PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 780 | 273
Tytuł artykułu

Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej : analiza ekonometryczna

Autorzy
Warianty tytułu
Income Convergence in EU Member States : Econometric Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowe pytanie badawcze brzmi następująco: czy na podstawie istniejącej i zaproponowanej w niniejszej pracy metodyki analiz procesów rozwoju gospodarczego można potwierdzić występowanie wyrównywania się poziomów produktu krajowego brutto per capita w krajach Unii Europejskiej? Główna hipoteza badawcza sprowadza się do następującego sądu: w krajach Unii Europejskiej obserwujemy występowanie zjawiska konwergencji dochodowej. Struktura pracy została zbudowana w taki sposób, aby już na początku umożliwić Czytelnikowi zapoznanie się z definicją konwergencji dochodowej, charakterystyką jej rodzajów oraz umiejscowieniem zjawiska konwergencji dochodowej w podstawowych teoriach wzrostu gospodarczego. W następnej kolejności obszernie zaprezentowano metody badania konwergencji dochodowej, zarówno dotychczas stosowane, jak i nowe rozwiązania. Ostatnia część pracy umożliwiła na podstawie analizy porównawczej otrzymanych wyników empirycznych uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy procesy rozwoju gospodarczego w krajach Unii Europejskiej jednoznacznie potwierdzają występowanie zjawiska konwergencji dochodowej? Wydaje się, że taka kolejność poszczególnych treści jest uzasadniona zarówno z punktu widzenia przejrzystości prezentowanych zagadnień, jak i zapewnienia merytorycznej poprawności prowadzonych rozważań. Praca składa się z pięciu rozdziałów, z których pierwsze cztery mają charakter teoretyczny. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
One of important issues attracting the attention of not only economists but also other bodies and institutions responsible for social and economic policy making is related to the inequality of socio-economic development across the world. The exploration of regularities concerning the level of GDP per capita reveals whether the differences in income observed among various countries are decreasing, stabilising or - perhaps - still increasing. The first of the three phenomena is known as income convergence. The research into income convergence carried out hitherto in European countries has not provided clear evidence to prove that this phenomenon actually exists. At the same time it is emphasised that various studies lead to substantial differences in conclusions and are to a large extent dependent on the character of the sample, the examined period and the methods used in the study. It follows therefore that the analyses presented in this study should be considered as an attempt to answer how to measure the existing income inequality, what factors determine the increase or decrease in those differences, and whether we are able to prove that GDP per capita is converging across the European Union. Additional research hypotheses, apart from the main hypothesis derived from the questions defined above, are related to the evaluation whether the variation of the dynamics of employment and ITC expenditure is significant to the existence of income convergence in the EU countries, whether the analysed group of countries experienced accelerated income convergence in the years 1993-2006 and whether the individual EU member states have the same contributions to the global income convergence in the European Union. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
273
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Abramovitz M., Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind, „Journal of Economic History" 1986, Vol. 46, Issue 2.
 • Abreu M., de Groot H.L.F., Florax R.J.G.M., Space and Growth: A Survey of Empirical Evidence and Methods, Tinbergen Institute Discussion Paper No. 129/3, Amsterdam 2004.
 • Ades A.F., Glaeser E.L., Evidence on Growth, Increasing Returns, and the Extent of the Market, „The Quarterly Journal of Economics" 1999, Vol. 114, Issue 3.
 • Aghion P., Caroli E., García-Penalosa С, Inequality and Economic Growth: The Perspective of the New Growth Theories, „Journal of Economic Literature" 1999, Vol. 37, No. 4.
 • Aghion P., Howitt P., Endogenous Growth Theory, MIT Press, Cambridge 1999.
 • Ahmad N., Lequiller F., Marianna P., Pilat D., Schreyer P., Wölfl A., Comparing Labour Productivity Growth in the OECD Area: The Role of Measurement, Statistics Directorate, OECD Statistics Working Paper No. 5, OECD, Paris 2003.
 • Ahn S., Hemmings P., Policy Influences on Economic Growth in OECD Countries: An Evaluation of the Evidence, OECD, Economics Department Working Papers No. 246, Paris 2000.
 • Anderson G., Ge Y., A New Approach to Convergence: City Types and „Complete" Convergence of Post-Reform Chinese Urban Income Distribution, Mimeo, University of Toronto, Toronto 2004.
 • Anderson G., Making Inferences About the Polarization, Welfare and Poverty of Nations: A Study of 101 Countries 1970-1995, „Journal of Applied Econometrics" 2004, Vol. 19, Issue 5.
 • Anselin L., Spatial Econometrics: Methods and Models, Kluwer Academic, Dordrecht 1988.
 • Armstrong H. (a), Trends and Disparities in Regional GDP per capita in the European Union, United States and Australia, European Commission, Report No. 94/00/74/017, Brussels 1995.
 • Armstrong H. (b), Convergence among the Regions of the European Union, „Papers in Regional Science" 1995, Vol. 74, Issue 2.
 • Azariadis С, Stachursky J., A Forward Projection of the Cross-Country Income Distribution, Institute of Economic Research, Kyoto University, Discussion Paper No. 570, 2003.
 • Backhouse R.E., Truth and Progress in Economic Knowledge, w: Reflections on the Development of Modern Macroeconomics, red. B. Snowdown, H.R Vane, Edward Elgar, Cheltenham 1997.
 • Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 • Baranowski P., Rączko M., Wzrost gospodarczy a inflacja w krajach Unii Europejskiej, „Wiadomości Statystyczne" 2004, nr 6.
 • Barff R.A., Knight III P.L., Dynamic Shift-share Analysis, „Growth and Change. A Journal of Urban and Regional Policy" 1998, Vol. 19, Issue 2.
 • Barossi-Filho M., Silva R.G., Diniz E.M., The Empirics of the Solow Growth Model: Long-term Evidence, „Journal of Applied Economics" 2005, Vol. VIII, Issue 1.
 • Barrios S., Strobl E., The Dynamics of Regional Inequalities, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, European Economy, Economic Papers No. 229, Brussels 2005.
 • Barro R.J., Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study, NBER Working Paper No. 5698, Cambridge 1996.
 • Barro R.J., Economic Growth in Cross Section of Countries, „The Quarterly Journal of Economics" 1991, Vol. 106, Issue 2.
 • Barro R.J., Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, „The Journal of Political Economy", Vol. 98, No. 5, Part 2: The Problem of Development, A Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise Systems 1990.
 • Barro R.J., Inequality and Growth in a Panel of Countries, „Journal of Economic Growth" 2000, Vol. 5, No 1.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X., Economic Growth, second edition, MIT Press, Cambridge Massachusetts 2004.
 • Becker G.S., Barro R.J., Fertility Choice in a Model of Economic Growth, „Econometrica" 1989, Vol. 57, Issue 2.
 • Bartkowiak R., Granice wzrostu gospodarczego a rozwój ekonomii, Wybrane zagadnienia ekonomii neoklasycznej i ekonomii rozwoju, Monografie i Opracowania nr 534, SGH, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
 • Basile R., Nardis S., de, Girardi A., Regional Inequalities and Cohesion Policies in the European Union, Institute for Studies and Economic Analyses, Working Papers No. 23, Rome 2001.
 • Bassanini A., Scarpetta S. (a), Does Human Capital Matter for Growth in OECD Countries? Evidence from Pooled Mean-group Estimates, OECD Economic Department, Working Papers No. 282, OECD Publishing 2001.
 • Bassanini A., Scarpetta S. (b), The Driving Forces of Economic Growth: Panel Data Evidence for the OECD Countries, OECD Economic Studies No. 33, 2001/11.
 • Bassanini A., Scarpetta S., Hemmings P., Economic Growth: The Role of Policies and Institutions, Panel Data, Evidence from OECD Countries, OECD Economic Department, Working Paper No. 283, OECD Publishing 2001.
 • Batog В., Batog J., Analiza zbieżności struktur zatrudnienia w wybranych krajach wysokorozwiniętych, w: Mikroekonometria w teorii i praktyce, red. J. Hozer, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 320, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 11, Szczecin 2001.
 • Batog J., Analiza sektorowej struktury pracujących w gospodarce według województw, w: Metody ilościowe w ekonomii, red. J. Hozer, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 328, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 12, Szczecin 2002.
 • Batog J., Analiza wpływu zmian koniunktury gospodarczej na skłonność przedsiębiorstw do stosowania finansowania zewnętrznego, w: Rynki kapitałowe. Rynki nieruchomości, red. W. Tarczyński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 294, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 9, Szczecin 2000.
 • Batog J., Ekonometryczna analiza mikro- i makroproporcji strukturalnych polskiej gospodarki, praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1996.
 • Batog J., Identyfikacja zmian strukturalnych w procesach ekonomicznych za pomocą testu F, w: Metody ilościowe w ekonomii, red. J. Hozer, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 181, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 4, Szczecin 1997.
 • Batog J., Produkt krajowy brutto - analiza i diagnoza proporcji strukturalnych, „Nasz Rynek Kapitałowy" 1999, nr 12/108.
 • Batog J., Próba klasyfikacji czynników wzrostu gospodarczego, w: Metody ilościowe w ekonomii, red. J. Hozer, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 450, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 17, Szczecin 2007.
