PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 9 | 159
Tytuł artykułu

Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w kształtowaniu polityki ekonomicznej Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest prezentacja roli ponadnarodowych grup nacisku w systemie podejmowania decyzji w UE na przykładzie sektora rolnego. Analiza działania grup nacisku pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy grupy te rzeczywiście kształtują politykę gospodarczą UE. Realizacja tego zadania wymaga omówienia teoretycznych aspektów funkcjonowania grup nacisku, ich roli w procesie integracji europejskiej oraz procesu decyzyjnego w ramach tzw. I filaru UE (struktura filarowa obowiązywała przed wprowadzeniem traktatu z Lizbony). (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
159
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Publikacje zwarte i artykuły
 • "Agra Europe", nr 2011,12 lipca 2002.
 • "Agra Europe", nr 2012,19 lipca 2002.
 • "Agra Europe", nr 2022,27 września 2002.
 • "Agra Europe", nr 2049,11 kwietnia 2003.
 • "Agra Europe", nr 2055,23 maja 2003.
 • "Agra Europe", nr 2059,20 czerwca 2003.
 • "Agra Europe", nr 2060, 27 czerwca 2003.
 • "Agroekspres", nr 307,7 listopada 2002.
 • "Agroekspres", nr 315/316, 27 lutego 2003.
 • "Agroekspres", nr 323, 10 kwietnia 2003.
 • "Agroekspres", nr 335/336,26 czerwca 2003.
 • "Agroekspres", nr 338, 10 lipca 2003.
 • At the Heart of the Union: Studies of the European Commission, red. N. Nugent, Macmil-lan Press Ltd., Houndmills 1997.
 • Austen-Smith D., Voluntary Pressure Groups, "Economica" 1981, nr 48.
 • Baldwin R.E., The June 2003 CAP Reform, praca niepublikowana.
 • Baldwin R., Wypłosz Ch., The Economics of European Integration, McGraw-Hill Education, Maidenhead 2003.
 • Becker G., A Theory of Competition among Pressure Groups for Political Influence, "The Quarterly Journal of Economics", August 1983, nr 3.
 • Besley T., Coate S., An Economic Model of Representative Democracy, "The Quarterly Journal of Economics", February 1997, nr 108.
 • Beyers J., Where Does Supranationalism Come Erom? Ideas Floating through the Working Groups of the Council of the European Union, "European Integration online Papers" 1998, vol. 2, nr 9.
 • Beyers J., Dierickk G., The Working Groups of the Council of the EU, "Journal of Common Market Studies" 1998, vol. 36, nr 3.
 • Boettke P.J., James M. Buchanan and the Rebirth of Political Economy, http://www.gmu. edu/jbc/fest/files/boettke.htm, dostęp: 22 sierpnia 2003.
 • Borchardt K.D., ABC prawa wspólnotowego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Wydawnictwo "Wokół nas", Warszawa-Gliwice 2001.
 • Bostock D., COREPER Revisited, "Journal of Common Market Studies" 2002, vol. 40, nr 2.
 • Bouwen P., Exchanging Access Goods for Access: A Comparative Study of Business Lobbying in the EU Institutions, praca niepublikowana.
 • Bouvven P., The Logic of Access to the European Parliament: Business Lobbying in the Committee on Economic and Monetary Affairs, maszynopis artykułu, który miał się ukazać w "Journal of Common Market Studies" 2004, vol. 42(2) lub 42(3).
 • Bórzel T.A., Risse T., W/JO is Afraid of a European Federation? How to Constitunalise a Multi-level Governance System, Jean Monnet Chair Working Papers 2000, nr 7, http://lavv.harvard.edu/programs/JeanMonnet/papers/00/000fl01.html, dostęp: 16 stycznia 2001.
 • Brodecki Z., Drobysz M., Majkowska S., Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę^ Europejską z komentarzem, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Broscheid A., Coen D., Insider and Outsider Lobbying of the European Commission: An Informational Model of Forum Politics, "European Union Politics" 2003, vol. 4(2).
