PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 2 | 35--48
Tytuł artykułu

Przestrzenne zróżnicowanie sieci handlu detalicznego w układzie wojewódzkim

Warianty tytułu
Spatial Differentiation of Retailing Network in the Voivodeship Profile
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu była identyfikacja przestrzennej hierarchicznej struktury sieci handlu detalicznego w układzie wojewódzkim. Struktura ta była jednocześnie podstawą identyfikacji homogenicznych grup województw. Zakres chronologiczny badań pozwolił natomiast na obserwację kierunku i natężenia zmian rozwoju sieci handlu detalicznego w czasie. W artykule wykorzystano techniki wielowymiarowej analizy porównawczej. Interesujące wydają się przy tym wyniki zastosowania analizy czynnikowej jako metody konstrukcji zbioru zmiennych określających poziom rozwoju sieci detalicznej w jednostkach przestrzennych. Otrzymane wyniki badawcze można uznać za wiarygodne. Potwierdza to fakt dużej ich zbieżności z wieloma innymi badaniami związanymi z rozwojem społeczno-ekonomicznym regionów i województw Polski, w tym np. badaniami atrakcyjności inwestycyjnej województw. W aspekcie pragmatycznym uzyskane wyniki stanowią trzon analiz związanych z procesami lokalizacji ogólnej i inwestowania w handlu. (fragment tekstu)
EN
The objective of article was to identify a spatial hierarchy structure of the retailing network in the voivodeship (provincial) profile. That structure was, at the same time, the basis for identification of homogenous groups of voivodeships. The chronological scope of research allowed for observation of the direction and intensity of changes in development of the retailing network over time. In his article, the author used techniques of multidimensional comparative analysis. Interesting seem to be also results of the use of factor analysis as a method of construction of a set of variables describing the level of development of the retailing network in territorial units. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
35--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, red. M. Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009.
 • Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, red. S. Mynarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • J. Bazarnik, T. Grabiński, K.P. Wojdacki, Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji, w: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczne, red. S. Mynarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • W. Budner, Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2004.
 • B. Jałowiecki, Uwarunkowania i szansę rozwoju polskich metropolii, 2003, www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyrcs/05E9CDC8-01CE-441B-A3AC-4376AOBD8235/0/npr0713_uwarunkowania_szanse.doc.
 • T. Kudłacz, Duże miasta w Polsce w świetle wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego, w: Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, red. Z. Makieła, PAN, Warszawa 2009.
 • T. Kudłacz, Powiatowy system informacji gospodarczej (główne problemy tworzenia systemu wskaźników szczegółowych), "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 3.
 • A. Malina, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski wg województw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2004, nr 162, seria specjalna: "Monografie".
 • T. Markowski, T. Marszał, Metropolie. Obszary metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, PAN, Warszawa 2006.
 • E. Neef, Zagadnienia ośrodków centralnych, "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej" 1963, nr 1.
 • D. Sokołowski, Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce, UMK, Toruń 2006.
 • A. Szromnik, Handel - konsument - przestrzeń, Wyd. Spółdzielcze, Warszawa 1990.
 • A. Szromnik, Lokalizacja biznesu jako problem decyzyjny przedsiębiorstwa handlowego, "Handel Wewnętrzny" 2009, nr 4-5.
 • A. Szromnik, Makroekonomiczne przesłanki lokalizacji obiektów handlowych, "Samorząd Terytorialny" 2009, nr 10.
 • J. Szumilak, Miejsce i rola handlu detalicznego w procesie gospodarowania, w: Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, red. J. Szumilak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • W. Wilk, Czynniki lokalizacji i rozmieszczenia wybranych usług w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001.
 • K.P. Wojdacki, Funkcje handlowe miast Polski (analiza przestrzenno-statystyczna), Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999 (maszynopis).
 • K.P. Wojdacki, Mechanizm konkurowania i konkurencyjność rynkowa miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera, w: Sektor handlu w rozwoju regionu - sukcesy i dylematy, IBRKK, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169695870

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.