PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 218
Tytuł artykułu

Przekształcenia spółek handlowych : uwarunkowania ekonomiczne i prawne

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono istotę i znaczenie instytucji przekształcenia oraz wskazano podmioty uczestniczące w przekształceniu. Poruszono zagadnienia dotyczące postępowania związanego z przekształceniem spółek handlowych w fazach: menedżerskiej, właścicielskiej i rejestracji przekształcenia. Przedstawiono wpływ regulacji podatkowych na zmianę typu formy organizacyjno-prawnej spółki. Zanalizowano wyniki badań pod kątem wpływu czynników ekonomicznych i prawnych na podjęte decyzje o przekształceniu spółki.
Rocznik
Strony
218
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J.: Ordynacja podatkowa. Wrocław 2003.
 • Allerhand M.: Kodeks handlowy. Komentarz, Bielsko-Biała 1998.
 • Allerhand M.: Kodeks handlowy z komentarzem (przedruk 1934 roku). Studio "Sto", Bielsko-Biała 1994.
 • Asłanowicz M.: Z problematyki przekształcania, łączenia oraz podziału osobowych spółek handlowych. "Przegląd Prawa Handlowego" 2000, nr 8.
 • Bartosiewicz A., Kubacki R.: Przychody należne - niejasność potrzebą zmian. "Glosa" 2003, nr 9.
 • Bartosiewicz A., Kubacki R.: Leksykon "Ryczałtu". Wrocław 2004.
 • Baudouin de Courtenay Ś.: Przekształcenie spółek akcyjnych na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. "Przegląd Prawa Handlowego" 1925, nr 2.
 • Bieluk J., Kondracka A.: Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. "Prawo Spółek" 2000, nr 10.
 • Bieniek T.: "Przekształcenie" spółdzielni w spółkę z o.o. "Prawo Spółek" 2003, nr 8.
 • Bilewska K.: Tworzenie spółki europejskiej - przekształcenie. Cz. II. "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 2.
 • Blanquet F.: Das Statut der Europäischen Aktiengesellschaft. Societas Europaea "SE". "Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht"2002, nr 1.
 • Borowiecki R.: Analiza wartości przedsiębiorstwa. W: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Red. L. Bednarski, R. Borowiecki, E. Kurtys. Wrocław 1993.
 • Wycena nieruchomości i przedsiębiorstwa. Red. R. Borowiecki. Warszawa 1994.
 • Borszowski P.: Zmiana podmiotów stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, "Glosa" 2001, nr 8.
 • Brzeziński B.: Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym. W: Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska. Wrocław 2001.
 • Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej. Red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka. T. I. Zakamycze 2004.
 • Chełstowska K.: Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych "Doradztwo Podatkowe" 2003, nr 6.
 • Czachórski W.: Zobowiązania. Zarys wykładu. LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Dauses M.A.: Jednolite prawo cywilne w Europie? "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 6.
 • Dobranowski R., Tomaszek P.: Przekształcenie spółek kapitałowych. Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków 1999.
 • Duda D.: Kodeks spółek handlowych - niektóre implikacje na gruncie prawa pracy. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 2.
 • Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M.: Kodeks handlowy. Komentarz. Bel Corp Scientific Publications, Kraków 1936.
 • Fedorczuk G.: Optymalizacja obciążeń podatkowych osób fizycznych w roku 2004. "Monitor Podatkowy" 2004, nr 1.
 • Fijałkowski T.: Kodeks handlowy. Komentarz. Wybrane akty prawne. PWK "HANKA", Warszawa 1995.
 • Fila M.: Karta podatkowa 2004 roku. Warszawa 2004.
 • Fołtyn W.: Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw. Poltext, Warszawa 2005.
 • Förster G., Lange C: Steuerliche Aspekte der Gründung einer Europäischen Aktiengesellschaft (Societas Europaea). "Der Betrieb" 2002, nr 6.
