PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 16 | 111--129
Tytuł artykułu

Konkurencyjność - główne wyzwanie dla polskich wspólnot lokalnych i regionalnych w zintegrowanej Europie

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z międzynarodowych badań porównawczych wynika, że konkurencyjność polskiej gospodarki jest niska i nie poprawia się. Tymczasem można przyjąć, że umiejętność tworzenia i wykorzystania przewag konkurencyjnych przez polskie firmy zadecyduje o tym, ile skorzystają one - i cała gospodarka - z akcesji do UE i włączenia w system handlu światowego. Postulat podnoszenia poziomu konkurencyjności odnosi się także do wspólnot lokalnych i regionalnych, gdyż nie tylko producenci, ale także gminy i regiony konkurują o ograniczone zasoby. Artykuł poświęcony jest omówieniu podstawowych zagadnień, związanych z tym lokalnym i regionalnym wymiarem konkurencyjności. Przedmiotem analizy są m. in. takie kwestie, jak: innowacyjność oraz regionalne systemy i strategie jej zwiększania, znaczenie kapitału społecznego dla osiągania przewag konkurencyjnych, rola władz samorządowych w podnoszeniu poziomu konkurencyjności gmin i regionów, a także idące w tym kierunku zamierzenia polityki regionalnej państwa, ujęte w centralnych dokumentach planistycznych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
111--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • Alarm NIK ISPA na straty?, "Ekofinanse" 2003, nr 5, s. 39-40.
 • Bonisławski M., Turystyka w pracy samorządu. Przykłady z Zielonej Góry, Zielona Góra 2001, s. 11-13.
 • Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4.
 • Burzyński W., Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Wpływ pomocy publicznej na konkurencyjność przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 3, s. 72-73.
 • Fic M., Fic D., Problemy funkcjonowania administracji samorządowej w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Funkcjonowanie instytucji non-profit w oparciu o normy i standardy Unii Europejskiej, red. M. Fic, Zielona Góra 2002, s. 14-16.
 • Frohberg K., Konkurencyjność polskiego rolnictwa, [w:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych, Warszawa 2000, s. 220-222.
 • Gancarczyk J., Gancarczyk M., Konkurencyjność skupisk przemysłu (clusters) - od korzyści zewnętrznych do korzyści sieci, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 2-3, s. 75-90.
 • Gorzelak G., Polskie regiony w procesie integracji europejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 2-3, s. 65.
 • Grudzewski W.M, Hejduk J.K., Innowacyjność w technice i technologii źródłem przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa 2002.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Warszawa - Łódź 2001.
 • Hausner J., Modele polityki regionalnej w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 1, s. 5.
 • Hryniewicz J.T., Czynniki rozwoju gospodarczego, [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko. Restrukturyzacja transformacyjna i rozwój regionów w perspektywie procesu jednoczenia się Europy, red. S.L. Bagdziński, M. Marszałkowska, Toruń 1998, s. 168.
 • Hryniewicz J.T., Endo- i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 2.
 • "Innowacyjna Wielkopolska". Regionalna Strategia Innowacji, Poznań 2004.
 • Jewtuchowicz A., Kosiedowski W., Rola infrastruktury przedsiębiorczości i transferu technologii w podnoszeniu konkurencyjności regionów, [w:] Konkurencyjność gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego, red. W. Kosiedowski, Toruń 2000, s. 62.
 • Jewtuchowicz A., Rozwój sieci innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości, [w:] Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, red. K.B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Łódź 2001, s. 233-240.
 • Klamut M., Passella E., Podnoszenie poziomu konkurencyjności regionu, [w:] Konkurencyjność regionów, s. 57.
 • Klasik A., Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie syntetyczne, [w:] Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy, Katowice 2001.