 • Caporaso J., Regional Integration Theory: Understanding Our Past and Anticipating Our Future, "Journal of European Public Policy", March 1998,5:1. Caporaso J.A., Does the European Union Represent an n of I?, http://ecsa.org/Nldebate.htm, dostęp: 28 maja 2001.
 • Caporaso J.A., The European Union and Forms of State: Westphalian, Regulatory or Post-modern, "Journal of Common Market Studies", March 1996, vol. 34, nr 1.
 • Coen D., The Evolution of the Large Firm as a Political Actor in the European Union, "Journal of European Public Policy", March 1997,4:1.
 • Corbctt R., Jacobs F., Shackleton M., The European Parliament at Fifty: A View from the Inside, "Journal of Common Market Studies" 2003, vol. 41, nr 2.
 • Cram L., Policy-making in the European Union: Conceptual Lenses and the Integration Process, Routledge, London-New York 1997.
 • Crombez Ch., Information, Lobbing and the Legislative Process in the European Union, "European Union Politics" 2002, vol. 3(1).
 • Daugbjerg C, Policy Networks under Pressure: Pollution Control, Policy Reform and the Power of Farmers, Ashgate, Aldershot 1998.
 • Daugbjerg C, Reforming the CAP: Policy Networks and Broader Institutional Structures, "Journal of Common Market Studies" 1999, vol. 37, nr 3.
 • Delhey J., European Social Integration: From Convergence of Countries to Transnational Relations between Peoples, Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung, February 2004.
 • Democracy and Public Choice: Essays in Honor of Gordon Tullock, red. Ch.K. Rowley, Basil Blackwell, Oxford-New York 1987.
 • Denzau AT., Munger M.C., Legislators and Interest Groups: How Unorganized Interests Get Represented, "American Political Science Review", March 1986, vol. 80, nr 1.
 • Dewost J.L., La Presidence dans le cadre institutionnel des Communautes Europennes, "Revue du Marche Commun" 1984, nr 273.
 • Dunleavy P., Democracy, Bureaucracy and Public Choice: Economic Explanations in Political Science, Harvester Wheatsheaf, New York 1991.
 • Egeberg M., The European Commission: The Evolving EU Executive, Arena Working Papers, WP 02/30.
 • The Effectiveness of EU Business Association, red. J. Greenwood, Palgrave, Houndmills 2002.
 • European Union: Power and Policy-making, red. J. Richardson, Routledge, London 1996.
 • The European Union: Readings on the Theory and Practice of European Integration, red. B.F. Nelsen, A.C.G. Stubb, Lynne Rienner Publishers, Inc., Boulder 1998.
 • Farrell H., Heritier A., Formal and Informal Institutions under Codecision: Continuous Constitution Building in Europe, praca niepublikowana, przygotowana w ramach Max-Planck-Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgiiter, Bonn 2002/2.
 • Fel 1 i L., Merlo A., Endogenous Lobbying, Discussion Paper No TE/03/448, February 2003.
 • Gajda M., Tarnawska K., Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002.
 • Galloway D., The Treaty of Nice and Beyond: Realities and Illusions of Power in the EU, Sheffield Academic Press, Sheffield 2001.
 • Grant W., The Common Agricultural Policy, Macmillan Press Ltd., Houndmills 1997.
 • Grant W., The Limits of Common Agricultural Policy Reform and the Option for Denationalization, "Journal of European Public Policy", March 1995,2:1.
 • Gray V., Lowery D., Interest Group Politics and Economic Growth in the US States, "American Political Science Review", March 1988, vol. 82, nr 1.
 • Greenwood J., Inside the EU Business Associations, Palgrave, Houndmills 2002.
 • Greenwood J., Interest Representation in the European Union, Palgrave Macmillan, Houndmills 2003.
 • Grossman G.M., Helpman E., Electoral Competition and Special Interest Politics, "Review of Economic Studies" 1996, nr 63.
 • Grupy interesu. Teorie i działanie, red. Z. Machelski, L. Rubisz, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2003.
 • Gueguen D., Rosberg C., Comitology and Other EU Committees and Expert Groups, EIS Publishing, Brussels 2004.