 • Batog i., Przestrzenne podejście w modelowaniu międzynarodowych powiązań gospodarczych, w: Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczy eh, red. J. Pociecha, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 2, Kraków 2009.
 • Batog J., Struktura produktu krajowego a wzrost gospodarczy, w: Metody ilościowe w ekonomii, cz. 1, red. J. Hozer, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 394, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 15, Szczecin 2005.
 • Batog J., Batog В., Analysis of Income Convergence in the Baltic Sea Region, w: Baltic Business Development. Regional Development. SME Management and Entrepreneurship, red. J. Batog, University of Szczecin, Faculty of Economics and Management, Print Group, Szczecin 2006.
 • Batog J., Batog В. (a), Income Convergence in the European Countries. Empirical Analysis, „Folia Oeconomica Stetinensia" 2006, No. 5(13).
 • Batog J., Batog B. (b), Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej a szybkość ich konwergencji dochodowej, w: Taksonomia 14. Klasyfikacja i analiza danych — teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Prace Naukowe AE nr 1169, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Batog J., Batog B. (c), Shift-share Analysis of Employment Growth within the UE Countries in 1999-2005, w: Competitiveness of Labour Market. Economics and Competition Policy No. 8, red. D. Kopycińska, University of Szczecin, Microeconomics Department, Print Group, Szczecin 2007.
 • Batog J., Hozer J., Analiza strukturalna polskiego rolnictwa, w: Metody ilościowe w ekonomii, red. J. Hozer, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 225, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 6, Szczecin 1998.
 • Baumöl W., Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-run Data Show, „The American Economic Review" 1986, Vol. 76, No. 5.
 • Baumont C, Ertur C, Le Gallo J., Spatial Convergence Clubs and the European Regional Growth Process, 1980-1995, w: European Regional Growth, red. B. Fingleton, Springer, Berlin-Heidelberg-New York 2003.
 • Beaudry P., Collard F., Why Has the Employment-Productivity Tradeoff among Industrialized Countries Been So Strong? NBER Working Paper No. 8754, Cambridge, February 2002.
 • Becker G., Human Capital, third edition, The University of Chicago Press, Chicago 1993.
 • Benabou R., Inequality and Growth, NBER Macroeconomics Annual No. 11, 1996.
 • Ben-David D., Convergence Clubs and Diverging Economies, CEPR Working Paper No. 922, 1994.
 • Ben-David D., Measuring Income Convergence: An Alternative Test, Tel Aviv University, Working Paper No. 41, 1995.
 • Ben-David D., Kimhi A., Trade and the Rate of Income Convergence, „Journal of International Trade and Economic Development" 2004, Vol. 13, Issue 4.
 • Benito J.M., Ezcurra R., Spatial Disparities in Productivity and Industry Mix: The Case of the European Regions, Department of Economics, Universidad Publica de Navarra 2003.
 • Bentzen J., Smith V., Regional Income Convergence in the Scandinavian Countries, Working Paper No. 03-20, Department of Economics, Aarhus School of Business, Aarhus 2003.
 • Bernard A., Durlauf S., Convergence in International Output, „Journal of Applied Econometrics" 1995, Vol. 10, Issue 2.
 • Bernard A., Durlauf S., Interpreting Tests of the Convergence Hypothesis, „Journal of Econometrics" 1996, Vol. 71, Issues 1-2.
 • Bianchi M., Testing for Convergence: Evidence from Nonparametric Multimodality Tests, „Journal of Applied Econometrics" 1997, Vol. 12, Issue 4.
 • Binder M., Pesaran M.H., Stochastic Growth Models and Their Econometric Implications, „Journal of Economic Growth" 1999, Vol. 4, No. 2.
 • Bismut C., Global Convergence Scenarios, Structural and Policy Issues, OECD Workshop, Paris 2006.
 • Bleaney M., Nishiyama A., Explaining Growth: A Contest Between Models, „Journal of Economic Growth" 2002, Vol. 7, No. 1.
 • Blinder A., Baumol W., Economics: Principles and Policy, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego 1993.
 • Bliss C, Galton 's Fallacy and Economic Convergence: A Reply to Cannon and Duck, „Oxford Economic Papers" 2000, Vol. 52, Issue 2.
 • Bloom D., Canning D., Sewilla J., Technological Diffusion, Conditional Convergence, and Economic Growth, NBER Working Paper No. 8713, Cambridge 2002.
 • Boehlke J., Zacofanie i rozwój w teorii rozwoju społeczno-gospodarczego, w: Czynniki wzrostu gospodarczego, red. M. Haffer, W. Karaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 • Boeri T., Brücker H., Eastern Enlargement and EU-Labour Markets: Perceptions, Challenges and Opportunities, „World Economics. The Journal of Current Economic Analysis and Policy" 2001, Vol. 2, No. 1.
 • Boldrin L., Canova F., Inequality and Convergence in Europe's Regions. Reconsidering European Regional Policies, „Economic Policy" 2001, Vol. 16, Issue 32.
 • Borys P., Konwergencja na rynku akcji, przykład Hiszpanii, Portugalii i Grecji, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, cz. II, red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Borys T., Indicators for Sustainable Development - Polish Experiences, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 • Boskin M.J., Lau L.J., Generalized Solow-Neutral Technical Progress and Postwar Economic Growth, NBER Working Paper No. 8023, Cambridge 2000.
 • Boyle G.E., McCarthy T.G., A Simple Measure of f ^-Convergence, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 1997, Vol. 59, Issue 2.
 • Bräuningcr M., Niebuhr A., Agglomeration, Spatial Interaction and Convergence in the EU, HWWA Discussion Paper No. 322, Hambourg 2005.
 • Bröcker J., Schlussforgelungen aus der Theorie endogenen Wachstums für eine ausgleichende Regionalpolitik, „Raumforschung und Raumordnung" 2002, Vol. 60, No. 3-4, Springer.
 • Brockwell P.J., Davis R.A., Introduction to Time Series and Forecasting, second edition, Springer Texts in Statistics, Springer-Verlag, New York, Inc., New York -Berlin-Heidelberg 2002.
 • Brzeziński M., Wpływ nierówności dochodowej na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1987-1997, „Gospodarka Narodowa" 2002, nr 9.
 • Büdner W.W., Zmiany zależności ekonomicznych polskiej gospodarki w okresie transformacji w wymiarze regionalnym, Prace Habilitacyjne nr 27, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Buga J., Kuszewski T., Struktura tworzenia P KB w Polsce i w wybranych krajach świata, „Gospodarka Narodowa" 1997, nr 11-12.
 • Bulli S., Distribution Dynamics and Cross-Country Convergence: New Evidence, „Scottish Journal of Political Economy" 2001, Vol. 48, Issue 2.
 • Caggiano G., Leonida L., International Output Convergence: Evidence from an Autocorrelation Function Approach, „Journal of Applied Econometrics" 2009, Vol. 24, Issue 1.
 • Cameron A.C., Trivedi P.K., Microeconometrics. Methods and Applications, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 • Cannon E., Duck N., Galton's Fallacy and Economic Convergence, „Oxford Economic Papers" 2000, Vol. 52, Issue 2.
 • Canova F., Testing for Convergence Clubs in Income per-capita: A Predictive Density Approach, „International Economic Review" 2004, Vol. 45, Issue 1.
 • Canova F., Marcet A., The Poor Stay Poor: Non Convergence across Countries and Regions, CEPR Discussion Paper No. 1265, 1995.
 • Capasso S., Modelling Growth and Financial Intermediation Through Information Frictions: A Critical Survey, w: N. Salvadoři, The Theory of Economic Growth, Edward Elgar 2003.
 • Capolupo R., Convergence in Recent Growth Theories: A Survey, „Journal of Economic Studies" 1998, Vol. 25, Issue 6.
 • Cappelen A., Castellacci F., Fagerberg J., Verspagen В., The Impact of EU Regional Support on Growth and Convergence in the European Union, „Journal of Common Market Studies" 2003, Vol. 41, Issue 4.
 • Carillo M.R., Human Capital Formation in the New Growth Theory: The Role of „Social Factors", w: N. Salvadoři, The Theory of Economic Growth, Edward Elgar 2003.
 • Carlaw K.I., Lipsey R.G., Productivity, Technology and Economic Growth: What is the Relationship? w: D. George, L. Oxley, K. Carlaw, Surveys in Economic Growth. Theory and Empirics, Blackwell Publishing 2004.
 • Carlino G.A., Mills L.O., Are U.S. Regional Incomes Converging? A Time Series Analysis, „Journal of Monetary Economics" 1993, Vol. 32, Issue 2.
 • Carlino G.A., Voith R., Accounting for Differences in Aggregate State Productivity, „Regional Science and Urban Economics" 1992, Vol. 22, Issue 4.
 • Carluer F., Gaulier G., The Impact of Convergence in the Industrial Mix on Regional Comparative Growth: Empirical Evidence from the French Case, „The Annals of Regional Science" 2005, Vol. 39, No. 1.
 • Carrington A., A Divided Europe? Regional Convergence and Neighborhood Spillover Effects, „Kyklos. International Review for Social Sciences" 2003, Vol. 56, Issue 3.