 • Frąckowiak W.: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1998.
 • Gadiesh O., Buchanan R., Danieli M., Ormiston Ch.: The Leadership Testing Groung. "Journal of Business Strategy" 2002, nr 3-4.
 • Gajewski D.: Wybrane aspekty podatkowe przekształceń spółek kapitałowych. "Monitor Podatkowy" 2001, nr 8.
 • Gierat A.: Zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń spółek kapitałowych w przepisach kodeksu spółek handlowych. "Przegląd Sądowy" 2001, nr 11-12.
 • Gołuchowski J.: Polskie prawo podatkowe. Warszawa 2004.
 • Gros W.: Organizacja ksiąg rachunkowych. Warszawa 2001.
 • Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1985.
 • Grzybowski S., Skąpski J., Wójcik S. Zarys prawa cywilnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.
 • Giygorec Z.: Podatek dochodowy od osób fizycznych - skutki zmian w 2003 roku. ODDK, Gdańsk 2003. Helin A., Szymański K.G.: Rachunkowość i opodatkowanie spółek kapitałowych. Warszawa 2005.
 • Helin A.: Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Herbert A., w: Prawo spółek 2007/2008. Red. B. Wawrzyńczak-Jędryka. Warszawa 2007.
 • Huchla A.: Następcy prawni w Ordynacji podatkowej. W: Ordynacja Podatkowa. Studia. Red. B. Brzeziński, C. Kosikowski. Łódź-Toruń 1999.
 • Hykawy I.: Spółka Europejska, w: Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia. Red. M. Safjan. Warszawa 2002.
 • Jacyszyn J.: Projekt ustawy - Prawo spółek handlowych (ogólna charakterystyka). "Rejent" 1999, nr 1.
 • Jacyszyn J., Krześ S., Marszałkowska-Krześ E.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Jacyszyn J.: Spółka partnerska. Oficyna Branta, Bielsko-Biała 2001.
 • Jacyszyn J., Wręczycka K: Transformacja spółek osobowych. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego. Porównanie spółek osobowych. Bielsko-Biała 2001.
 • Jakubecki A., Kidyba A., Mojak J., Skubisz R.: Zarys prawa spółek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Lublin 1994.
 • Jamroży M.: Opodatkowanie spółki osobowej. Oficyna Branta, Warszawa 2005.
 • Janik E.: Europejska spółka akcyjna - prolegomena. Materiały z konferencji "Polska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla gospodarki. Spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne. Tom II. Szczecin 2004.
 • Janik E.: Przyczyny przekształcenia spółek handlowych. Materiały z konferencji "Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania". Akademia Podlaska, Siedlce 2005.
 • Jara Z.: Fuzje i przejęcia. "Monitor Prawniczy" 2002, nr 23.
 • Jarawski T.M.: Pojęcie rzetelności i wadliwości księgi przychodów i rozchodów w świetle prawa podatkowego. "Monitor Podatkowy" 1999, nr 11.
 • Jaśkiewicz J., Stępkowski D.: Przekształcenia spółki cywilnej w kodeksie spółek handlowych. Magnum, Gorzów-Wielkopolski 2001.
 • Jelińska U.: Wpływ przekształceń po stronie pracodawcy na treść stosunku pracy przejętych pracowników. "Służba Pracownicza" 2000, nr 7.
 • Kacprzak K.: Przejście podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe. "Vademecum podatkowo-księgowe" 2004, nr 9.
 • Kamela-Sowińska A.: Wartość firmy. PWE, Warszawa 1996.
 • Kasznica S.: Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze. Księgarnia Akademicka, Poznań 1946.
 • Kidyba A.: O potrzebie zmian w kodeksie spółek handlowych (w przepisach części ogólnej dotyczących spółek osobowych i spółki z o.o.). "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 10.
 • Kidyba A.: Prawo handlowe. Warszawa 2002.