 • Haman J., Demokracja, decyzje, wybory, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 • Harrison R.J., Pluralism and Corporatism: The Political Evolution of Modern Democracies, George Allen & Unwin, London 1980.
 • Hayes-Renshaw F, Wallace H., The Council of Ministers, Macmillan Press Ltd., Houndmills 1997.
 • Heritier A., New Modes of Governance in Europe: Policy-making without Legislating?, praca niepublikowana, przygotowana w ramach Max-Planck-Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgiiter, Bonn 2001/14.
 • Heritier A., Overt and Covert Insitutionalization in Europe, praca niepublikowana, przygotowana w ramach Max-Planck-Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgiiter, Bonn 2000/12.
 • Hix S., The Study of the European Union II: The "New Governance" Agenda and Its Rival, "Journal of European Public Policy", March 1998,5:1.
 • Hix S., Kreppel A., Noury A., The Party System in the European Parliament: Collusive or Competitive?, "Journal of Common Market Studies" 2003, vol. 41, nr 2.
 • Institutions and Political Choice: On the Limits of Rationality, red. R. Czada, A. Heritier, H. Keman, VU University Press, Amsterdam 1998.
 • Jachtenfuchs M., The Governance Approach to European Integration, 2001, praca niepublikowana.
 • Jachtenfuchs M., Kohler-Koch B., The Transformation of Governance in the European Union, 1995, praca niepublikowana.
 • Jensen C.S., Neofunctionalist Theories and the Development of European Social and Labour Market Policy, "Journal of Common Market Studies", March 2000, vol. 38, nr 1.
 • Jupille J., Caporaso J.A., Institutionalism and the European Union: International Relations and Comparative Politics, "Annual Review of Political Science" 1999, vol. 2.
 • Kamppeter W., Lessons of European Integration, kwiecień 2000, http://library.fes.de/ fulltext/id/00/30.htm, dostęp: 28 stycznia 2001.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Historia i rozwój idei integracji europejskiej, Warszawa 2002, praca niepublikowana.
 • Kay A., Towards Theory of the Reform of the Common Agricultural Policy, "European Integration online Papers", vol. 4, nr 9.
 • Kelch D., Normile M.A., CAP Reform of 2003-2004, Electronic Outlook Report from the Economic Research Service, USDA, WRS-04-07, August 2004.
 • Kohler-Koch B., Quittkat Ch., Intermediation of Interests in the European Union, Arbeits-papiere, Mannheimer Zentrum fiir Europaische Sozialforschung 1999, nr 9.
 • Konopacki S., Komunikacyjna teoria integracji politycznej Karla Deutscha, "Studia Europejskie" 1998, nr 1(5), Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
 • Kreppel A., Moving beyond Procedure: An Empirical Analysis of European Parliament Legislative Influence, "Comparative Political Studies" 2002, vol. 35, nr 7.
 • Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2002.
 • Lewis J., The Institutional Problem-solving Capacities of the Council: The Committee of Permanent Representatives and the Methods of Community, MPIfG Discussion Paper 98/1, February 1998.
 • Lissovvski G. (wprowadzenie i wybór tekstów), Elementy teorii wyboru publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 • Lobbying in the European Community, red. S. Mazey, J. Richardson, Oxford University Press, Oxford 1993.
 • Lohmann S., An Information Rationale for the Power of Special Interests, "American Political Science Review", December 1998, vol. 92, nr4.
 • Lord Ch., The European Parliament in the Economic Governance of the European Union, "Journal of Common Market Studies" 2003, vol. 41, nr 2.
 • Majone G., Regulating Europe, Routledge, London-New York 1996.
 • Making Policy in Europe: The Europeification of National Policy-making, red. S.S. Andersen, K.A. Eliassen, Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi 1996.
 • Mamadouh V., Raunio T., The Committee System: Powers, Appointments and Report Allocation, "Journal of Common Market Studies" 2003, vol. 41, nr 2.
 • Marks G., Does the European Union Represent an n of I?, http://ecsa.org/Nldebate.htm, dostęp: 28 maja 2001.
 • Marks G., Hooghe L., Blank K., European Integration from the 1980s: State Centric v. Multi-level Governance, "Journal of Common Market Studies", September 1996, vol. 34, nr 3.
