PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1-2 | 27--42
Tytuł artykułu

Federalizm fiskalny, decentralizacja i mechanizm subwencjonowania

Autorzy
Warianty tytułu
Fiscal Federalism, Decentralization and the Mechanism of Subsidization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł rozpatruje kwestię subwencjonowania wspólnot terytorialnych z perspektywy federalizmu fiskalnego oraz decentralizacji sektora finansów publicznych. Autorka analizuje najskuteczniejsze metody procesu decentralizacji i centralizacji z punktu widzenia wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego oraz skupia się na poszukiwaniu optymalnej wspólnoty terytorialnej według modelu „głosowania nogami" Charlesa M. Tiebouta. Ponadto szczegółowo opracowuje typologię subwencji, wskazując uzasadnienia dla wyborów ich różnych typów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article examines the issue of subsidizing territorial communities in terms of the fading fiscal federalism and the progressing decentralization of the public finance sector. The authoress discusses the necessary conditions for the treatment of the public finance sector in the context of fiscal federalism. She analyses the most effective methods of the decentralization and centralization process from the point of view of the fulfilment of tasks by territorial self-government units and focuses on finding the optimal territorial community according to the Charles M. Tiebout model "voting with the feet". Furthermore, she develops a typology of subsidies in detail, specifying the justification for the choices of their different types. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant
Bibliografia
 • Bacache-Beauvallet M., Le role de ľetat: fondements et reformes, Breal 2006, s. 85.
 • Begg D., S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, Warszawa 1998, s. 188, 103.
 • Borodo A., Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2007, s. 129.
 • de Bruycker P. , M. Nihoul, Ľimpact de la réginalisation sur ľautonomie locale, "Annuaire des CollectivitésLocales" 1996/16, s. 40, 43.
 • Dafflon B., T. Madiès, Décentralisation: quelques principes issus de la théorie du federalisme financier, Paryż 2008, s. 11, 13-15, 19-20, 23, 46, 64- 65, 68, 70, 74-84.
 • Dalton H., Zasady skarbowości, Łódź 1948, s. 208.
 • Delcamp A., La charte européenne de ľautonom locale et son système de contrôle, "Annuaire des Collée tivités Locales" 1999/19, s. 148.
 • Dutrieux J., Althusius et la subsidiante, www.alliance-sociale.org
 • Dylewski M., B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe, decyzje, procesy, Warszawa 2006, s. 50-52.
 • Gerard M., La fédéralisme fiscal en Belgique, s. 12, 14-15, www.desequilibrefiscal.gouv.qc.ca.
 • Gilbert G, Le fedéralisme financier, perspectives de microéconomie spatiale, "Revue Économique" 1996/2, s. 325-327, 331, 337-339, 343, 346, 348.
 • Guengan A., J.-M. Uhaldeborde, Économie et finances locales, "Annuaire des Collectivités Locales" 1991/11, s. 272.66 Guihéry L., Fédéralisme fiscal et redistribution: fondements du fédéralisme allemand, s. 3-4, http://guihery. ish-lyon.cnrs.fr
 • Guziejewska B., Warunki skutecznej polityki subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2007/7-8, s. 71.
 • Herzog R., La système financier local en France, la decentralisation n'est pas le fédéralisme, "Revue Internationale de Droit Comparé" 2002/2, s. 614-615, 617.
 • Iwin-Garzyńska J. (red.), Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce, Szczecin 2009, s. 165.
 • Korenik S. (red.), Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej, Wrocław 2006, s. 19.
 • Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2001, s. 16.
 • Lipowicz I., Samodzielność samorządu terytorialnego w świetle Konstytucji, "Przegląd Sejmowy" 2007/4, s. 191.
 • Marcou G., Bilan et avenir déconcetration, "Annuaire des Collectivités Locales" 2002/1, s. 26-28.
 • Marczak J., Zasady kształtowania gospodarki finansowej regionów w Hiszpanii i przestanki dla Polski, w: J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc (red.), Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce, dorobek i kierunki rozwoju, Lublin 2008, s. 545-546.
 • Olejniczak-Szałowska E., Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2000/12, s. 3-13.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teorii i praktyka, Warszawa 2005, s. 144.
 • Piotrowska-Marczak K. (red.), Federalism fiskalny w teorii i praktyce, Warszawa 2009, s. 14-15.
 • Prud'homme R., Décentralisation et developemment, "Annuaire des Collectivités Locales" 1996/1, s. 12-13.
 • Quigley J.M., E. Smolensky (red.), Modern public finance, Cambridge 2000, s. 126.
 • Rexed K. (red.), Gouvernance de la déter mination décentralisée de rémunérations dans certains pays membres de ľOCDE, OCDE 2008, s. 37, www.oecd.org
 • Ruśkowski E., J.M. Salachna, Finanse lokalne po akcesji, Warszawa 2007, s. 260.
 • Samuelson P.A., W.D. Nordhaus, Ekonomia, t. 1, Warszawa 2004, s. 479.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004, s. 240, 242, 880, 904.
 • St-Pierre M., L. Brunet, C. Barnabe, De la décentralisation au partenariat: administration en milieu scolaire, Québec 2004, s. XIII.
 • Ter-Minassian T. (red.), Fiscal federalism in theory and practice, Washington 1997, s. 3.
 • Tiebout C.M., A pure theory of local expenditures, "The Journal of Political Economy" 1956/5, s. 419.
 • Wachendorfer-Schmidt U., Aspects politiquesde la réforme du fédéralisme, la cas allemand, "Annuaire des Collectivités Locales" 2004/24, s. 266.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169650790

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.