 • Kidyba A., Kopaszewska-Pieczniak K., Bryłowski P.: Prawo spółek handlowych. Wydawnictwo Zakamycze, Zakamycze 2004.
 • Kidyba A.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom II. Warszawa 2004.
 • Kidyba A.: Handlowe spółki osobowe. Wolters Kluver, Kraków 2006.
 • Kidyba A., Michalski M.: Spółka akcyjna. Wolters Kluver, Warszawa 2008.
 • Knobbe-Keuk B.: Die steuerliche Behandlung der Europaischen Aktiengesellschaft. "Die Aktiengesellschaft" 1990, nr 10.
 • Knurowska I.: Możliwość wyłączenia akcjonariusza ze spółki akcyjnej. "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 4.
 • Koch A., Napierała J.: Prawo handlowe. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze. Oficyna Branta, Kraków 2002.
 • Kosikowski C: Wolność gospodarcza w prawie polskim. Warszawa 1995.
 • Kosikowski C, Dzwonkowski H., Huchla A.: Ustawa Ordynacja Podatkowa. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 • Kowalski S.: Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. Cz. I. "Monitor Prawniczy" 2003, nr 17.
 • Kowalski S.: Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. Cz. III. "Monitor Prawniczy" 2003, nr 19.
 • Krajewska A.: Podatki - Unia Europejska, Polska, Kraje Nadbałtyckie. Warszawa 2004.
 • Kruczalak K.: Prawo handlowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Gdańsk 1992.
 • Kruczalak K.: Formy i tryb przekształcania spółek handlowych. "Rejent" 1999, nr 8.
 • Kubacki R., Kosacka-Łędzewicz D.: Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych. Wrocław 2003.
 • Kubot Z.: Odpowiedzialność dyrektora przedsiębiorstwa państwowego. Wrocław 1995.
 • Kwaśnicki R.L., Pietrzak P.: Transakcje M&A. "Monitor Prawniczy" 2002, nr 5.
 • Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A.: Analiza ekonomiczno-finansową spółki. Warszawa 2004.
 • Lewandowski R.: Obowiązek zachowania tajemnicy zarządu spółki akcyjnej i prawa akcjonariusza do informacji odnośnie badania due diligence. "Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 7.
 • Lewicki A.: Opodatkowanie zysku wspólnika spółki osobowej - wybrane problemy. "Glosa" 2001, nr 6.
 • Lic J.: Pojęcie sumy komandytowej w kodeksie spółek handlowych. "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 2.
 • Lipowski T.: Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sopot 1999.
 • Litewski W.: Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego. Universitas, Kraków 1998.
 • Litwińczuk H.: Przekształcenia spółek - aspekty podatkowe. "Przegląd Podatkowy" 2001, nr 5.
 • Litwińczuk H.: Wpływ formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej na opodatkowanie dochodów i możliwości jego ograniczenia. W: Księga Jubileuszowa Profesora Jana Gołuchowskiego. Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe. "Pro publico bono". Toruń 2002.
 • Litwińczuk H.: Prawo podatkowe przedsiębiorców. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 • Litwińczuk H.: Problem neutralności podatkowej ze względu na formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej. W: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego. Red. A. Pomorska. Uniwersytet Marii Cu-rie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 • Litwińska M.: Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie handlowym i cywilnym. Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu. Część I. "Przegląd Prawa Handlowego" 1993, nr 4.
 • Litwińska M.: Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie handlowym i cywilnym. Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu. Część II. "Przegląd Prawa Handlowego" 1993, nr 5.
 • Loranc J.: Spółka europejska a przepisy polskie. "Rejent" 2001, nr 6.
 • Lubińska H, Skórzewski A.: Sprawozdania finansowe w procesie podziału, połączenia i przekształcenia spółek. Warszawa 2004.
 • Ludwicki A., Pawlak Z.: Wycena firmy - metody, przykłady. PWE, Warszawa 1991.
