych w aspekcie integracji z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe SERiA, nr 6, z. 1.
 • Poczta W., Czubak W., Pawlak K. (2009), Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4.
 • Rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (Dz.U. L 33 z 05.02.2004).
 • Regulation (EC) No 138/2004 of the European Parliament and of the Council of 5 December 2003 on the economic accounts for agriculture in the Community, „Official Journal" L 033, 05/02/2004.
 • Skoczyłaś W., Niemiec A. (2005), Przyczynowa analiza ekonomicznej wartości dodanej w identyfikacji i ocenie strategii jej wzrostu, Prace Naukowe, AE Wrocław, nr 1061.
 • Skoczyłaś W. (red.) (2007), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Waśniewski T. (1989), Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Wędzki D. (2006), Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Zegar J.S. (2008), Dochody w okresie transformacji i integracji europejskie, lERiGŻ, Warszawa.
 • Ziętara W. (2000), Ekonomiczna i społeczna wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw rolniczych, [w:] Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, „Zeszyty Naukowe SGGW', nr 41, Warszawa.
 • Ziętara W. (2008), Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa, „Roczniki Nauk Rolniczych", seria G, T. 94, z. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169536112

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.