PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 7 | 196--225
Tytuł artykułu

Procesy integracyjne w łańcuchach dostaw

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W rozdziale siódmym przedstawiono silne tendencje globalizacyjne, podkreślające znaczenie zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw jako ważnego czynnika decydującego o powodzeniu firmy. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Bardi E.J., Raghunathan T.S., Bagchi P.K., Logistics Information Systems: The Strategie Role of Top Management, "Journal of Business Logistics", vol. 15, 1994, no. 1.
 • Bechtel C, Jayaram J., Supply chain management: a strategic perspective, "The International Journal of Logistics Management", 1997, no. 8(1).
 • Blaik P, Logistyka - koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1996.
 • Blaik P, Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
 • Blaik P. (red.), Systemy i procesy zarządzania logistyczno-marketingowego, aspekt efektywnościowy, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2007.
 • Bobowska J., Problemy zarządzania zapasami w logistycznych łańcuchach dostaw [w:] Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian, red. J. Witkowski, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Bowersox D.J., Closs D.J., Stank T.P., How to Master Cross-enterprise Collaboration, "Supply Chain Management Review", July/August 2003.
 • Brewer C.B., Speh T. W., Using the Balanced Scorecard to measure Supply Chain Performance, "Journal of Business Logistics", vol. 21, 2000, no. 1.
 • Bullinger HJ., Küchner M., van Hoof A., Analysing supply chain performance using a balanced measurement method, "International Journal of Production Research", vol. 40, 2002, no. 15.
 • Campbell J., Sankaran J., An inductive framework for enhancing supply chain integration, "International Journal of Production Research", vol. 43, August 2005, no. 16, 15.
 • Cannon J.P., Perreault W.D., Buyer-Seller Relationships in Business Markets, "Journal of Marketing Research", vol. 36, 1999, no. 4.
 • Cassivi L., Lefebvre E., Lefebvre L.A., Leger P.M., The Impact of E-collaboration Tools on Firms ' Performance, "The International Journal of Logistics Management", vol. 15, 2004, no. 1.
 • Cavinato J.L., Flynn A.E., Kauffman R.G., Thy Supply Management Handbook, McGraw-Hill, New York 2006.
 • Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 • Chen I.J., Paulraj A., Towards a theory of supply chain management: the constructs and measurements, "Journal of Operations Management", 2004, no. 22.
 • Childerhouse P., Towill D.R., Simplified material flow holds the key to supply chain integration, Omega, no. 31, 2003.
 • Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1998.
 • Christopher M., Marketing. Logistics, Butterworth-Heinemann, Oxford 1997.
 • Christopher M., Peck H., Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2005.
 • Cooper M.C., Lambert D.M., Pagh J.D., Supply chain management: More than a new name for logistics, "The International Journal of Logistics Management", vol. 8, 1997, no. 1.
 • Copacino W.C., Supply Chain Management: The Basics and Beyond, St. Lucie Press/ APICS Series on Resource Management, 1997.
 • Coyle J.J., Bardi E. J., Langley Jr C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
 • Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr C.J., The Management of Business Logistics, West Publishing Company, St. Paul 1992, MN.
 • Dura P., Mierniki procesów logistycznych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 2002, nr 3.
 • Ellinger A.E., Keller S.B., Hansen J.D., Bridging the divide between logistics and marketing: facilitating collaborative behavior, "Journal of Business Logistics", vol. 27, 2006, no. 2.
 • Emerson C.J., Grimm СМ., Logistics and marketing components of customer service: an empirical test of the Mentzer, Gomes and Krapfel model, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", vol. 26, 1996, no. 8.
 • Fechner I., Dlaczego ECR ? Logistyka, PWE, Warszawa 1999.
 • Fechner I., Materiały informacyjne ECR, "Logistyka", 1998, nr 1.
 • Frohlich M.T., Westbrook R., Arcs of integration: an international study of supply chain strategies, "Journal of Operations Management", 2001, no. 19.