 • Lutter M., Zöllner W.: Kölner Kommentar zum Aktiengesetz. Kolonia 1998.
 • Łaszczyca G., Matan A.: Następstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym. "Państwo i Prawo" 2000, nr 5.
 • Łaszczyca G., Sasiak R.: Łączenie spółek kapitałowych a sukcesja praw i obowiązków ze sfery publicznoprawnej (wybrane zagadnienia). "Prawo Spółek" 1999, nr 4.
 • Łazowski A.: Spółka europejska. "Prawo Spółek" 1999, nr 2.
 • Łukowski W.: Pojęcie zgłoszenia Sądowi Rejestrowemu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W: J. Kufel: Nowe prawo spółek. Bydgoszcz-Poznań 2003.
 • Malewicz A.: Rachunkowość i finanse. Bytom 1997.
 • Malinowski P.: Podatkowa grupa kapitałowa - zagadnienia prawa materialnego i podatkowego. "Prawo Spółek" 2002, nr 6.
 • Marciniuk J.: Podatek dochodowy od osób fizycznych. Rok 2004. Legali, Warszawa 2004.
 • Mariański A.: Odpowiedzialność osób trzecich według regulacji ordynacji podatkowej. "Glosa" 1998, nr 4.
 • Mariański A.: Prawa i obowiązki nabywców (przejmujących) przedsiębiorstwa państwowe po wejściu w życie ordynacji podatkowej. "Monitor Podatkowy" 1999, nr 7.
 • Mariański A.: Odpowiedzialność za zobowiązania podatnika, płatnika, inkasenta w prawie polskim. Warszawa 1999.
 • Mariański A.: Kwalifikacja przychodów należnych - na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. "Monitor Podatkowy" 2002, nr 12.
 • Mariański A.: Sukcesja podatkowa - podstawy i zakres wybrane zagadnienia. "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2003, nr 2-3.
 • Mariański A., Karolak A.: Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z. o.o. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 • Marszałkowska-Krześ E.: Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Maruchin W., Jaśkiewicz K., Stolfa M.: Aspekty podatkowe transakcji M&A. "Monitor Prawniczy" 2002, nr 23.
 • Miemiec M.: Następstwo prawne w prawie administracyjnym. "Przegląd Prawa i Administracji" XXVI. Acta Universitatis Wratislaviensis No. 1093. Wrocław 1990.
 • Miś G.: Przekształcanie spółek handlowych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Muller W., Hense B.: Becks'sched Handbuch der GmbH, Gesellschaftsrecht - Steuerrecht. München 1999.
 • Namitkiewicz J.: Spółka akcyjna według prawa polskiego. "EPPP", Warszawa 1939.
 • Niemyska E.: Istota i charakter prawny spółki europejskiej oraz przekształceń z jej udziałem. "Monitor Prawniczy" 2005, nr 15.
 • Ochendowski E.: Prawo administracyjne. Część ogólna. TNOiK, Toruń 1997. Okolski J., Jacyszyn J., Marszałkowska-Krześ E., Krześ S.: Leksykon kodeksu spółek handlowych. Wrocław 2004.
 • Olesińska A.: Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe. Lublin 2000.
 • Olesińska A.: Prawo podatkowe. TNOiK, Toruń 2004.
 • Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T.: Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce. Difin, Warszawa 2004.
 • Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa 1999.
 • Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa 2004.
 • Ożóg [.: Opodatkowanie dywidend. "Przegląd Podatkowy" 2001, nr 2.
 • Pabis R.: Skutki wadliwości czynności prawnych w świetle art. 17 § 1 i 2 k.s.h. "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 6.
 • Pabis R.: Przekształcenie spółek handlowych w świetle nowej regulacji Część I. "Prawo Spółek" 2002, nr 6.
 • Pabis R.: Przekształcenie spółek handlowych w świetle nowych regulacji Część II. "Prawo Spółek" 2002, nr 7-8.