 • Maurer A., (Co-) Governing after Maastricht: The European Parliament's Institutional Performance 1994-1999. Lessons for the Implementation of the Treaty of Amsterdam, European Parliament Working Paper, Political Series, POLI 104/rev. EN, 1999.
 • Maurer A., The Legislative Powers and Impact of the European Parliament, "Journal of Common Market Studies" 2003, vol. 41, nr 2.
 • Mazey S., Richardson J., Interest Groups and EU Policy Making: Organizational Logic and Venue Shopping, http://www.nuff.ox.ac.uk/Politics/Jeremy4.html, dostęp: 4 stycznia 2002.
 • McCormick J., Understanding the European Union: A Concise Introduction, Macmillan Press Ltd., Houndmills 1999.
 • McElroy G., Committees and Party Cohesion in the European Parliament, EPRG Working Paper 2001, nr 8.
 • McLaughlin A.M., Jordan G., Maloney W.A., Corporate Lobbying in the European Community, "Journal of Common Market Studies" 1993, vol. 31, nr 2.
 • Michałowska-Gorywoda K., Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 • Mitchell W.C., Munger M.C., Economic Models of Interest Groups: An Introductory Survey, "American Journal of Political Science", May 1991, vol. 35.
 • Moravcsik A., Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergo-vernmentalist Approach, "Journal of Common Market Studies", December 1993, vol. 31, nr 4.
 • National Public and Private EC Lobbying, red. M.P.C.M. van Schendelen, Aldershot, Dartmouth 1993.
 • Nello S. sen., Applying the New Political Economy Approach to Agricultural Policy Formation in the European Union, EUI Working Paper RSC No. 97/21, Badia Fiesolana, San Domenico (FL), April 1997.
 • Nicoll W., Salmon T.C., Zrozumieć Unię Europejską, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 • Nugent N., The Government and Politics of the European Union, Palgrave, Houndmills 1999.
 • Olsen J.P, Organising European Institutions of Governance: A Prelude to an Institutional Account of Political Integration, Arena Working Papers, WP 00/2.
 • Olson M., The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge, MA 1965.
 • Osborne M., Slivinski A., A Model of Political Competition with Citizen Candidates, "Quarterly Journal of Economics" 1996, nr 111.
 • Oświęcimski K., Grupy interesu i lobbing. Przykład Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, Kraków 2003, praca niepublikowana.
 • Perspectives on Public Choice: A Handbook, red. D.C. Mueller, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 • Pezaros P., The Agenda 2000 CAP Reform Agreement in the Light of the Future EU Enlargement, EI PA Working Paper 99/W/02.
 • Piccinini A., Loseby M., Agricultural Policies in Europe and the USA: Farmers between Subsidies and the Market, Palgrave, Houndmills 2001.
 • Plaschke H., A Political Economy Approach to European Integration, January 1998 (draft version), praca niepublikowana.
 • The Political Economy of European Integration, red. F. Laursen, Kluvver Law International, European Institute of Public Administration, Maastricht 1995.
 • Pollack M.A., Control Mechanism or Deliberative Democracy? Two Images of Comito-logy, Comparative Political Studies" 2003, vol. 36, nr 1/2.
 • Rasmussen A., The Role of the European Commission in Co-decision: A Strategic Facilitator Operating in a Situation of Structural Disadvantage, "European Integration online Papers" 2003, vol. 7, nr 10.
 • Rosamond B., Theories of European Integration, Palgrave, Houndmills 2000.
 • Schendelen van M.P.C.M.., The Council Decides': Does the Council Decide?, "Journal of Common Market Studies", December 1996, vol. 34, nr 4.
 • Schendelen van R., Machiavelli in Brussels: The Art of Lobbying the EU, Amsterdam University Press, Amsterdam 2003.
 • Schmidt S.K., Only an Agenda Setter? The European Commission's Power over the Council of Ministers, "European Union Politics" 2000, vol. 1(1).
 • Schmidt A., Approaches to the Study of European Politics, ECSA Review, Spring 1999, XII: 2, http://www.ecsa.org/rationalchoice.html, dostęp: 28 maja 2001.