 • Hardy C., Phillips N., Strategies of engagement: lessons from critical examination of collaboration and conflict in an inter-organizational domain, "Organization Science", 1998, no.9 (2).
 • Hardy C., Phillips N.. Lawrence T., Distinguishing trust and power in inter-organizational relation forms and facades of trust [w:] Trust Within and Between Organizations: Conceptual Issues and Empirical Applications, red. C. Lane, R. Bachmann, Oxford University Press, 1998.
 • Hertz S., Dynamics of alliances in highly integrated supply chain networks, "International Journal of Logistics: Research and Applications", vol. 4, 2001, no. 2.
 • Ireland R.. Bruce R., Only the Beginning of Collaboration, Supply Chain Management Review, September/October, 2000.
 • Kahn K.B., Mentzer J.T., Logistics and interdepartmental integration, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", vol. 26, 1996, no. 8.
 • Kempny D., Kisperska-Moroń D., Obsługa klienta w logistyce współczesnej firmy, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 1994, nr 1.
 • Kempy D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.
 • Kim D., Process chain: A new paradigm of collaborative commerce and synchronized supply chain, "Business Horizons", 2006, no. 49.
 • Kisperska-Moroń D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, Katowice 2000.
 • Kizyn M., Łańcuchy dostaw - formą obrotu towarowego w nowoczesnej gospodarce rynkowej, "Logistyka", 2003, nr 5.
 • Lambert D.M., Cooper M.C., Issues in supply chain management, "Industrial Marketing Management", 2000, no. 29.
 • Lambert D.M., Cooper M.C., Pagh .I.D.: Supply chain management: Implementation issues and research opportunities, "The International Journal of Logistics Management", vol. 9, 1998, no. 2.
 • Lee P.D., Measuring Supply Chain Integration: A Social Network Approach, "Supply Chain Forum: An International Journal", vol. 6, 2005, no. 2.
 • Matwiejczuk R., Zarządzanie marketingowe-logistyczne. Wartość i efektywność, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Mentzer J.T., DeWitt W., Keebler J., Min S., Nix N., Smith С, Zacharia Z., Defining Supply Chain Management, "Journal of Marketing", vol. 22, 2001, no. 2.
 • Mentzer J.T., Flint D.J., Hult G.T.M., Logistics Service Quality as a Segment-Customized Process, "Journal of Marketing", vol. 65, October 2001, issue 4.
 • Min S., Roath A.S., Daugherty P.J., Genchev S.E., Chen H., Arndt A.D., Richey R.G, Supply chain collaboration: what's happening?, "The International Journal of Logistics Management", vol. 16, 2005, no. 2.
 • Moberg Ch.R., Whipple T. W., Cutler B.D., Speh T. W., Do the Management Components of Supply Chain Management Affect Logistics Performance?, "The International Journal of Logistics Management", vol. 15, 2004, no. 2.
 • Moodley S., Internet-enabled supply chain integration: prospects and challenges for the South African automotive industry, "Development Southern Africa", vol. 19, December 2002, no. 5.
 • Mouritsen J., Skjott-Larsen T., Kotzab H., Exploring the Contours of Supply Chain Management, "Integrated Manufacturing Systems", vol. 14, 2003, no. 8.
 • Murphy P.R., Poist R.F., Comparative views of logistics and marketing practitioners regarding interfunctional co-ordination, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", vol. 26, 1996, no. 8.
 • Narashimhan R., Kim S.W., Information system utilization strategy for supply chain integration, "Journal of Business Logistics", vol. 22, 2001, no. 2.
 • National Research Council Staff, Surviving Supply Chain Integration: Strategies for Small Manufacturers, National Academies Press, Washington 2000.
 • Nielsen В., The Role of Trust in Collaborative Relationships: A Multi-Dimensional Approach, Management, "Special Issue: Practicing Collaboration", vol. 7, 2004, no. 3.