 • Pabis R.: Przekształcenie spółek handlowych w świetle nowych regulacji Część III. "Prawo Spółek" 2002, nr 9.
 • Pabis R.: Spółka akcyjna. Łączenie, podział, przekształcenie spółek. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Paluch M.: Zobowiązania podatkowe w 2002 roku. Warszawa 2002.
 • Patyk J.: Zmiany form opodatkowania podmiotów gospodarczych. W: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego. Red. A. Pomorska. Lublin 2003.
 • Pawłowski B.: Przekształcenia małych i średnich przedsiębiorstw w UE i w Polsce. "Przegląd Prawa Europejskiego" 2000, nr 1.
 • Pinior P.: Podział spółek kapitałowych w prawie polskim i niemieckim. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Piotreczek R.: Opodatkowanie dochodów wspólników spółki komandytowo-akcyjnej. "Monitor Podatkowy" 2004, nr 1.
 • Popiołek W.: Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie - zagadnienia wybrane. "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 2.
 • Porowski J., Porowski L.: Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2004 r. Warszawa 2004.
 • Potrzeszcz R.: Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Wybrane problemy. "Rejent" 1997, nr 1.
 • Pyzioł W., Szumański A., Weiss I.: Prawo spółek. Oficyna Branta, Bydgoszcz 2002.
 • Pyzioł W., Szumański A., Weiss I.: Prawo spółek. Bydgoszcz-Kraków 2004.
 • Rodzynkiewicz M.: Łączenie się spółek. Komentarz. Warszawa 2002.
 • Rodzynkiewicz M.: Kodeks spółek handlowych. LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Siemiątkowski T.: Kodeks spółek handlowych - nowa kodyfikacja prawa spółek. "Palestra" 2000, nr 9-10.
 • Sitkowska K: Odpowiedzialność cywilna i karna w spółkach. Warszawa 1995.
 • Skalski T.: Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Wydawnictwo Zakamycze, Zakamycze 1999.
 • Skupień S.: Nowy kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział, przekształcenia spółek. "Monitor Podatkowy" 2001, nr 3.
 • Smith L.J., de Cussy C, Taylor Ch., Włudyka T.: Prawo spółek w Republice Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech. Universitas, Kraków 2001.
 • Sokołowska E., Mazur Ł.: Zasada współmierności przychodów i kosztów. Kontrowersje na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. "Monitor Podatkowy" 2004, nr 1.
 • Sołtysiński A., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J.: Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz. Warszawa 2001.
 • Sołtysiński S.: Societas Europaea: Impliementing the SE Regulation in Poland. W: Die Europäische Aktiengesellschaft. Umsetzungsfragen und Perspektiven. Red. T. Baums, A. Cahn. Berlin 2004.
 • Sołtysiński A., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J.: Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz. Warszawa 2004.
 • Sołtysiński A., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J.: Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Spoczyńska E.: Zakładanie spółek oraz przekształcenie niektórych podmiotów gospodarczych w spółki handlowe. ABC, Skierniewice 1994.
 • Strzępka J.A., Popiołek W., Witosz A., Zielińska E.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo. Warszawa 2001.
 • Strzępka J.A., Popiołek W., Urbańczyk H., Zielińska E., Pinior P.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa 2003.
 • Szajkowski A.: Łączenia i przekształcenie spółek z o.o. "Monitor Prawniczy" 1995, nr 7.
 • Szajkowski A.: Prawo spółek handlowych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
 • Szajkowski A.: Refleksje nad nowym Kodeksem spółek handlowych. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2001, nr 1.
 • Szajkowski A., Tarska M.: Prawo spółek handlowych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Szałkowska-Kozyra K.: Przekształcenie spółki cywilnej. Toruń 2001.
 • Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem. Red. W. Szczęsny. Warszawa 2003.
 • Szczęsny R.: Zarząd w spółkach kapitałowych. Zakamycze 2004.