 • Caselli F., Esquivel G., Lefort F., Reopening the Convergence Debate: A New Look at Cross-Country Growth Empirics, „Journal of Economic Growth" 1996, Vol. 1, No. 3.
 • Caselli F., Tenreyro S., Is Poland the Next Spain? Proceedings of the 2004 First Annual DG ECFIN Research Conference on Business Cycles and Growth in Europe, edited by Lars Jonung, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Economic Papers No. 227, Brussels 2005.
 • Casier S.D., A Theoretical Context for Shift and Share Analysis, „Regional Studies" 1989, Vol. 23.
 • Castro J.V., Regional Convergence, Polarisation and Mobility in the European Union, 1980-1996, „Journal of European Integration" 2003, Vol. 25, Issue 1.
 • Changkyu Ch., Foreign Direct Investment and Income Convergence, „Applied Economics" 2004, Vol. 36, Issue 10.
 • Chatterji M., Convergence Clubs and Endogenous Growth, „Oxford Review Economic Policy" 1992, Vol. 8, Issue 4.
 • Chen D.H.C., Dahlman C.J., Knowledge and Development: A Cross-Section Approach, World Bank Policy Research Working Paper No. 3366, Washington DC 2004.
 • Chennareddy V., What did Produce Long-run Economic Growth? Is It Not Education--related Brainpower Capacity Growth? w: Emerging Markets: Social, Political, and Economic Challenges, Vol. 1, red. S. Rudolf, University Press of Łódź, Łódź 2004.
 • Chojna-Duch E., Ład prawa gospodarczego czynnikiem wzrostu gospodarczego, w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, red. G. Kołodko, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • Cieślak M., Zagadnienie „ruchomego celu" w wielowymiarowej analizie porównawczej, „Przegląd Statystyczny" 1990, nr 1-2.
 • Cieślak M., Jasiński R., Miara podobieństwa funkcji, „Przegląd Statystyczny" 1979, nr 3-4.
 • Conley T.G., GMM Estimation with Cross Sectional Dependence, „Journal of Econometrics" 1999, Vol. 92, Issue 1.
 • Cornwell СМ., Wächter J-U., Productivity Convergence and Economic Growth: A Frontier Production Function Approach, Center for European Integration Studies, Universität Bonn, Working Paper B6, 1999.
 • Costantini M., Lupi С, Stochastic Convergence among European Economies, „Economics Bulletin" 2005, Vol. 3, Issue 38.
 • Coulombe S., The Contribution of Human Capital and Urbanization to Canadian Regional Growth, Paper prepared for the International Symposium The Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-being organized by the OECD and HRDC, Quebec City 2000.
 • Coyle D., The Soulful Science: What Economists Really Do and Why It Matters, Princeton University Press, Princeton 2007.
 • Cuadrado-Roura J.R., Regional Convergence in the European Union: From Hypothesis to the Actual Trends, „The Annals of Regional Science" 2001, Vol. 35, No. 3.
 • Cuadrado-Roura J.R., Mancha-Navarro T., Garrido-Yserte R., Regional Dynamics in the European Union. Winners and Losers, w: Regional Convergence in the European Union, red. J.R. Cuadrado-Roura, M. Parellada, Springer, Berlin et al. 2002.
 • Czerwiński Z., Guzik В., Jurek W., Panek E., Runka H., Śledziński W., Modelowanie i planowanie wzrostu gospodarki narodowej, w: Moje zmagania z ekonomią, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Czerwiński Z., Dylematy ekonomiczne, PWE, Warszawa 1992.
 • Czerwiński Z., Matematyka na usługach ekonomii, PWN, Warszawa 1977.
 • Czerwiński Z., Stopa inwestycji a maksymalizacja spożycia, w: Moje zmagania z ekonomią, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Czyżewski A.B., Orłowski W.M., Zienkowski L., Macroeconomic Costs and Benefits of Poland's Membership in the UE: Analysis and Evaluation, w: Costs and Benefits of Poland's Membership in the European Union, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2003.
 • D'Agata A., Competition, Rent-seeking and Growth: Smith versus the Endogenous Theory, w: N. Salvadoři, The Theory of Economic Growth, Edward Elgar 2003.
 • D'Agata A., Freni G., The Structure of Growth Models: a Comparative Survey, w: N. Salvadoři, The Theory of Economic Growth, Edward Elgar 2003.
 • Dalgaard C.J., Vastrup J., On the Measurement of o-convergence, „Economics Letters" 2001, Vol.70, Issue 2.
 • Dall'erba S., Hewings G.J.D., European Regional Development Policies: The Trade-off between Efficiency-Equity Revisited, REAL Discussion Paper No. 03-T-2, University of Illinois at Urbana-Champaign 2003.
 • Dall'erba S., Kamarianakis Y., Le Gallo J., Plotnikova M., Regional Productivity Differentials in Three New Member Countries: What Can We Learn from the 1986 Enlargement to the South? „The Review of Regional Studies" 2005, Vol. 35, Issue 1.
 • Devereux M.P., Griffith R., Simpson H., The Geographic Distribution of Production Activity in the UK, Institute for Fiscal Studies Working Paper No. 26, 1999.
 • Dickey D.A., Fuller W.A., Distributions of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, „Journal of the American Statistical Association" 1979, Vol. 74, No. 366.
 • Dixon R., Trevor Swan on Equilibrium Growth with Technical Progress, „Economic Record" 2003, Vol. 79, Issue 247.
 • Dolado J.J., Gonzalo J., Marmol F., Cointegration, w: A Companion to Theoretical Econometrics, red. B.H. Baltagi, Blackwell Publishing Ltd 2003.
 • Domański Cz., Pruska К., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
 • Domański S.R., Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność, „Gospodarka Narodowa" 2000, nr 7-8.
 • Domański S.R., Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Doppelhofer G., Miller R.I., Sala-i-Martin X., Determinants of Long-term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach, Economics Department Working Papers No. 266, OECD, Paris 2000.
 • Doppelhofter G., Three Essays on the Determinants of Economic Growth, Unpublished Ph.D. dissertation, Columbia University 2000.
 • Doreian P., Linear Models with Spatially Distributed Data, Spatial Disturbances or Spatial Effects, „Sociological Methods and Research" 1980, Vol. 9, No. 1.
 • Dorosiewicz S., Michalski T., Podobieństwo funkcji w badaniach ekonomicznych (metody i przykłady), „Przegląd Statystyczny" 1998, nr 2.
 • Dowrick S., Rogers M., Classical and Technological Convergence: Beyond the Solow--Swan Growth Model, „Oxford Economic Papers" 2002, Vol. 54, Issue 3.
 • Dowrick S., Estimating the Impact of Government Consumption on Growth: Growth Accounting and Endogenous Growth Models, „Empirical Economics" 1996, Vol. 21, No. 1.
 • Durlauf S.N., Johnson P.A., Multiple Regimes of Cross-Country Growth Behaviour? „Journal of Applied Econometrics" 1995, Vol. 10, Issue 4.
 • Durlauf S.N., Quah D.T., The New Empirics of Economic Growth, w: Handbook of Macroeconomics, red. J. Taylor, M. Woodford, Vol. 1A, North-Holland, Amsterdam 1999.
 • Durlauf S.N., Johnson P.A., Temple J.R.W., Growth Econometrics, Vassar College Economics, Working Paper No. 61, 2004.
 • Easterly W., Levine R., It's Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Models, „The World Bank Economic Review" 2001, Vol. 15, Issue 2.
 • Eckey H-F., Döring T., Türck M., Convergence of Regions from 23 EU Member State, Discussion Paper at the Economic Department of the University of Kassel No. 86, Kassel 2006.
 • Eckey H-F., Türck M., Convergence of EU-Regions. A Literature Report, Kassel Universität, Institut für Volkswirtschaftslehre, Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge Nr. 80, Kassel 2006.
 • Economic Survey of Europe 2000, No. 1, Secretariat of the Economic Commission for Europe, United Nations, New York-Geneva 2000.
 • Ekonometria przestrzenna, red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa 1991.
 • Ekonometria współczesna, red. M. Osińska, TNOiK, „Dom Organizatora", Toruń 2007.
 • Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Enfio K., Regional Productivity and Employment Disparities in Western Europe 1950 -2000, Lund University, School of Economics and Management, Department of Economic History, Lund 2006.
 • Epstein P., Howlett P., Schulze M.S., Distribution Dynamics, Stratification, Polarization and Convergence among OECD Economies, 1870-1992, „Explorations in Economic History" 2003, Vol. 40, Issue 1.
 • Ertur C, Le Gallo J., LeSage J.P., Local Versus Global Convergence in Europe: A Bayesian Spatial Economic Approach, REAL Working Paper No. 03-T-28, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois 2004.
 • Esteban J., La desigualdad interregional en Europa у en Espana, descripción y análisis, w: Crecimiento y convergencia regional en Espaňa y Europa, Vol. 2, Instituto de Anâlisis Económico-CSIC and Fundación de Economia Analitica, Barcelona 1994.
 • Esteban-Marquillas J.M., Shift-and-share Analysis Revisited, „Regional and Urban Economics" 1972, Vol. 2, Issue 3.