 • Klasik A., Międzynarodowa konkurencyjność jako kryterium restrukturyzacji polskich regionów, [w:] Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, red. A. Klasik, Katowice 2001, s. 99-105.
 • Kociszewska I., Nowak A.M., Rolnictwo ekologiczne jako szansa poprawy jakości polskiej żywności, [w:] Agrobiznes 2003, t. l, s. 366-373.
 • Kozak M.W., Przesłanki rozwoju regionalnego - doświadczenia dla Polski, [w:] Polska w obliczu integracji europejskiej, red. J. Babiak, Warszawa - Kalisz - Poznań 2003, s. 148-156.
 • Krzyszkowski J., Budowa kapitału społecznego. Nowa koncepcja polityki społecznej na poziomie lokalnym, [w:] Społeczności lokalne w perspektywie integracji ze strukturami europejskimi, Ptock 2001, s. 83.
 • Kudłacz T., Markowski T., Zintegrowany rozwój aglomeracji jako podstawa budowania konkurencyjności polskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 2-3, s. 27.
 • Kukliński A., Rola regionów w Federalnej Europie w XXI wieku, [w:] Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, red. P. Buczkowski, K. Bondyra, P. Śliwa, Poznań 1998, s. 58.
 • Markowski T., Stymulowanie i regulowanie konkurencyjności regionów w świetle procesów globalizacji gospodarki, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 3, s. 30-38.
 • Oleszkiewicz J., NIK o przygotowaniu sektora publicznego do wykorzystania funduszy ISPA, "Ekopartner" 2003, nr 6, s. 2.
 • Ozimek I., Oczekiwania konsumentów wobec jakości żywności, [w:] Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie, t. 2, red. S. Urban, Wrocław 2003, s. 156-157.
 • Polska daleka. Raport o konkurencyjności, "Ekofinanse" 2003, nr 2, s. 21-23.
 • Samorząd i demokracja lokalna - raport, red. J. Regulski, Warszawa 2002.
 • Skrzypek E., Jakość i efektywność, Lublin 2002.
 • Słodowa-Hełpa M., Nowe oblicze konkurencyjności - konsekwencje dla polskiego sektora żywnościowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2003, nr 2, s. 214.
 • Słodowa-Hełpa M., Tworzenie zdolności absorbcyjnych polskich regionów do korzystania z transferów rozwojowych Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2002, nr 15, s. 27-35.
 • Sobiecki R., Integracja i globalizacja a rozwój polskiego rolnictwa, [w:] Dostosowanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej, red. A. Kowalski, Warszawa 2003, s. 37-38.
 • Stańczyk Z.J., Dwa rodzaje kapitału społecznego, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 1-2.
 • Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce - zróżnicowanie regionalne, seria "Polska Regionów", nr 16, Warszawa 2000, s. 66.
 • Swianiewicz P., Klimska U., Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 4, s. 18-36.
 • Szlachta J., Europejskie mechanizmy polityki regionalnej, [w:] Podstawy polityki regionalnej, "Reforma Administracji Publicznej", nr 21, Warszawa 1999.
 • Szymański W., Globalizacja - wyzwania i zagrożenia. Warszawa 2001, s. 200.
 • Tucholska A., Współczesne kierunki zmian modelu zarządzania w sektorze publicznym, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 2-3, s. 84.
 • Warda J., Bariery w wykorzystaniu funduszy pomocowych, "Rozwój Regionalny" 2001, nr 10.
 • Wierzbicki A.P., Początek społeczeństwa informacyjnego jako wyzwanie dla polskiej przestrzeni XXI wieku, referat wygłoszony na konferencji Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 1999, materiały powielone.
 • Wilkin J., Budowa instytucji wspierających rozwój wsi i rolnictwa w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju. Warszawa 2002, s. 219-220.
 • Winiarski B., Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej? [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wrocław 1999, s. 9.
 • Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2003.
 • Wysocka E., Teoretyczne podstawy konkurencyjności w planowaniu przestrzennym. Warszawa 2001, s. 35.
 • Zalewski R., Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Poznań 2002.
 • Zeman-Miszewska E., Tworzenie przewagi konkurencyjnej regionów - aspekt marketingowy, [w:] Konkurencyjność miast i regionów, s. 31.
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Uzupełnienie Programu, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169711235

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.