 • Sztyk R.: Czynności notarialne w Kodeksie spółek handlowych. Kodeks spółek handlowych. Studia i materiały. Poznań-Kluczbork 2001.
 • Szumański A.: Spółka europejska. "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1997, nr 2.
 • Szumański A.: Nowe polskie prawo spółek handlowych. "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 1.
 • Tarska M.: Podmiotowość prawna spółki kapitałowej w organizacji. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2001, nr 5.
 • Tarska M.: Kodeks spółek handlowych. Zestawienie porównawcze KH i KSH. Część IV. "Monitor Prawniczy" 2001, nr 4.
 • Toborek-Mazur J.: Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym. Wolters Klüver, Kraków 2005.
 • Tomanek A.: Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. "Prawo" CCLXXIX, Acta Universitatis Wratislaviensis No. 2395. Wrocław 2002.
 • Tomkiewicz J., Błoch J.: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Kodeks handlowy. Komentarz. Kraków 1936.
 • Turzyński M., Kalinowski J.: Ustawa o rachunkowości. Komentarz porównawczy. Warszawa 2002.
 • Urowska R.: Biegły rewident. "Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych" 2002, nr 18.
 • Uryga J., Magielski W.: Zasady tworzenia, funkcjonowania i łączenia spółek. Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych INTERFIN, Kraków 2001.
 • Voigt J.F.: Unternahmensbewertung und potentialanalyse. Chancen und risken von unternehmen treffsicher bewerten. Wiesbaden 1990.
 • Wajda D.: Zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników. "Prawo Spółek" 2008, nr 4.
 • Wehlau A.: The Societas Europea: A critiqu of the Commissions's 1991 Amended Proposal. "Common Market Law Review" 1992, Vol. 29.
 • Prawo spółek 2007/2008. Red. B. Wawrzyńczak-Jędryka. Warszawa 2007.
 • Weiss I.: Przekształcenie spółek kapitałowych. Cz. I. "Przegląd Prawa Handlowego" 1993, nr 14.
 • Weiss I.: Ciągi czynności prawnych w procesach budowlanych. Cz. I. "Monitor Prawniczy" 1995, nr 5.
 • Weiss I.: Ciągi czynności prawnych w procesach budowlanych. Cz. II. "Monitor Prawniczy" 1995, nr 6.
 • Widio J.: Rozporządzanie przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2002.
 • Wiśniewski A.W.: Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny. Tom III. Spółka akcyjna. Poltext, Warszawa 1994.
 • Witosz A.: Kodeks spółek handlowych. Katowice 2000.
 • Witosz A.: Przekształcenia spółek w kodeksie spółek handlowych. Oficyna Branta, Bydgoszcz-Katowice 2001.
 • Witosz A.: Łączenie się i podział spółek w kodeksie spółek handlowych. Oficyna Branta, Bydgoszcz-Katowice 2002.
 • Witosz A.: Komandytariusz w procesie łączenia się albo przekształcenia spółki komandytowej. "Prawo Spółek" 2003, nr 4.
 • Witosz A.: Restrukturyzacja spółek handlowych a upadłość z możliwością zawarcia układu. "Prawo Spółek" 2003, nr 12.
 • Witosz A.: Prawo upadłościowe i naprawcze. Oficyna Branta, Zwięzły komentarz. Bydgoszcz-Katowice 2003.
 • Witosz A.: Podstawowe zasady regulacji procesów "restrukturyzacyjnych" w kodeksie spółek handlowych. "Prawo Spółek" 2004, nr 10.
 • Witosz A.: Restrukturyzacja spółek handlowych. Bydgoszcz-Katowice 2005.
 • Witosz A.: Wspólnik i akcjonariusz w procesach restrukturyzacyjnych spółek handlowych. Oficyna Branta, Bydgoszcz-Katowice 2005.
 • Witosz A.: Charakter prawny prawa wspólnika lub akcjonariusza do nieuczestniczenia w spółce przekształconej. "Prawo Spółek" 2005, nr 4.