 • Estrin S., Urga G., Convergence in Output in Transition Economies Central and Eastern Europe, 1970-1995, The William Davidson Institute, The University of Michigan Business School, Working Paper No. 30, 1997.
 • European Regional Growth, red. B. Fingleton, Springer-Verlag, New York 2003.
 • EUROSTAT-OECD Methodological Manual on Purchasing Power Parities, Methods and Nomenclatures, 2005 Edition, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2006.
 • Evans P., Using Panel Data to Evaluate Growth Theories, „International Economic Review" 1998, Vol. 39, Issue 2.
 • Evans P., Karras G., Convergence Revisited, „Journal of Monetary Economics" 1996, Vol. 37, Issue 2.
 • Ezcurra R., Gil C, Pascual P., Rapún M., Regional Inequality in the European Union: Does Industry Mix Matter? „Regional Studies" 2005, Vol. 39, Issue 6.
 • Fagerberg J., Verspagen В., Heading for Divergence? Regional Growth in Europe Reconsidered, „Journal of Common Market Studies" 1996, Vol. 34, Issue 3.
 • Fiaschi D., Sordi S., Real Business Cycle Models, Endogenous Growth Models and Cyclical Growth: A Critical Survey, w: N. Salvadoři, The Theory of Economic Growth, Edward Elgar 2003.
 • Fiedor В., Bilans płatniczy a wzrost gospodarczy. Perspektywa długookresowa, w: Bilans płatniczy Polski. Wyzwania i zagrożenia, red. U. Płowieć, W.M. Orłowski, Wydawnictwo PTE-Bellona, Warszawa 1999.
 • Fingleton В., Estimates of Time to Economic Convergence. An Analysis of Regions of the European Union, „International Regional Science Review" 1999, Vol. 22, No. 1.
 • Fischer M.M., Stirböck C, Pan-European Regional Income Growth and Club-Convergence. Insights from a Spatial Econometric Perspective, „The Annals of Regional Science" 2006, Vol. 40, No. 4.
 • Fleissner P., Dynamic Leontief Models on the Test Bed, „Structural Change and Economic Dynamics" 1990, Vol. 1, Issue 2.
 • Florax R.J., Groot H.L. de, Heijungs R., The Empirical Economic Growth Literature, Discussion Paper No. 040/3, Tinbergen Institute 2002.
 • Fuentc A. de la, The Empirics of Growth and Convergence: A Selective Review, „Journal of Economic Dynamics and Control" 1997, Vol. 21, Issue 1.
 • Gaczek W.M., Polaryzacja czy wyrównywanie szans rozwoju gospodarczego w regionach Polski, w: Gospodarka-Przestrzeń-Rozwój, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1143, Wrocław 2006.
 • Gaffeo E., Gallegati M., Gallegati M., Requiem for the Unit Root in Per Capita Real GDP? Additional Evidence from Historical Data, „Empirical Economics" 2005, Vol. 30, No. 1.
 • Gajda J.В., Ekonometria, Akademia Oeconomica, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Gajda J.В., Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Akademia Oeconomica, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Gajewski P., Ekonomiczne efekty polityki regionalnej, „Gospodarka Narodowa" 2007, nr 1-2.
 • Gajewski P., Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w latach 90. Konwergencja w Polsce, „Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 11.
 • Gallup J.L., Sachs J.D., Mellinger A.D., Geography and Economic Development, NBER Working Paper No. 6849, 1998.
 • Galor O., Zeira J., Income Distribution and Macroeconomics, „The Review of Economic Studies" 1993, Vol. 60, No. 1.
 • Gardiner В., Martin R., Tyler P., Competitiveness, Productivity and Economic Growth across Europe, „Regional Studies" 2004, Vol. 38, Issue 9.
 • Gawlikowska-Hueckel К., Konwergencja regionalna w Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa" 2002, nr 10.
 • Geographic Concentration and Territorial Disparity in OECD Countries, Working Party on Territorial Indicators, Public Governance and Territorial Development Directorate, Territorial Development Policy Committee, OECD 2003.
 • George D.A.R, Oxley L., Carlaw FC.L, Economic Growth in Transition, w: Surveys in Economic Growth. Theory and Empirics, red. D. George, L. Oxley, K. Carlaw, Blackwell Publishing 2004.
 • Geppert К., Happich M., Stephan A., Regional Disparities in the European Union: Convergence and Agglomeration, DIW Working Paper No. 525, Berlin 2005.
 • Giertz J.F., Mehta S., Regional Income Trends and Convergence, Institute of Government and Public Affairs University of Illinois, Federal Reserve Bank of Chicago, Chicago 1996.
 • Gomułka S., Mechanizm i źródła wzrostu gospodarczego w świecie, w: Wzrost gospodarczy w krajach transformacji, konwergencja czy dywergencja? red. R. Rapacki, PWE, Warszawa 2009.
 • Gomułka S., Polityka fiskalna a perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce w świetle teorii, „Ekonomia" nr 14, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2004.
 • Górka K., Poskrobko В., Radecki W., Ochrona środowiska, PWE, Warszawa 1998.
 • Gorzelak G., Założenia długofalowej strategii rozwoju regionalnego, w: Strategia rozwoju Polski do roku 2020, t. II, Studia eksperckie na temat 20-lecia 2001 -2020, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus", Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.
 • Gotz-Kozierkiewicz D., Polityka kursu walutowego a wzrost gospodarczy, „Ekonomista" 1992, nr 5-6.
 • Graham D.J., Spence N., A Productivity Growth Interpretation of the Labour Demand Shift-Share Model, „Regional Studies" 1998, Vol. 32, Issue 6.
 • Granger C, Uhlig H., Reasonable Extreme-Bounds Analysis, „Journal of Econometrics" 1990, Vol. 44, Issue 1-2.
 • Greasley D., Oxley L., Time-Series Tests of the Convergence Hypothesis: Some Positive Results, „Economic Letters" 1997, Vol. 56, Issue 2.
 • Griffiths W.E., Heteroskedasticity, w: A Companion to Theoretical Econometrics, red. B.H. Baltagi, Blackwell Publishing Ltd 2003.
 • Grossmann V., Inequality, Economic Growth and Technological Change, Physica-Verlag, Heidelberg 2001.
 • Growiec J., Dynamics of Convergence between Poland and the European Union, „The National Economy", Special Issue 2006.
 • Growiec J., Modelowanie endogenicznego wzrostu z uwzględnieniem krótkookresowych zjawisk cyklicznych, „Ekonomista" 2005, nr 3.
 • Grzybowski W., Teoria rozwoju ekonomicznego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Zakład Funkcjonowania Gospodarki, Lublin 1993.
 • Guellec D., Pottelsberghe de la Potterie B. van, R&D and Productivity Growth: Panel Data Analysis of 16 OECD Countries, Directorate for Science, Technology and Industry, STI Working Papers No. 3, OECD, Paris 2001.
 • Hall R., Jones C, Why Do Some Country Produce So Much More Output per Worker Than Others? „The Quarterly Journal of Economics" 1999, Vol. 114, Issue 1.
 • Hall S., Robertson D., Wickens M., Measuring Convergence of the EC Economies, „The Manchester School of Economics and Social Studies", Vol. 60, Issue 0, Supplement, Manchester 1992.
 • Hayashi F., Econometrics, Princeton University Press, Princeton 2000.
 • Haynes K.E., Dine M., Productivity Change in Manufacturing Regions: A Multifactor/Shift-Share Approach, „Growth and Change. A Journal of Urban and Regional Policy" 1997, Vol. 28, Issue 2.
 • Hellwig Z., Zagadnienia programowania wzrostu gospodarczego, w: Metody ilościowe w ekonomii. Pisma wybrane, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Henderson V., The Effects of Urban Concentration on Economic Growth, NBER Working Papers No. 7503, 2000.
 • Herrmann S., Jochem A., Real and Nominal Convergence in the Central and East European Accession Countries, „Intereconomics. Review of European Economic Policy" 2003, Vol. 38, No. 6.
 • Herzog H.W., Olsen R.J., Shift-share Analysis Revisited, The Allocation Effect and the Stability of Regional Structure, „Journal of Regional Science" 1977, Vol. 17, Issue 3.
 • Hobijn В., Franses P.H., Asymptotically Perfect and Relative Convergence oj' Productivity, „Journal of Applied Econometrics" 2000, Vol. 15, Issue 1.
 • Holden D.R., Nairn A.G.M., Swales J.K., Shift-Share Analysis of Regional Growth and Policy: A Critique, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 1989, Vol. 51, Issue 1.
 • Hozer J., Celowość działań jako ważny element zakłócający w badaniach ekonometrycznych dla danych w postaci szeregów czasowych, „Przegląd Statystyczny" 1996, nr 1/2.
 • Hozer J., Czas i przestrzeń w modelowaniu ekonometrycznym, czyli tempus, locus, homo, casus et fortuna regit factum, „Rector's Lectures", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997.
 • Hozer J., Matematyczno-ekonomiczne modele funkcjonowania gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Hozer J., Tempus, locus, homo, casus et fortuna regit factum. Zbiór esejów ekonomicznych, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Oficyna „in Plus", Szczecin 2003.
