PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 809 | 5--21
Tytuł artykułu

Kolizyjnoprawna ochrona konsumenta w polskim prawie do chwili wejścia w życie konwencji rzymskiej z 1980 r.

Warianty tytułu
Conflict of Laws in Consumer Protection According to Polish Law Prior to the Entry into Force of the Rome Convention (1980)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zanalizowano polską kolizyjnoprawną sytuację w zakresie ochrony konsumentów do chwili wejścia w życie Konwencji Rzymskiej z 19 czerwca 1980 r. dotyczącej prawa właściwego dla zobowiązań umownych. Normy dotyczące kolizji przepisów polskich w prawie prywatnym międzynarodowym sprzed 1980 r. nie chroniły konsumentów. Zdaniem autora należy przygotować nowe regulacje prawa właściwego dla zobowiązań z udziałem konsumentów. Miałoby ono zastosowanie w sprawach, które nie zostały uregulowane w innych przepisach prawa.
EN
In this article, the author analyzes the legal situation in Poland in the field of conflict of laws in consumer protection prior to the entry into force of the Rome Convention of 19 June 1980 concerning the law applicable to contractual obligations. The author concludes that norms relating to conflict of laws in Polish private international law before the above-mentioned date did not protect consumers against conflict of laws. Furthermore, the various provisions scattered throughout the legislation - caused by the process of the laws' harmonisation with norms relating to conflict of laws contained in consumer directives - did not fulfil the aims of those directives. Accordingly, the author advocates the need for new regulation of the law applicable to obligations involving the consumer, but in a different manner to that proposed in the bill concerning the new Private International Law. This new regulation would be applicable in matters that have not been regulated by other legal provisions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • De Matos A.M., Les contrats transfronieres conclus par les consommateurs au sein de l'Union europeenne, PUAM, Marseille 2001.
 • Gnela B., Kolizyjnoprawna ochrona konsumenta w polskim prawie prywatnym międzynarodowym [w:] Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi, red. A. Janik, Warszawa 2009.
 • Gnela B., Nowe uregulowanie odsetek maksymalnych w kodeksie cywilnym PiP 2006 z. 12.
 • Gnela B., Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym i prawie polskim [w:] Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Gnela B., Zakres podmiotowy przepisów ustawy o usługach turystycznych dotyczących ochrony klienta (konsumenta) a zakres podmiotowy umowy o imprezę turystyczną [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. J. Raciborski, Kraków 2008 .
 • Gołaczyński J., Kolizyjne aspekty umów zawieranych z udziałem konsumentów, Acta Univ. Wrat. No 2617, Prawo, Wrocław 2004.
 • Howells G.G., Wilhelmsson T., EC Consumer Law [w:] European Business Law, red. G.G. Howells, Dorthmouth 1996.
 • Howells G., Wilhelmsson T., EC Consumer Law; Has it come of age?, "European Law Review" 2003, vol. 28, nr 3.
 • Jagielska M., Ochrona konsumenta jako zagadnienie kodyfikacyjne w prawie prywatnym międzynarodowym, KPP Rok IX: 2000, z. 3.
 • Kozakiewicz A., Kurowski W., Co dalej z kodyfikacją prawa prywatnego międzynarodowego w Polsce?, KPP Rok XII: 2003, z. 4.
 • Lijowska M., O kolizyjnoprawnych problemach dostosowania prawa polskiego do europejskiego prawa ochrony konsumenta, KPP, Rok XIII: 2004, z. 1.
 • Mataczyński M., Obce przepisy wymuszające swoje zastosowanie. Rozważania na tle art. 7 ust. I Konwencji rzymskiej oraz orzecznictwa sądów niemieckich, KPP Rok X: 2001, z. 2.
 • Mączyński A., Wskazanie kilku praw przez normą kolizyjną prawa prywatnego międzynarodowego [w:] Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego, Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, Kraków 1994.
 • Micklitz H.W., Reich N., Weatherhill S., EU Treaty Revision and Consumer Protection, "Journal of Consumer Policy" 2004, nr 27.
 • Mostowik P., Kolizyjnoprawne problemy dostosowania prawa polskiego do dyrektyw Unii Europejskiej (cz. I), "Rejent" 2002, nr 7.
 • Mostowik P., Kolizyjnoprawne problemy dostosowania prawa polskiego do dyrektyw Unii Europejskiej (cz. II), "Rejent" 2002, nr 9.
 • Pajor T., O zagadnieniach ochrony konsumenta w prawie prywatnym międzynarodowym [w:] Rozprawy prawnicze, Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Obiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Zakamycze 2005.
 • Palacio Vellersundi A., Le commerce electronique, le juge, le consommateur, l'entreprise et le Marche interieur: nouvelle equation pour le droit communautaire, Revue de droit de l'Union europeenne 2001, nr 1.
 • Pazdan M., O potrzebie reformy polskiego prawa prywatnego międzynarodowego i niektórych proponowanych rozwiązaniach, KPP Rok IX: 2000, z. 3.
 • Pazdan M., Poszukiwanie właściwego sądu i właściwego prawa po 1 maja 2004 r., "Rejent" 2004, nr 3-4.
 • Pazdan M., Założenia i główne kierunki reformy prawa prywatnego międzynarodowego w Polsce, PiP 1999, z. 3.
 • Poczobut J., Kodyfikacje prawa międzynarodowego prywatnego, Warszawa 1991.
 • Popiołek W., W sprawie ograniczeń kolizyjnoprawnego wyboru prawa w polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym [w:] Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego, Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, Kraków 1994.
 • Popiołek W., Wprowadzenie, KPP, Rok III: 1994, z. 2.
 • Smith A.. i in., EU Guide to Consumer Affairs 2001, Brussels 2001.
 • Srokosz W., Zmiany związane z implementacją najnowszych regulacji unijnych, "Prawo Bankowe" 2004, nr 9.
 • Świerczyński M., Targosz T., Prawo właściwe dla zobowiązań umownych. Wprowadzenie, KPP, Rok XV: 2006, z. 1.
 • Wilderspin M., Le reglement (CE) 44/2001 du Conseil; consequences pour les contrats conclus par les consommateurs, Revue europeenne de droit de la consummation, 2002, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169621978

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.