PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 57 | nr 113 | 159--171
Tytuł artykułu

Buhgalterskij učet dohodov i rashodov v usloviâh antikrizisnogo upravleniâ

Autorzy
Warianty tytułu
Ewidencja przychodów i kosztów w warunkach zarządzania antykryzysowego
Income and Expense Accounting in Anti-crisis Management
Języki publikacji
RU
Abstrakty
W warunkach zarządzania antykryzysowego jednostka gospodarcza narusza podstawowe założenie kontynuacji działalności, co powoduje zmiany metodologii i technik ewidencji księgowej przychodów i kosztów. W przypadku ujmowania kosztów kluczowym punktem staje się moment wpływu lub wydatku środków pieniężnych, dominuje prawna forma wyrażenia w ewidencji księgowej transakcji gospodarczych nad ich istotą ekonomiczną, obniża się rola zasady ostrożności, po-dział i zestawienie przychodów i kosztów odbywają się po zakończeniu procedur bankructwa oraz ich poszczególnych etapów. Przeprowadzone badania ustawodawstwa dotyczące bankructwa i praktyk księgowych w upadających przedsiębiorstwach na Białorusi pozwoliły udoskonalić tryb ujmowania i ustalania przychodów i kosztów powstających w warunkach zarządzania antykryzysowego, opracować ich uzasadnioną klasyfikację i szczegółową ewidencję. Celem udoskonalenia ewidencji księgowej przychodów i kosztów jest określenie skuteczności i uzasadnienie stosowania procedur bankructwa, co prowadzi do opracowania właściwej strategii zarządzania antykryzysowego. (abstrakt oryginalny)
EN
When dealing with anti-crisis corporate management, the major assumption – business continuity – is no longer valid, thus affecting the methods of accounting for income and expenses. As regards income statement items recognition in such a situation, the key moment is an inflow or outflow of cash; the legal aspect of business accounting prevails over the economic substance; the prudence principle and cost-related estimation rules lose their importance, and income and expenses classification and presentation takes place after completion of the entire bankruptcy procedure or each of its stages. Study of the national bankruptcy regulations and accounting practice in Belarusian companies under bankruptcy proceedings has made it possible to develop more efficient procedures for income and expenses measurement and recognition in anti-crisis management, and to improve their classification. Improvement of the accounting treatment of income and expenses, related to the effectiveness of bankruptcy proceedings, should contribute to developing better anti-crisis management strategies. (original abstract)
Rocznik
Tom
57
Numer
Strony
159--171
Opis fizyczny
Twórcy
 • Belarus State Economic University, Minsk, Republic of Belarus
Bibliografia
 • Банкротство в Республике Беларусь [Электронный ресурс]. Информационно-аналитический ресурс компании АРС-Групп. Минск, 2009. Режим доступа: п«р:/^уте-.ЪапЪ:го1;.Ъу/оа/890. Дата доступа: 26.06.2009.
 • Бархатов А.П., Назарян Е.Н., Малыгина А.Н. (1999) Процедура банкротства: бухгалтерский учет. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг».
 • Брейли Р., Майерс С. (1997) Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. М.: ЗАО „Олимп-Бизнес".
 • Бреславцева Н.А., Сверчкова О.Ф. (2007) Банкротство организаций: основные положения, бухгалтерский учет. Ростов-на-Дону: Феникс.
 • Мыцких Н.П. (1999) Если предприятие неплатежеспособно: как это определить и что делать дальше. Нац. экон. газ. № 39.
 • Новодворский В.Д., Назаров Д.В. (2000) Ликвидационный баланс организации. Бухгалтерский учет. № 7.
 • О некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротстве): Указ Президента Респ. Беларусь, 12 ноябр. 2003 г., № 508: в ред. Указов Президента Респ. Беларусь от 27.08.2004 № 411, от 13.06.2008 № 329. Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]. ООО «ЮрСпектр». Минск, 2009.
 • Об утверждении Инструкции об оценке и порядке продажи предприятия и иного имущества должника, находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства): постановление Министерства экономики Республики Беларусь, 28 июня 2004 г., № 159. Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]. ООО «ЮрСпектр». Минск, 2009.
 • Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету «Доходы организации»: постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 26 дек. 2003 г., № 181: в ред. постановлений Министерства финансов Респ. Беларусь от 07.07.2005 № 89, от 31.03.2008 № 49. Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]. ООО «ЮрСпектр». Минск, 2009.
 • Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету «Расходы организации»: постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 26 дек. 2003 г., № 182: в ред. постановлений Министерства финансов Респ. Беларусь от 07.07.2005 № 89, от 31.03.2008 № 49. Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]. ООО «ЮрСпектр». Минск, 2009.
 • Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету «Резервы, условные обязательства и условные активы»: постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 28 дек. 2005 г., N2 168. Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]. ООО «ЮрСпектр». Минск, 2009.
 • Об утверждении Положения о порядке использования средств республиканского бюджета для выплаты вознаграждения управляющему в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве): постановление Министерства финансов Респ. Беларусь и Министерства экономики Респ. Беларусь, 30 мая 2002 г., № 80/111: в ред. постановлений Министерства финансов Респ. Бе- ларусь и Министерства экономики Респ. Беларусь от 13.07.2005 № 93/126, от 14.11.2008 № 168/213. Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]. ООО «ЮрСпектр». Минск, 2009.
 • Об экономической несостоятельности (банкротстве): Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2000 г., № 423-3: в ред. Законов Респ. Беларусь от 04.01.2003 № 183-3. от 29.06.2006 № 137-3, от 11.07.2007 № 251-3, от 26.12.2007 № 300-3, от 08.07.2008 № 372-3. Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]. ООО «ЮрСпектр». Минск, 2009.
 • Обербринкманн Ф. (2003) Современное понимание бухгалтерского баланса: Пер. с нем. Под ред. Я.В.Соколова. М.: Финансы и статистика, 2003.
 • Постатейный научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (2005). В.С. Каменков [и др.]; под общ. ред. В.С. Каменкова, Л.Г. Козыревой. Мн.: ГИУСТ БГУ, 2005.
 • Соколов Я.В., Пятов М.Л. (2007) Финансовый результат как цель бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. № 21.
 • Типовой план счетов бухгалтерского учета и Инструкция по применению Типового плана счетов бухгалтерского учета: утв. постановлением Министерства финансов Респ. Беларусь, 30 мая 2003 г., № 89: в ред. постановления Министерства финансов Респ. Беларусь от 13.11.2003 № 153, от 11.12.2008 № 87. Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]. ООО «ЮрСпектр». Минск, 2009.
 • Хозяева С.Г., Чайковская Л.А. (2006) Особенности учета расходов при несостоятельности (банкротстве) организаций. Все для бухгалтера. № 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169538352

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.