PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 1 | 106--123
Tytuł artykułu

Wpływ programu pilotażowego LEADER+ na aktywność mieszkańców gmin należących do partnerstw terytorialnych w województwie dolnośląskim

Warianty tytułu
The LEADER+ Pilot Programme's Impact on the Activity of Inhabitants of Communes Participating in Territorial Partnerships in Lower Silesia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zanalizowano wpływ działań partnerstw terytorialnych (lokalnych grup działania – LGD), realizujących działania dofinansowane w ramach Programu Pilotażowego LEADER+ (PPL+) na aktywność ekonomiczną i społeczną mieszkańców. Porównanie wybranych wskaźników statystycznych w gminach objętych i nieobjętych działaniami LGD w latach 2003–2007 wskazuje na pozytywny wpływ LGD na niektóre przejawy aktywności lokalnej w gminach, w których zrealizowano działania PPL+. Analiza wskazuje także, że dane finansowe zawarte w sprawozdaniach LGD z realizacji Schematu II PPL+, jak i niektóre dane statystyczne GUS, nie są w pełni zadawalającymi miernikami efektów działań LGD w kontekście oceny wpływu na aktywność mieszkańców. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyzes the influence of territorial partnerships (Local Action Groups, LAGs) that implement projects co-financed from the LEADER+ Pilot Programme (LPP) on the local population’s social and economic activity. A comparison of selected statistical indicators in communes participating and not participating in LAGs, reveals the positive influence of LAGs on some aspects of local social activity in the communes where the LPP actions were realized. The analysis also shows that financial data from formal LAG reports, as well as some statistical data, are not a fully satisfactory measure of the LAGs activity in the context of their impact on the activity of local inhabitants. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
106--123
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Borek T., Fałkowski L, Giejbowicz E., Janiak K., Pośledniak A., Zielińska M., 2006: Inicjatywa LEADER - pierwsze doświadczenia i szanse rozwoju. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 • Borowska A., 2009: Lokalne Grupy Działania czynnikiem stymulującym rozwój obszarów wiejskich w Polsce. "Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia" 8 (4): 13-22.
 • Furmankiewicz M., 2006: Współpraca międzysektorowa w ramach "partnerstw terytorialnych" na obszarach wiejskich w Polsce. "Studia Regionalne i Lokalne" 2 (24): 117-136.
 • Furmankiewicz M., Królikowska K., 2010: Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Furmankiewicz M., Thompson N., Zielińska M., 2010: Area-based partnerships in rural Poland: The post-accession experience. "Journal of Rural Studies" 26 (1): 52-62.
 • Geisler R., 2004: Społeczeństwo obywatelskie i demokracja lokalna w Tychach. "Studia Regionalne i Lokalne" 4 (18): 127-143.
 • Goszczyński W., 2008: Kształtowanie synergicznych form kapitału społecznego jako warunek prawidłowej aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie pilotażowego programu LEADER+. W: Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja społeczna i kapitał społeczny- Red. H. Podedworna, P. Ruszkowski. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa: 102-122.
 • Halamska M., 2009: Zasoby własne wsi a zewnętrzne programy rozwoju na przykładzie zależności kapitał społeczny - PP LEADER+. "Wieś i Rolnictwo" 3 (144): 9-28.
 • Hanke K., 2006: Perspektywa tworzenia Lokalnych Grup Działania w programie LEADER. "Wieś i Rolnictwo" 3 (132): 62-71.
 • Hanke K., Psyk-Piotrowska E., 2006: Analiza SWOT wdrażania Pilotażowego Programu LEADER+ na podstawie badań w dwóch gminach. "Wieś i Rolnictwo" 4 (133): 77-89.
 • Hanke-Zajda K., 2009: Potencjał kapitału społecznego lokalnych grup działania województwa łódzkiego. "Wieś i Rolnictwo" 4 (145): 199-211.
 • High C., Nemes G., 2007: Social learning in LEADER: Exogenous, endogenous and hybrid evaluation in rural development. "Sociologia Ruralis" 47 (2): 103-119.
 • Hudson R., 2002: New geographies and forms of work and unemployment and public policy innovation in Europe. "Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie" 93 (3): 316-335.
 • Kamiński R., 2006a: Czy jest miejsce dla programu LEADER na polskiej wsi? Na podstawie doświadczeń pierwszych miesięcy wdrażania programu LEADER w Polsce. "Wieś i Rolnictwo" 1 (130): 136-149.
 • Kamiński R., 2006b: Konieczność stosowania metody LEADER w nowym funduszu wiejskim - szansa czy zagrożenie? W: Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa. Red. J. Wilkin, M. Błąd, D. Klepacka. IRWiR PAN, Warszawa: 43-60.
 • Kamiński R., 2007: Odnowa wsi i LEADER - komplementarność metod rozwoju obszarów wiejskich. W: Odnowa wsi w integrującej się Europie. Red. M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński. IRWiR PAN, Warszawa: 165-179.
 • Knieć W., 2009: Władza w Lokalnych Grupach Działania: pomiędzy realnym a skolonizowanym partnerstwem. W: Doświadczenia z funkcjonowania programu LEADER w Polsce w latach 2004-2009. Red. K. Wasielewski. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz: 61-71.
 • Produkty regionalne i tradycyjne z Dolnego Śląska, 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (http: // www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/produkty-regionalne-i--tradycyjne/katalog-produktow-regionalnych-i-tradycyjnych, dostęp z 15.01.2011).
 • Saraceno E., 1999: The Evaluation of Local Policy Making in Europe: Learning from the LEADER Community Initiative. "Evaluation" 5 (4): 439-457.
 • Skrzypiec R., 2002: Badanie lokalnej aktywności obywatelskiej - problematyka, metody i techniki badań. W: Lokalne uczestnictwo obywatelskie. Raporty z badań 1998-2002. Red. R. Skrzypiec. Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej przy Stowarzyszeniu Asocjacje i Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa: 5-19.
 • Szatur-Jaworska B" 2005: Diagnozowanie w polityce społecznej. Materiały do studiowania. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Ściański R, Żak M., 2009: Oś IV PROW 2007-2013 - Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Śpiewak R., 2009: Kierunki rozwoju wsi prezentowane przez wybrane lokalne grupy działania realizujące program LEADER+ w Polsce. "Wieś i Rolnictwo" 4 (145): 212-225.
 • Wasielewski K, 2005: Program LEADER+. Szansa czy tylko nadzieja na aktywizację polskiej wsi? W: Proces demarginalizacji polskiej wsi. Programy pomocowe, liderzy, elity i organizacje pozarządowe. Red. B. Fedyszak-Radziejowska. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa: 69-96.
 • Wasielewski K., 2009: LEADER w Polsce - między ideą a rzeczywistością. W: Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu LEADER w Polsce w latach 2004-2009. Red. K. Wasielewski. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz: 135-142.
 • Wendt J., 2007: Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. IGiPZ PAN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169649270

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.