 • Hozer J., Zawadzki J., Propozycje oceny efektów postępu w przedsiębiorstwie za pomocą modeli ekonometrycznych, „Ekonomista" 1983, nr 3-4.
 • Hsiao Ch., Panel Data Models, w: A Companion to Theoretical Econometrics, red. B.H. Baltagi, Blackwell Publishing Ltd 2003.
 • Huang Y., Regional Economic Development in Yangtze River Delta since 1978 - Jiangsu Province as a Particular Case, A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Geography, Chinese University of Hong-Kong 2000.
 • Hübner D., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy w Polsce, w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, red. G. Kołodko, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • ICT and Economic Growth: Evidence from OECD Countries, Industries and Firms, Information and Communications Technologies, OECD, Paris 2003.
 • Identifying the Determinants of Regional Performances, Working Party on Territorial Indicators, Federal Polytechnic School of Lausanne, Switzerland, Public Governance and Territorial Development Directorate, Territorial Development Policy Committee, OECD 2003.
 • Islam N., Growth Empirics: A Panel Data Approach, „The Quarterly Journal of Economics" 1995, Vol. 110, Issue 4.
 • Islam N., Small Sample Performance of Dynamic Panel Data Estimators in Estimating the Growth-Convergence Equation: A Monte Carlo Study, w: Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels, red. T.B. Fomby, C. Hill, „Advances in Econometrics" 2001, Vol. 15.
 • Islam N., What Have We Learnt from the Convergence Debate? w: Surveys in Economic Growth. Theory and Empirics, red. D. George, L. Oxley, K. Carlaw, Black-well Publishing 2004.
 • Jagiełło D., Mietiułka T., Przybylska A., Wódkowski Ł., Transformacja systemowa a integracja gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, w: Integracja regionalna - kryzysy gospodarcze, red. K. Piech, Monografie i Opracowania nr 521, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 • Jajuga K., Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych — wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 371, Monografie i Opracowania nr 39, Wrocław 1987.
 • Jakimowicz A., Od Keynesa do teorii chaosu. Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Jankowska A., Aktywizowanie wzrostu gospodarczego w ujęciu nowych teorii i koncepcji rozwoju, w: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Kolegium Ekonomiczno--Społeczne, Warszawa 2003.
 • Johnson P.A., A Continuous State Space Approach to 'Convergence by Parts ', „Economic Letters" 2005, Vol. 86, Issue 3.
 • Johnson P.A., Takeyama L.N., Initial Conditions and Economic Growth in the US States, „European Economic Review" 2001, Vol. 45, Issues 4-6.
 • Jones Ch.L, Time Series Tests of Endogenous Growth Models, „The Quarterly Journal of Economics" 1995, Vol. 110, Issue 2.
 • Jones L.E., Manuelli R.E., A Convex Model of Equilibrium Growth: Theory and Policy Implications, „Journal of Political Economy" 1990, Vol. 98, No. 5.
 • Jorgcnson D.W., Gollop F.M., Fraumeni B.M., Productivity and U.S, Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge 1987.
 • Juszczak-Szumacher G., Makroekonometryczna analiza procesu produkcyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 • Kaczorowski P., Rogut A., Tokarski T., Sektorowe zmiany strukturalne gospodarki w ujęciu regionalnym, „Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 9.
 • Kaldaru H., Keřem K., Economie Development, Social Capital and Welfare State, w: Emerging Markets, Social, Political, and Economic Challenges, red. S. Rudolf, Vol. 1, University Press of Łódź, Łódź 2004.
 • Kamarianakis Y., Le Gallo J., The Evolution of Regional Productivity Disparities in the European Union, 1975-2000, Groupement de Recherches Economiques et Sociales, IFReDE Université Montesquieu-Bordeaux 4, LEREPS Université des Sciences Sociales Toulouse 1, Cahiers du GRES 2003, No. 15.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność", Gdańsk 1991.
 • Kangasharju A., Relative Economie Performance in Finland: Regional Convergence, 1934-1993, „Regional Studies" 1999, Vol. 33, Issue 3.
 • Karpiński A., Paradysz S., Ziemiecki J., Zmiany struktury gospodarki w Polsce do roku 2010. Polska na tle Unii Europejskiej, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku", Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1999.
 • Karpiński A., Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 1986.
 • Kasman A., Kirbas-Kasman S., Turgutlu E., Nominal and Real Convergence between the CEE Countries and the EU: A Fractional Cointegration Analysis, „Applied Economics" 2005, Vol. 37, Issue 21.
 • Kattai R., Matching Theory and Practice: The importance of the Dynamic Homogeneity Condition in Macroeconometric Models of Catching-Up Economies, w: Estonian Economic Association, Articles from the Annual Conference 2006, red. L. Kulu, M. Randvccr, Estonian Economie Association, Tallinna Raamatutriikikoja LLC, Tallinn 2006.
 • Kawa P., Rola państwa w stymulowaniu wzrostu gospodarczego w świetle nowych modeli wzrostu, w: Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, cz. 1, Modele i wzrost gospodarczy we współczesnych państwach, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • King R.G., Levine R., Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right, „The Quarterly Journal of Economics" 1993, Vol. 108, Issue 3.
 • Klamut M., Polityka gospodarcza a konwergencja regionów w Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa" 1999, nr 3.
 • Klenow P., Rodriguez-Clare A., The Neoclassical Revival in Growth Economics: Has It Gone too Far? w: Macroeconomics Annual 1997, red. B. Bernanke, J. Rotenberg, MIT Press, Cambridge 1997.
 • Kliber P., Maćkowiak P., Malaga K., Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce. Analiza w kategoriach neoklasycznych modeli wzrostu, w: Metody ilościowe w ekonomii, red. M. Matłoka, Zeszyty Naukowe nr 64, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Kliber P., Malaga K., Zbieżność ścieżek wzrostu gospodarczego w krajach OECD do stabilnych stanów równowagi w modelach wzrostu typu Solowa-Swana, „Przegląd Statystyczny" 2002, nr 1.
 • Koch A.R., Economic Principles, Growth and Environment, AVI Publishing Company Inc., Westport, Connecticut 1986.
 • Koch R., Wszechmocne prawa, Nauka sukcesu w biznesie, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2002.
 • Kołodko G.W. (a), Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa 1993.
 • Kołodko G.W. (b), Stabilizacja, recesja i wzrost w gospodarce posocjalistycznej, „Ekonomista" 1993, nr 1.
 • Kołodko G.W., Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy, w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, red. G.W. Kołodko, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • Kopczewska K., Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, CeDeWu, Warszawa 2006.
 • Kosfeld R., Lauridsen J., Dynamic Spatial Modelling of Regional Convergence Processes, „Empirical Economics" 2004, Vol. 29, No. 4.
 • Kosikowski C, Potrzeba i możliwości wspierania długookresowego wzrostu gospodarczego i dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski przez prawo, w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, red. G.W. Kołodko, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • Kot S.M., Awersja do nierówności a nierówności w Polsce w okresie transformacji, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
 • Kot S.M., Ekonometryczne modele dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kozłowski S., Czy transformacja polskiej gospodarki zmierza w kierunku rozwoju zrównoważonego! w: Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, t. I, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1996.
 • Kremer M., Onatski A., Stock J., Searching for Prosperity, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy No. 55, 2001.
 • Krugman P., The Role of Geography in Development, „International Regional Science Review" 1999, Vol. 22, No. 2.
 • Krugman P., The Age of Diminishing Expectations, MIT Press, Cambridge 1994.
 • Kruszewski R., Bifurkacje w modelu wzrostu gospodarczego z czynnikiem migracji ludności, w: Analiza decyzyjna w zastosowaniach ekonomicznych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 10, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
 • Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Kuehn J.A., Braschler C, Technology and Foreign Trade. Impacts on U.S. Manufacturing Employment 1975-80, „Growth and Change. A Journal of Urban and Regional Policy" 1986, Vol. 17, Issue 4.
 • Kulawczuk P., Wpływ harmonizacji podatkowej z Unią Europejską na produkt krajowy brutto oraz konsumpcję w krajach Europy Środkowej, w: Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego, red. M. Szreder, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005.
 • Kulawczuk T., Czynniki i efekty wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 1995-2005, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • Kumor P., Pawlak W., Sztaudynger J.J., Growth and Inequality: Differences in Optimal Income Inequality Between Sweden, the United States and Poland, w: Civilizational Competences and Regional Development in Poland, red. Z.B. Liberda, A. Grochowska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009.
 • Kumor P., Sztaudynger J.J., Optymalne zróżnicowanie plac w Polsce — analiza ekonometryczna, „Ekonomista" 2007, nr 1.
 • Kurz H.D., Salvadoři N., Theories of Economic Growth: Old and New, w: N. Salvadoři, The Theory of Economic Growth, Edward Elgar 2003.
 • Kuznets S., Modern Economic Growth and the Less Developed Countries, Conference on Experiences and Lessons of Economic Development in Taiwan, Institute of Economics, Academia Sinica, Taipei 1981.
 • Kwasowski M., Rokicki В., Ryba J., Wtorek J., Przyszłość polityki spójności a przegląd budżetu Unii Europejskiej w latach 2008-2009, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa 2006.