 • Schmitter Ph.C, What Is There to Legitimize in the European Union... and How Might This Be Accomplished?, niepublikowany referat przygotowany na ECPR Joint Session Workshop, Workshop 5: Governance and Democratic Legitimacy, Grenoble, kwiecień 2001, http:/essex.ac.uk/ecpr/jointsessions/grenoble/papers/vvs5/schmitter. pdf, dostęp: 13 maja 2001.
 • Schmitter Ph.C, Streeck W., The Organization of Business Interests: Studying the Associative Action of Business in Advanced Industrial Societies, MPIfG Discussion Paper, 99/1, March 1999.
 • Shepsle K.A., Bonchek M.S., Analyzing Politics: Rationality, Behavior and Institution, W.W. Norton & Company, New York-London 1997.
 • Sutton R., The Policy Process: An Overview, Overseas Development Institute, Political House, London, Working Paper, nr 118, August 1999.
 • Swinbank A., Daugbjerg C, The 2003 CAP Reform: A Reform Worthy of the Name?, praca niepublikowana.
 • Tallberg J., The Agenda-shaping Powers of the EU Council Presidency, "Journal of European Public Policy", February 2003, 10:1.
 • Tarnawska K., Agriculture and Enlargement: Response of the European Agricultural Lobbies to the EU Eastern Enlargement. Example of COP A, thesis presented for the Degree of Master of European Studies, Bruges 1998, praca niepublikowana.
 • Tracy M" Government and Agriculture in Western Europe 1880-1988, Harvester Wheat-sheaf, New York 1989.
 • Tsebelis G" Kreppel A., The History of Conditional Agenda-setting in European Institutions, http://www.socsci.uci.edu/democ/papers/george.htm, dostęp: 25 marca 2001.
 • Tsebelis G. i Yataganas X., Veto Players and Decisionmaking in the EU after Nice: Legislative Gridlock and Bureaucratic/Judicial Discretion, praca niepublikowana.
 • Williamson O.E., The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, The Free Press, New York-London 1985.
 • Williamson P.J., Corporatism in Perspective: An Introductory Guide to Corporatist Theory, Sage Publications, London-Newbury Park-New Delhi 1989.
 • Zobbe H., The Economic and Historical Foundation of the Common Agricultural Policy in Europe, Fourth European Historical Economics Society Conference, September 2001, Merton College, Oxford, praca niepublikowana.
 • Dokumenty
 • Agricultural Committees, European Commission, Directorate-General for Agriculture 2000.
 • Agriculture Policies in OECD Countries: A Positive Reform Agenda, COM/AGR/TD/ WP(2002)19/final, OECD 2002.
 • Agricultural Committees: Tools for the Common Agricultural Policy, Fact-sheet, European Commission, Directorate-General for Agriculture, October 2000.
 • Agricultural Policy Reform: The Need for Further Progress, OECD 2002.
 • Agriculture in the European Union: Statistical and Economic Information, European Commission 1965-2004.
 • Analysis of the 2003 CAP Reform, OECD 2004.
 • Aufzeichnung der deutschen Delegation, 6817/02, Bruksela, 5 marca 2002. COM (2003) 23 final, 21 stycznia 2003.
 • Comite des Organisations Professionnelles Agricole de L'Union Europeenne. Status.
 • Commission Decision of 11 March 1998 on the Advisory Committees Dealing with Matters Covered by the Common Agricultural Policy, Official Journal of the European Communities, 98/235/EC.
 • Commission Decision of 23 April 2004 on the Advisory Groups Dealing with Matters Covered by Common Agricultural Policy, Official Journal of the European Communities, 2004/391/EC.
 • Commission's Legislative Proposals for a Mid-term Reform of the CAP: COPA-COGE- CA's First Reaction to the Sector Proposal, Pr(03)23Fl, P(03)24F1, 14 marca 2003.
 • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Mid- -term Review of the Common Agricultural Policy, COM (2002) 394 final.
 • The Community Budget: The Facts in Figures, European Communities 2000.