 • Witosz A.: Ograniczona w czasie odpowiedzialność wspólników łączącej się i przekształcanej spółki osobowej. "Prawo Spółek" 2005, nr 7-8.
 • Prawo spółek. Red. S. Włodyka. Kraków 1996.
 • Włodyka S.: Due diligence review w prawie polskim. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1999, nr 9.
 • Włodyka S.: Strategiczne umowy przedsiębiorców. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.
 • Prawo umów w obrocie gospodarczym. Red. S. Włodyka. T. 5. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Wojtyła J.: Koszty pracy jako bariera rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej. Red. J. Wojtyła. Katowice 2000.
 • Wolniewicz B.: Opodatkowanie dywidend akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. "Przegląd Podatkowy" 2003, nr 9.
 • Wolter A.: Prawo cywilne. Część ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1955.
 • Woźniak Ł,: Przekształcenia organizacyjne po stronie pracodawcy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" 1997, nr 1.
 • Zagórski S.: Zmiany w ustawie o rachunkowości. "Prawo Przedsiębiorcy" 2004, nr 2.
 • Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstwa: zarys teorii a praktyka. Szczecin 2000.
 • Zawadowski A.: Przekształcenia spółki kapitałowej - uwagi teoretycznoprawne. "Przegląd Prawa Handlowego" 1995, nr 10.
 • Zięcik P.: Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Dom Wydawniczy Ostoją Kraków 2000.
 • Akty normatywne
 • Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 8 października 2001 roku w sprawie uzupełnienia Statutu Spółki Europejskiej w zakresie reprezentacji pracowników (OJ L294 z dnia 10 listopada 2001).
 • Pierwsza dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 68/15 l/EWG z dnia 9 marca 1968 roku - dotycząca publikacji danych oraz nieważności spółki (OJ L065 z dnia 14 marca 1968 roku).
 • Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1924 roku. Ustanowienie komisyj dla dokonywania szacunków przedmiotów majątkowych przy sporządzaniu bilansów otwarcia w złotych. Dz.U. 1924, nr 92, poz. 863 ze zm.
 • Rozporządzenie Prezydenta z dnia 30 grudnia 1924 roku. Przekształcanie spółek akcyjnych na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dz.U. 1924, nr 118, poz. 1070 ze zm.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku. Kodeks handlowy. Dz.U. 1934, nr 57, poz. 502 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 roku w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji, grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania. Dz.U. 1991, nr 77, poz. 339.
 • Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1991 roku w sprawie karty podatkowej. Dz.U. 1991, nr 124, poz. 551 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 roku w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych. Dz.U. 1994, nr 140, poz. 786 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia. Dz.U. 2000, nr 117, poz. 1243.
 • Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich z dnia 8 października 2001 roku Statut Spółki Europejskiej (OJ L294 z dnia 10 listopada 2001 roku).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dz.U. 2003, nr 152, poz. 1475 ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku. Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U. 1964, nr 43, poz. 296 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94 - j.t.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 roku o zobowiązaniach podatkowych. Dz.U. 1980, nr 27, poz. 111 ze zm.
 • Ustawa z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych. Dz.U. 2002, nr 112, poz. 981 - j.t.
 • Ustawa z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze. Dz.U. 2002, nr 123, poz. 1058-j.t.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. Dz.U. 2002, nr 123, poz. 1059 - j.t.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Dz.U. 1993, nr 94, poz. 431 - j.t.
 • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Dz.U. 2002, nr 42, poz. 369 - j.t.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2000, nr 14, poz. 176 - j.t.
 • Umowa Międzynarodowa z dnia 16 grudnia 1991 roku Układ Europejski ustanawiając stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi. Dz.U. 1994, nr 11, poz. 38 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654 - j.t.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji. Dz.U. 2004, nr 253, poz. 2531 - j.t.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Dz.U. 1993, nr 44, poz. 202 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 ze -j.t.