 • Kwiatkowski E., Dysproporcje, „Czytelnik", Warszawa 1989.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001, „Ekonomista" 2002, nr 3.
 • Lange O., Całość i rozwój w świetle cybernetyki, Dzieła, t. 7, PWE, Warszawa 1977.
 • Laurini M., Andrade E., Vails Pereira P.L., Income Convergence Clubs for Brazilian Municipalities: A Non-parametric Analysis, „Applied Economics" 2005, Vol. 37, Issue 18.
 • Lavezzi A.M., Division of Labour and Economic Growth: Paul Romer's Contribution in an Historical Perspective, w: N. Salvadoři, The Theory of Economic Growth, Edward Elgar 2003.
 • Le Gallo J., Space-time Analysis of GDP Disparities among European Regions: A Markov Chains Approach, „International Regional Science Review" 2004, Vol. 27, No. 2.
 • Le Gallo J., Dall'erba S., Evaluating the Temporal and Spatial Heterogeneity for the European Convergence Process, 1980-1999, „Journal of Regional Science" 2006, Vol. 46, Issue 2.
 • Le Pen Y., Convergence among Five Industrial Countries (1870-1994): Results from a Time Varying Cointegration Approach, „Empirical Economics" 2005, Vol. 30, No. 1.
 • Learner E.E., Sensitivity Analysis Would Help, „The American Economic Review" 1985, Vol. 75, No. 3.
 • Lee K., Pesaran M.H., Smith R., Growth and Convergence: A Multicountry Empirical Analysis of the Solow Growth Model, „Journal of Applied Econometrics" 1997, Vol. 12, Issue 4.
 • Leibenstein H., A Theory of Economic-Demographic Development, Princetown University Press, Princetown 1954.
 • Lcnain P., Rawdanowicz L., Enhancing Income Convergence in Central Europe after EU Accession, OECD Economics Department Working Papers No. 392, OECD Publishing 2004.
 • LeSage J.P., The Theory and Practice of Spatial Econometrics, Department of Economics, University of Toledo, Toledo 1999, www.spatial-econometrics.com.
 • Levine R., Renelt D., A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions, „The American Economic Review" 1992, Vol. 82, No. 4.
 • Lewer J.J., Van den Berg H., How Large is International Trade's Effect on Economic Growth? w: Surveys in Economic Growth. Theory and Empirics, red. D. George, L. Oxley, K. Carlaw, Blackwell Publishing 2004.
 • Li Q., Papell D., Convergence of International Output Time Series Evidence for 16 OECD Countries, „International Review of Economics and Finance" 1999, Vol. 8, Issue 3.
 • Liberda В., Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty, РТЕ, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
 • Liberda В., Rogut A., Tokarski T., Wzrost gospodarczy, oszczędności i inwestycje w krajach OECD i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, „Ekonomista" 2002, nr 3.
 • Liberda В., Tokarski T., Determinanty oszczędności i wzrostu gospodarczego w Polsce w odniesieniu do krajów OECD, „Ekonomista" 1999, nr 3.
 • Liberda В., Tokarski T., Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, „Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3.
 • Liew V.K-S., Ahmad Y., Income convergence? Evidence of Non-linearity in the East Asian Economies: A Comment, Munich Personal RePEc Archive, Paper No. 519, 2006, http.://mpra.ub.uni-muenchen.de/519.
 • Lim L.K., McAlcer M., Convergence and Catching up in ASEAN: a Comparative Analysis, „Applied Economics" 2004, Vol. 36, Issue 2.
 • Linden M., Trend Model Testing of Growth Convergence in 15 OECD Countries, 1946-1997, „Applied Economics" 2002, Vol. 34, Issue 2.
 • Lipieta A., Analiza poziomu rozwoju gospodarczego krajów kandydujących do Unii Europejskiej, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
 • Lis S., Akcesja Polski do strefy euro — analiza krytyczna, „Ekonomista" 2008, nr 3.
 • Listkiewicz S., Próba estymacji wpływu funduszy strukturalnych na wzrost gospodarczy w Polsce, „Gospodarka Narodowa" 2005, nr 1-2.
 • Loewy M.B., Papell D.H., Are U.S. Regional Incomes Converging? Some Further Evidence, „Journal of Monetary Economics" 1996, Vol. 38, Issue 3.
 • López-Bazo E., Growth and Convergence Across Economies. The Experience of the European Regions, w: Regional Economic Growth, SMEs and the Wider Europe, red. B. Fingleton, A. Eraydin, R. Paci, Aldershot et al., Ashgate 2003.
 • López-Bazo E., Vayá E., Mora A.J., Suriňach J., Regional Economic Dynamics and Convergence in the European Union, „The Annals of Regional Science" 1999, Vol. 33, No. 3.
 • Lubecki P., Wzrost gospodarczy a poziom rozwoju rynków finansowych na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowej i Unii Europejskiej, „Ekonomista" 2004, nr 5.
 • Lubińska T., Iwin J., Kredytowanie sektora budżetowego i nie finansowego przez banki a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • MacKinnon J.G., Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests, „Journal of Applied Econometrics" 1996, Vol. 11, Issue 6.
 • Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Maddala G.S., Wu S., Cross-country Growth Regressions: Problems of Heterogeneity, Stability and Interpretation, „Applied Economics" 2000, Vol. 32, Issue 5.
 • Maeso-Fernandez F., A Time Series Approach to ß Convergence, „Applied Economics" 2003, Vol. 35, Issue 10.
 • Magrini S., Regional (Di)Convergence, w: Handbook of Regional and Urban Economics, red. J. Henderson, J. Thisse, Elsevier, New York 2004.
 • Magrini S., The Evolution of Income Disparities among the Regions of the European Union, „Regional Science and Urban Economics" 1999, No. 29.
 • Makroekonomia. Wybrane zagadnienia z teorii wzrostu i funkcjonowania współczesnych systemów ekonomicznych, red. J. Pająkiewicz, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • Malaga K., Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Prace Habilitacyjne 10, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Malaga K., O zbieżności ścieżek wzrostu gospodarek wybranych krajów OECD i gospodarki Polski do stabilnych stanów równowagi w modelu wzrostu typu Solowa--Swana, „Przegląd Statystyczny" 1999, nr 1.
 • Malarska A., Nowakowska В., Metoda przesunięć udziałów w analizie dynamiki zmian strukturalnych, „Przegląd Statystyczny" 1992, nr 1.
 • Małecki W., Implikacje konwergencji walutowej dla tempa wzrostu gospodarczego, w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, red. G.W. Kołodko, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Manfredi P., Fanti L., The Demographic Transition and Neoclassical Models of Balanced Growth, w: N. Salvadoři, The Theory of Economic Growth, Edward Elgar 2003.
 • Mankiw N.G., The Growth of Nations, „Brookings Papers on Economic Activity" 1995, No. 1, 25th Anniversary Issue.
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, „The Quarterly Journal of Economics" 1992, Vol. 107, Issue 2.
 • Martin P., Public Policies and Economic Geography, Université Paris-1 Panthéon Sorbonne, CERAS-EPNC and CEPR, Paper prepared for the Conference on Cohesion Reform in a Larger Union, College of Europe, Brugge 3-4 April 2002.
 • Martin R., EMU Versus the Regions? Regional Convergence and Divergence in Euro-land, „Journal of Economic Geography" 2001, Vol. 1, Issue 1.
 • Martin R., Sunley P., Slow Convergence? The New Endogenous Growth Theory and Regional Development, „Economic Geography" 1998, Vol. 74, No. 3.
 • Martins J.O., Gonand F., Antolin P., de la Maisonneuve Ch., Yoo K.-Y., The Impact of Ageing on Demand, Factor Markets and Growth, OECD, Economics Department, Economics Working Papers No. 420, OECD, Paris 2005.
 • Mathur S.K., Absolute and Conditional Convergence, Its Speed for Selected Countries for 1961-2001, „Journal of Korean Economy" 2005, Vol. 6, No. 2.
 • Matkowski Z., Próchniak M., Zbieżność rozwoju gospodarczego w krajach Europy Środkowowschodniej i w stosunku do Unii Europejskiej, „Ekonomista" 2005, nr 3.
 • Measuring Productivity, Measurement of Aggregate and Industry-level Productivity Growth, OECD Manual, OECD, Paris 2001.
 • Mendys E., Wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy, „Gospodarka Narodowa" 1997, nr 4-5.
 • Michalski T., Miara zgodności (podobieństwa) kształtu dwóch funkcji, „Przegląd Statystyczny" 1985, nr 1.
 • Michelacci С, Zaffaroni P., Fractional (Beta) Convergence, „Journal of Monetary Economics" 2000, Vol. 45, Issue 1.
 • Milo W., Szafrański G., Uwagi na temat pomiaru kapitalu ludzkiego, w: Przestrzenno--czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 • Mojsiewicz M., Badanie wpływu asymetrii informacji na ryzyko polskich instytucji ubezpieczeniowych. Analiza statystyczna, Rozprawy i Studia t. (DV) 431, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Mullainathan S., Thaler R.H., Behavioral Economics, NBER Working Papers No. 7948, 2000.
 • Murillo I., Nunez F., Usabiaga С, Differentials and Persistence in Unemployment: An Analysis of the Spanish Regions with the Highest Unemployment Rates, 45th Congress of the European Regional Science Association, European Regional Science Association, No. ersa05p278, 2005.