 • Pfohl H.Ch., Zarządzanie logistyką, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
 • Phol H.-Ch., Zarządzanie logistyką -funkcje i instrumenty, Wyd. Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
 • Piotrowski M., Najważniejszy jest sprawny łańcuch dostaw - Agile Supply Chain, "Logistyka", 2004, nr 6.
 • Pokusa T., Istota i podstawy infopartneringu w strategii ECR, "Logistyka", 1999, nr 2.
 • Pramatari K., Collaborative supply chain practices and evolving technological approaches, "Supply Chain Management: An International Journal", 2007, nr 12/3.
 • Romano P., Co-ordination and integration mechanisms to manage logistics processes across supply networks, "Journal of Purchasing & Supply Management", 2003, no. 9.
 • Russel S.H., Supply Chain Management, More Than Integrated Logistics, "Air Force Journal of Logistics", vol. XXXI, 2007, no. 2.
 • Russell R.A., Taylor B.W., Operations Management: Focusing on Quality and Competitiveness, Prentice Hall, 1998.
 • Rutkowski K, Logistyczna obsługa klienta, "Businessman Magazine", 1993, nr 6.
 • Rutkowski K. (red.), Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, SGH, Warszawa 2005.
 • Sanders N.R., Premus R., IT applications in supply chain organizations: A link between competitive priorities and organizational benefits, "Journal of Business Logistics", vol. 23, 2002, no. 1.
 • Sari K., On the benefits of CPFR and VMI: a comparative simulation study, "International Journal of Production Economics", 2008, no. 113.
 • Schramm-Klein H., Morschett D., The Relationship between Marketing Performance, Logistics Performance and Company Performance for Retail Companies, International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, vol. 16, May 2006, no. 2.
 • Skowronek C, Sariusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 1998.
 • Skowron-Grabowska В., Nowe koncepcje zarządzania w łańcuchach dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 2007, nr 7.
 • Stank T.P., Keller S.B., Daugherty P.J., Supply Chain Collaboration and Logistical Service Performance, "Journal of Business Logistics", vol. 22, 2001, no. 1.
 • Stank T.P., Lackey Jr Ch.W., Enhancing Performance through Logistical Capabilities in Mexican Maquiladora Firms, "Journal of Business Logistics", vol. 18, 1997, no. 1.
 • Steinbeck H.H., TQM - Kompleksowe zarządzanie jakością. Placet, Warszawa 1998.
 • Świerczek A., Ewolucja koncepcji łańcucha dostaw w aspekcie powiązań interorganizacyjnych (cz. I), "Logistyka", 2004, nr 3.
 • Tan K.C., A framework of supply chain management literature, "European Journal of Purchasing & Supply Management", 2001, no. 7.
 • Themistocleous M., Irani Z., Love P.E.D., Evaluating the integration of supply chain information systems: A case study, "European Journal of Operational Research", 2004, no. 159.
 • Tonndorf H.G, Logistyka w handlu i przemyśle, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Vachon S., Klassen R.D., Supply chain management and environmental technologies: the role of integration, "International Journal of Production Research", vol. 45, January 2007, no. 2, 15.
 • Vicker S.K., Jayaram J., Droge C., Clantone R., The effects of an integrative supply chain strategy on customer sernice and financial performance: an analysis of direct versus indirect relationships, "Journal of Operations Management", no. 21, 2003.
 • Witkowski J., Prekursorzy logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 2003, nr 9.
 • Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003.
 • Witkowski K., Saniuk S., Woźniak W., Dobór efektywnych struktur organizacyjnych dla potrzeb zarządzania logistycznego. Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kompleksowe Zarządzanie Logistyczne", Ustroń 2001.
 • Wong A., Partnering through cooperative goals in supply chain relationships, "Total Quality Management", vol. 10, 1999, no. 4&5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169620082

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.