 • Ustawa z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Dz.U. 2001, nr 31, poz. 359 - j.t.
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych. Dz.U. 1994, nr 123, poz. 600 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 marca 1934 roku. Ordynacja podatkowa. Dz.U. 1936, nr 14, poz. 134 ze zm.
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Dz.U. 2004, nr 269, poz. 2681 - j.t.
 • Ustawa dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. Dz.U. 1996, nr 6 poz. 42 ze zm.
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz.U. 2001, nr 57, poz. 602 - j.t.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji. Dz.U. 2002, nr 171, poz. 1397 - j.t.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. 2002, nr 21, poz. 204 - j.t.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich. Dz.U. nr 2002, nr 110, poz. 967 - j.t.
 • Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dz.U. 1997, nr 121, poz. 770 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dz.U. 2001, nr 17, poz. 209 - j.t.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Dz.U. 2004, nr 159, poz. 1667 - j.t.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2005, nr 8, poz. 60 - j.t.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665 - j.t.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz.U. 1998, nr 144, poz. 930 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 ze zm.
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. 2002, nr 169, poz. 1387.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym. Dz.U. 2004, nr 29, poz. 257 ze zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535 ze zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807 ze zm.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2005 roku o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Dz.U. 2005, nr 62, poz. 551.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Dz.U.2005, nr 183, poz. 1537 ze zm.
 • Ustawa z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dz.U. 2005, nr 184, poz. 1539 ze zm.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Orzecznictwo
 • Uchwała SN z dnia 20 grudnia 2001 roku, III CZP 69/01, "Monitor Prawniczy" 2003, nr 8.
 • Uchwała SN z dnia 7 kwietnia 1993 roku, III CZP 23/93, OSN nr 10/1993, poz. 172.
 • Uchwała SN z dnia 12 czerwca 1991 roku, III CZP 46/91, OSNCAP nr 2/1992, poz. 38.
 • Uchwała SN z dnia 21 lipca 1992 roku, III CZP 85/92, OSNC nr 1-2/1993, poz. 16.
 • Wyrok SN z dnia 27 listopada 1936 roku, IC 273/36, OSN(C) nr 11/1937, poz. 407.
 • Wyrok SN z dnia 13 grudnia 1991 roku, III CRN 321/91, OSNCP nr 7-8/1992, poz. 142.
 • Wyrok SA z dnia 7 marca 1994 roku, I ACr 21/94, "Wokanda" 1994, nr 11.
 • Wyrok SN z dnia 29 sierpnia 1995 roku, I PRN 38/95, OSNP nr 6/1996, poz. 83.
 • Wyrok NSA z dnia 27 listopada 1995 roku, SA/Gd 2508/94, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 1997, nr 5.
 • Wyrok SA z dnia 18 czerwca 1997 roku, I ACa 207/97, "Prawo Gospodarcze" 1998, nr 6.
 • Wyrok NSA z dnia 8 lipca 1998 roku, SA/SZ 390/98, LEX nr 34745.
 • Wyrok NSA z 13 listopada 1998 roku, I SA/Gd 181/97, LEX nr 36577.
 • Wyrok SA z dnia 30 grudnia 1998 roku, I ACa 913/98, "Prawo Spółek" 1999, nr 10. Z.J. Roszewski, Glosa częściowo aprobująca, "Prawo Spółek" 1999, nr 10.
 • Wyrok SN z dnia 7 maja 1999 roku, I CKN 1147/97, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2000, nr 4.
 • Wyrok SN z dnia 10 lutego 2000 roku, II UKN 390/99, OSNP 2001, nr 15, poz. 495.
 • Wyrok SA z dnia 20 grudnia 2001 roku, I ACa 886/01, "Prawo Gospodarcze" 2002, nr 9.
 • Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2002 roku, III RN 22/01, OSNP 2002, nr 24, poz. 585.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169696841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.