 • COPA and COGECA's First Reaction to the Commission's Legislative Proposal for Mid- -term Reform of the CAP, PR(03)08F2, P(03)13F2, 11 kwietnia 2003.
 • European Agriculture Entering the 21st Century, European Commission, Directorate - -General for Agriculture, October 2002.
 • The European Union's Common Agricultural Policy: Pressures for Change, United States Department of Agriculture, WRS-99-2, Farm structure 1999/2000, October 1999.
 • Farm Structure 1999/2000 Survey, European Commission, 2003.
 • Fischler F., CAP: Why Reform is Necessary, przemówienie na konferencji przewodniczących Komitetów rolnictwa Parlamentów UE, krajów kandydujących i Parlamentu Europejskiego, Ateny 19 maja 2003 r., SPEECH/03/252.
 • Lobbying in the European Union: Current Rules and Practices, Working Paper, Constitutional Affairs Series, Directorate-General for Research, AFCO 104 EN, April 2003. Memorandum IP/02/1047, Bruksela, 12 lipca 2002.
 • Memorandum IP/03/429, Bruksela, 25 marca 2003.
 • Memorandum IP/03/814, Bruksela, 10 czerwca 2003.
 • Ocena reformy WPR uzgodnionej w Luksemburgu 26 czerwca 2003 r. z perspektywy Polski, SAPER/FAPA, Warszawa, październik 2003.
 • Our Vision for the Future: A Sustainable Agriculture for all Europeans, COPA-COGECA Strategy Paper. Press release Cdp (03) 19-le, 14 kwietnia 2003.
 • Press release Cdp (03) 37-le, 26 kwietnia 2003.
 • Przegląd polityki rolnej na obszarze OECD - edycja 2004. Podsumowanie w języku polskim.
 • Raport A5-0182/2003 final, 22 maja 2003.
 • Raport A5-0197/2003 final, 26 maja 2003.
 • Regulamin wewnętrzny Parlamentu Europejskiego, wyd. 15.
 • Report on Multifunctional Agriculture and the Reform of the CAP, A5-0189/2003, 22 May 2003.
 • Wywiady
 • Wywiad z deputowaną do Parlamentu Europejskiego, Bruksela, listopad 2001.
 • Wywiad z deputowanym do Parlamentu Europejskiego, Bruksela, listopad 2001.
 • Wywiady z deputowanymi do Parlamentu Europejskiego, Bruksela, listopad 2001.
 • Wywiad z jednym z dyrektorów COPA, Bruksela, 22 listopada 2004.
 • Wywiad z jednym z przedstawicieli Friends of Earth Europe, Kraków, 30 listopada 2004.
 • Wywiad z przedstawicielem COPA, Bruksela, listopad 2001.
 • Wywiad z przedstawicielem COPA, Bruksela, 22 listopada 2004.
 • Wywiad z przedstawicielem DG ds. Rolnictwa, Bruksela, listopad 2001.
 • Wywiad z przedstawicielem DG ds. Rolnictwa, Bruksela, 23 listopada 2004.
 • Wywiad z przedstawicielką DG ds. Rolnictwa, Bruksela, 23 listopada 2004.
 • Wywiad z przedstawicielem duńskiego Lannbrugstraadet, Bruksela, listopad 2001.
 • Wywiad z urzędnikiem Stałego Przedstawicielstwa Belgii przy UE, Bruksela, listopad 2001.
 • Wywiad z urzędnikiem Stałego Przedstawicielstwa Francji, Bruksela, 24 listopada 2004.
 • Wywiad z urzędnikiem Stałego Przedstawicielstwa Holandii, Bruksela, 24 listopada 2004.
 • Wywiad z urzędnikiem Stałego Przedstawicielstwa Niemiec, Bruksela, 26 listopada 2004.
 • Wywiad z urzędnikiem Stałego Przedstawicielstwa Szwecji, Bruksela, 22 listopada 2004.
 • Wywiad z purzędnikiem Stałego Przedstawicielstwa Wielkiej Brytanii, Bruksela, listopad 2001.
 • Wywiad z urzędnikiem Stałego Przedstawicielstwa Włoch, Bruksela, 26 listopada 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169637707

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.