 • Nahar S., Inder В., Testing Convergence in Economic Growth for OECD Countries, „Applied Economics" 2002, Vol. 34, Issue 16.
 • Neven D.J., Gouymte C, Regional Convergence in the European Union, „Journal of Common Market Studies" 1995, Vol. 33, Issue 1.
 • Nicoletti G., Scarpetta S., Regulation, Productivity and Growth: OECD Evidence, Economics Department Working Papers No. 347, OECD, Paris 2003.
 • Niebuhr A., Schlitte F., Convergence, Trade and Factor Mobility in the European Union - Implications for Enlargement and Regional Policy, „Intereconomics. Review of European Economic Policy" 2004, Vol. 39, No. 3.
 • Noga A., Nowe podstawy mikroekonomii i mezoekonomii długookresowego wzrostu gospodarczego, w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, red. G.W. Kołodko, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • Nowak W., Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego, Kolonia Limited, Wrocław 2007.
 • OECD Compendium of Productivity Indicators 2006, OECD 2006.
 • Okoń-Horodyńska E., Transformacja technologiczna jako warunek rozwoju gospodarki w Polsce, w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, red. G.W. Kołodko, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • Orłowski W.M., Makroekonomiczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 • Osińska M., Romański J., Identyfikacja zmian struktury trendowo-stochastycznej procesów makroekonomicznych w okresie transformacji, „Przegląd Statystyczny" 1995, nr 3-4.
 • Oxley L., Greasley D., A Time Series Perspective on Convergence: Australia, UK and USA since 1870, „Economic Record" 1995, Vol. 71, Issue 3.
 • Paap R., Dijk H. van, Distribution and Mobility of Wealth of Nations, „European Economic Review" 1998, Vol. 42, Issue 7,
 • Panek E., Nieklasyczne zagadnienie, cz. I Wpływ ucieleśnionego w kapitale postępu techniczno-organizacyjnego na efektywność produkcji, „Przegląd Statystyczny" 1993, nr 3-4.
 • Papageorgiou C, On Scale Effects: Further Evidence, „Applied Economics Letters" 2002, Vol. 9, Issue 4.
 • Park J.Y., Canonical Cointegration Regressions, „Econometrica" 1992, Vol. 60, Issue 1.
 • Paszkiewicz M., Znaczenie przestępczości dla wzrostu gospodarczego, „Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 3.
 • Patterson M.G., A Note on the Formulation of a Full-analogue Regression Model of the Shift-share Method, „Journal of Regional Science" 1991, Vol. 31, Issue 2.
 • Perron P., The Great Crash, the Oil Price Shocks, and the Unit Root Hypothesis, „Econometrica" 1989, Vol. 57, Issue 6.
 • Persson T., Tabellini G., Is Inequality Harmful I for Growth? „The American Economic Review" 1994, Vol. 84, No. 3.
 • Petri F., Should the Theory of Endogenous Growth be Based on Say 's Law and the Full Employment of Resources? w: N. Salvadoři, The Theory of Economic Growth, Edward Elgar 2003.
 • Phillips P.C.B., Sul D., The Elusive Empirical Shadow of Growth Convergence, Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University, Cowles Foundation Discussion Paper No. 1398, New Haven 2003.
 • Piasecki R., Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa 2003.
 • Piątkowski M., Wpływ technologii informacyjnych na wzrost gospodarczy i wydajność pracy w Polsce w latach 1995-2000, „Gospodarka Narodowa" 2004, nr 1-2.
 • Piech K. (a), Konkurencyjność Unii Europejskiej i Polski - zastosowanie miar taksonomicznych do porównania poziomów rozwoju, w: Integracja regionalna - kryzysy gospodarcze, red. K. Piech, Monografie i Opracowania nr 521, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 • Piech K. (b), Współzależność tempa rozwoju gospodarczego państw Mercosur a kryzysy gospodarcze, w: Integracja regionalna — kryzysy gospodarcze, red. K. Piech, Monografie i Opracowania nr 521, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 • Piłatowska M., Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych. Studium metodologiczne, Rozprawa habilitacyjna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 • Piontek В., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Piontek В., Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Rozprawy Naukowe nr 13, Bielsko-Biała 2006.
 • Pociecha J., Podolec В., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
 • Polska 2005, Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa 2005.
 • Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990.
 • Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa 2004.
 • Pritchett L., Understanding Patterns of Economic Growth: Searching for Hills among Plateaus, Mountains, and Plains, „The World Bank Economic Review" 2000, Vol. 14, Issue 2.
 • Próchniak M., Analiza zbieżności wzrostu gospodarczego województw w latach 1995-2000, „Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3.
 • Próchniak M., Bariery wzrostu gospodarczego. Przegląd wyników badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej nr 17, SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Próchniak M., Konwergencja beta i sigma wśród 27 państw postsocjalistycznych w latach 1990-2005, materiały z konferencji pt. Ścieżki wzrostu gospodarczego w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005: konwergencja czy dywergencja? Warszawa 2006.
 • Próchniak M., Witkowski В., Modelowanie realnej konwergencji w skali międzynarodowej, „Gospodarka Narodowa" 2006, nr 10.
 • Quah D.T. (a), Empirics for Economic Growth and Convergence, „European Economic Review" 1996, Vol. 40, Issue 6.
 • Quah D.T. (b), Regional Convergence Clusters across Europe, „European Economic Review" 1996, Vol. 40, Issue 3.
 • Quah D.T. (c), Twin Peaks: Growth and Convergence in Models of Distribution Dynamics, „The Economic Journal" 1996, Vol. 106, Issue 437.
 • Quah D.T. (d), Convergence Empirics across Economies with (Some) Capital Mobility, „Journal of Economic Growth" 1996, Vol. 1, No. 1.
 • Quah D.T., Empirics for Growth and Distribution: Stratification, Polarization, and Convergence Clubs, „Journal of Economic Growth" 1997, Vol. 2, No. 1.
 • Rapacki R., Możliwości przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce, „Ekonomista" 2002, nr 4.
 • Rassekh F., The Convergence Hypothesis: History, Theory, and Evidence, „Open Economies Review" 1998, Vol. 9, No. 1.
 • Ravallion M., Inequality Convergence, Policy Research Working Paper No. 2645, The World Bank, Development Research Group Poverty 2001.
 • Ray M.A., Employment in EC, EFTA, and the EEA: A Regional Analysis, „Journal of Economics and Finance" 1995, Vol. 19, No. 2.
 • Rey S.J., Anselin L., Regional Science Publication Patterns in the I990's, „International Regional Science Review" 2000, Vol. 23, No. 4.
 • Rey S.J., Janikas M.V., Regional Convergence, Inequality, and Space, „Journal of Economic Geography" 2005, Vol. 5, Issue 2.
 • Rey S.J., Montouri B.D., US Regional Income Convergence: A Spatial Econometric Perspective, „Regional Studies" 1999, Vol. 33, Issue 3.
 • Rigby D.L., Anderson W.P., Employment Change, Growth and Productivity in Canadian Manufacturing: An Extension and Application of Shift-share Analysis, „Canadian Journal of Regional Science" 1993, Vol. XVI, No. 1.
 • Rodriguez J., Avila D.R. de, Martinez-López D., Persistence in Inequalities across the Spanish Regions, Documento de Trabajo, Serie Economia E2005/11, Centro de Estudios Andaluccs, Consejeria de la Presidencia, Andaluces 2005.
 • Rodwin L., Sazanami H., Industrial Change and Regional Economie Transformation. The Experience of Western Europe, United Nations, Harper Collins Academic, London 1991.
 • Rogut A., Roszkowska S., Konwergencja warunkowa w krajach transformacji, „Gospodarka Narodowa" 2006, nr 9.
 • Rogut A., Tokarski T., Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce, „Ekonomista" 2007, nr 1.
 • Rokicki В., Różnice w poziomie rozwoju regionalnego w Hiszpanii w okresie przed i po akcesji do Unii Europejskiej, „Ekonomista" 2004, nr 5.
 • Roszkowska S., Inwestycje a wzrost gospodarczy w krajach OECD, „Gospodarka Narodowa" 2004, nr 10.
 • Rutkowski J., Formalne charakterystyki przebiegu procesu wzrostu gospodarczego -propozycje, „Wiadomości Statystyczne" 1980, nr 9.
 • Sadowska-Snarska C, Zmiany strukturalne w zatrudnieniu jako czynnik rozwoju regionalnego (na przykładzie regionu północno-wschodniej Polski), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2000.
 • Sala-i-Martin X., / Just Ran Two Million Regressions, „The American Economic Review" J 997, Vol. 87, No. 2.
 • Sala-i-Martin X. (a), Regional Cohesion, Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence, „European Economic Review" 1996, Vol. 40, Issue 6.
 • Sala-i-Martin X. (b), The Classical Approach to Convergence Analysis, „The Economic Journal" 1996, Vol. 106, Issue 437.
 • Saunders A., Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Scarpetta S., Bassanini A., Pilat D., Schreyer P., Economie Growth in the OECD Area. Recent Trends at the Aggregate and Sectoral Level, OECD Economics Department Working Papers No. 248, OECD Publishing 2000.
 • Scarpetta S., Tressel T., Productivity and Convergence in a Panel of OECD Industries: Do Regulations and Institutions Matter? OECD Economics Department Working Papers No. 342, OECD Publishing 2002.
 • Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Shan J., Does Financial Development 'Lead' Economic Growth? A Vector Auto-regression Appraisal, „Applied Economics" 2005, Vol. 37, Issue 12.
 • Siedlecka U., Siedlecki J., Taksonometryczna analiza standardów życia w Polsce, w: Zastosowania metod taksonomicznych w gospodarce, Taksonomia 1, SKĄD PTS, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra-Wrocław-Kraków 1994.
 • Siedlecki J., Równowaga a wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
 • Siwiński W., Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego: fakty i teoria, „Ekonomista" 2005, nr 6.
 • Smoluk A., O pomiarze wzrostu gospodarczego, w: Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego, red. M. Szreder, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005.
 • Solow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, „The Quarterly Journal of Economics" 1956, Vol. 70, Issue 1.
 • Sordi S., The Interaction between Growth and Cycle in Macrodynamic Models of the Economy, w: N. Salvadoři, The Theory of Economic Growth. A 'Classical' Perspective, Edward Elgar 2003.
 • St. Aubyn M., Evaluating Tests for Convergence of Economic Series Using Monte Carlo Methods with an Application on Real GDPs per Head, Unpublished PhD thesis, London Business School, London 1995.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstw a wzrost gospodarczy, w: Czynniki wzrostu gospodarczego, red. M. Haffer, W. Karaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 • Strahl D., Wykorzystanie wskaźnika a-podobieństwa struktur do formułowania ścieżki transformacji strukturalnej, w: Zastosowania metod taksonomicznych w gospodarce, Taksonomia 1, SKĄD PTS, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra-Wrocław-Kraków 1994.
 • Strahl D., Markowska M., Sektorowa struktura pracujących w UE jako podstawa klasyfikacji przestrzeni regionalnej, Taksonomia 13. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1126, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Strzała K., Korelacja inwestycji i oszczędności w krajach Unii Europejskiej - weryfikacja empiryczna z zastosowaniem podejścia panelowego, w: Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego, red. M. Szreder, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005.
 • Sztaudynger J.J., Ekonometryczne modelowanie produkcji, wymiany zagranicznej i zadłużenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Sztaudynger J.J., Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce, „Ekonomista" 2009, nr 2.
 • Sztaudynger J.J., Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Technology, Productivity and Job Creation. Best Policy Practices. The OECD Jobs Strategy, OECD, Paris 1998.
 • Temple J., The New Growth Evidence, „Journal of Economic Literature" 1999, Vol. 37, No. 1.
 • Tervo H., Okko P., A Note on Shift-Share Analysis as a Method of Estimating the Employment Effects of Regional Economic Policy, „Journal of Regional Science" 1983, Vol. 23, Issue 1.
 • The Quality of Growth, red. V. Thomas, M. Dailami, A. Dhareshwar, D. Kaufmann, N. Kishor, R. Lopez, Y. Wang, The World Bank, Oxford University Press, New York 2000.
 • The Social Quality of Europe, red. W. Beck, L. van der Maesen, A. Walker, Kluwer Law International, Hague-London-Boston 1997.
 • The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital. Education and Skills, Centre for Educational Research and Innovation, OECD, Paris 2001.
 • Thomas LP., Regional Policy. Convergence and Subsidiarity in the European Community, Kiel Working Paper No. 737, Kiel 1996.
 • Timofiejuk L, O liczeniu średniego tempa wzrostu, „Wiadomości Statystyczne" 1994, nr 12.
 • Timofiejuk I., Tzw. problem dystansu, „Wiadomości Statystyczne" 1997, nr 5.
 • Tokarski T. (a), Modele wzrostu endogenicznego, w: Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, red. W. Welfe, Uniwersytet Łódzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Tokarski T., Polityka fiskalna a wzrost gospodarczy w warunkach stałych efektów skali, „Ekonomista" 2002, nr 2.
 • Tokarski T., Postęp techniczny a wzrost gospodarczy w modelach endogenicznych, „Ekonomista" 1996, nr 5.
 • Tokarski T., Specyfikacja funkcji produkcji a równowaga długookresowego wzrostu gospodarczego, „Ekonomista" 2003, nr 3.
 • Tokarski T., Gajewski P., Zależność między wydajnością pracy i zatrudnieniem w krajach OECD, „Wiadomości Statystyczne" 2002, nr 8.
 • Tomkiewicz J., Polityka fiskalna w Polsce. Stymulator wzrostu czy źródło problemów, w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, red. G.W. Kołodko, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • Tomljanovich M., Vogelsang T.J., Are U.S. Regions Converging? Using New Econometric Methods to Examine Old Issues, „Empirical Economics" 2002, Vol. 27, No. 1.
 • Tondi G., Convergence after Divergence. Regional Growth in Europe, Springer, Wien-New York 2001.
 • Truskolaski S., Międzynarodowa dyfuzja technologii a konwergencja stóp wzrostu gospodarczego, w: Teoria handlu międzynarodowego a współczesna gospodarka światowa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 39, red. T. Rynarzewski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Tsionas E.G., Productivity Convergence in Europe, „Eastern Economic Journal" 2000, Vol. 26, No. 3.
 • Uramek K., Taksonomiczne wskaźniki kapitału ludzkiego w niektórych krajach OECD, „Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 2.
 • Vayá E., López-Bazo E., Moreno R., Surinach J., Growth and Externalities Across Economies: An Empirical Analysis using Spatial Econometrics, w: Advances in Spatial Econometrics: Methodology, Tools and Applications, red. L. Anselin, R.J.G.M. Florax, S. Rey, Springer, Berlin 2004.
 • Verspagen В., Economic Growth and Technological Change: An Evolutionary Interpretation, OECD Science, and Technology and Industry Working Papers No. 1, OECD Publishing 2001.
 • Vijselaar F., Albers R., New Technologies and Productivity Growth in the Euro Area, „Empirical Economics" 2004, Vol. 29, No. 3.
 • Vlieghere M. de, Vreymans P., The Path to Sustainable Growth. Lessons from 20 Years Growth Differentials in Europe, Free Institute for Economic Research, http://workforall.net.
 • Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Welfe W., Czynniki wzrostu potencjału gospodarczego Polski, „Ekonomista" 2001, nr 2.
 • Wieczorek P., Dysproporcje w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej przed i po jej rozszerzeniu, „Wiadomości Statystyczne" 2004, nr 2.
 • Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Wojtyna A., Inflacja a wzrost gospodarczy, „Ekonomista" 1996, nr 3.
 • Wojtyna A., Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, „Gospodarka Narodowa" 2002, nr 10.
 • Wojtyna A., Współczesna ekonomia — kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu? „Ekonomista" 2008, nr 1.
 • Wolff E.N., The Role of Education in the Postwar Productivity Convergence among OECD Countries, „Industrial and Corporate Change" 2001, Vol. 10, Issue 3.
 • Woźniak G.M., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Wójcik P., Konwergencja regionów Polski w latach 1990-2001, „Gospodarka Narodowa" 2004, nr 10.
 • Wójcik P., Wzorce konwergencji regionalnej w Polsce, autoreferat rozprawy doktorskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008, http://www.wne.uw.edu.pl/inf/SD/autoref/wojcik_p.pdf.
 • Wojtowicz G., Wpływ wymiany międzynarodowej na wzrost gospodarczy (perspektywa długookresowa), w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, red. G.W. Kołodko, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • Wróbel A., Zmiany struktury gospodarki a rozwój regionalny. Niektóre teoretyczne i metodyczne aspekty działań, „Ekonomista" 1992, nr 1.
 • Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 • Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja? red. R. Rapacki, PWE, Warszawa 2009.
 • Yaffee R.A., McGee M., Introduction to Time Series Analysis and Forecasting with Applications of SAS and SPSS, Academic Press, New York 2000.
 • Yin L., Zestos G.K., Michelis L., Economic Convergence in the European Union, „Journal of Economic Integration" 2003, Vol. 18, Issue 1.
 • Zagler M., Diirnecker G., Fiscal Policy and Economic Growth, w: Surveys in Economic Growth. Theory and Empirics, red. D. George, L. Oxley, K. Carlaw, Blackwell Publishing 2004.
 • Zajączkowska-Jakimiak S., Wiedza techniczna i kapitał ludzki w teorii wzrostu gospodarczego, „Gospodarka Narodowa" 2006, nr 11-12.
 • Zhang Z., Liu A., Yao S., Convergence of China's Regional Incomes 1952-1997, „China Economic Review" 2001, Vol. 12, No. 2.
 • Zielińska-Głębocka A., Wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa" 2001, nr 7-8.
 • Zienkowski L. (a), Wydajność pracy i kapitału w Polsce, „Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 5.
 • Zienkowski L. (b), Co to jest PKB? Jego rola w analizach ekonomicznych i prognozowaniu, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus", Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
 • Zrozumieć wzrost gospodarczy. Analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie branży i poziomie firmy, OECD, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169580903

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.