PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 1 | nr 42 | 32--44
Tytuł artykułu

Priorytety polityki Unii Europejskiej w kontekście przemian zachodzących w europejskiej gospodarce - polityka równości płci

Warianty tytułu
The Principles of the European Union Policy in the Context of the Changes in the European Economy - The Policy of Sex Equality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zidentyfikowano problemy kobiet w kontekście polityki społecznej Unii Europejskiej. Opisano Europejską Strategię Zatrudnienia, która zakłada równość szans, w tym równość płci. Omówiono pojęcie, założenia i działania podejmowane w ramach gender mainstreaming. Oceniono również europejskie samozatrudnienie w podziale według płci.(fragment tekstu)
EN
The article presents the fulfillment of the policy of sex equality within the European Union. It means equal opportunities to act in all spheres of life and at present constitutes one of the main priorities of the EU policy. The article shows law regulations concerning equality included in the primary and secondary European Union law. It also specifies the basic women problems and their position in the EU market place in the context of the European Employment Strategy. The article ends with selected information about the women position in the EU market place on the basis of the 2nd Report on the equal chances of both sexes in the market place, which was prepared by the European Commission and published in February 2005. The article also refers to the situation of Polish women in the context of the EU sex equality policy.(original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
32--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bunch Ch., Frost S., Prawa kobiet w kontekście praw człowieka [w:] Prawa kobiet w dokumentach ONZ, OSKa, Warszawa 1998.
 • Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie - publikacja jako część projektu „Przezwyciężanie barier na drodze ku równości kobiet i mężczyzn w Polsce”, realizowanego w ramach Programu dot. Wspólnotowej Strategii Ramowej na rzecz Równości Płci 2001-2006, Warszawa 2004.
 • Frauen in Deutschland. Von der Frauen - zur Gleichstellungspolitik, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin 2003.
 • Fuszara M. (red.), Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 • Jacukowicz Z., Zróżnicowanie plac - aktualne tendencje, „Polityka Społeczna” 2000, nr 11-12.
 • Janowska Z., Uczestnictwo kobiet w życiu zawodowym i politycznym. Polska rzeczywistość: a wymagania Unii Europejskiej, „Polityka społeczna” 2000, nr 1.
 • Kobiety w Polsce w latach 90. - raport. Centrum Praw Kobiet, (publikacja dostępna na stronach CPK.: http://free.ngo.pl/temida/spis.htm).
 • Kołaczek B., Kobiety na rynku pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, „Polityka Społeczna” 2001, nr 2.
 • Okres programowania 2000-2006, Ewaluacja w połowie okresu działań funduszy strukturalnych, Metodologiczne dokumenty robocze, Dokument roboczy nr 8, KE, Bruksela, 5.12.2000.
 • Płowiec K., Kobiety na rynku pracy, „Polityka Społeczna” 2001, nr 7.
 • Program Monitoringu Akcesji do UE: Równość szans kobiet i mężczyzn - Doświadczenia krajów kandydujących i wyzwania związane z akcesją do Unii Europejskiej, Raporty Krajowe: Polska, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2002.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce. Aspekty prawne i instytucjonalne, Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Warszawa 2004 (publikacja niedostępna w wolnej sprzedaży, zamieszczona na stronach: http://www.rownystatus.gov.pl/pl/in-dex.php?m =artykul&art=131).
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce. Jak bronić swoich praw. Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Warszawa 2004 (publikacja niedostępna w wolnej sprzedaży, zamieszczona na stronach: http://www.rownystatus.gov.pl/pl/index. php?m=artykul&art=l 31).
 • Przewodnik po zagadnieniach gender mainstreaming (publikacja wydana w ramach projektu PHARE 2002 „Wzmocnienie polityki równego traktowania kobiet i mężczyzn”). Warszawa 2005.
 • Traktaty Rzymskie (Traktaty ustanawiające EWG i EURATOM) - Rzym, 25 marca 1957 r.
 • Traktat Amsterdamski zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty - Amsterdam, 2 października 1997 r.
 • Wojciszke B. (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice, GWP, Gdańsk 2002.
 • Z perspektywy równości pici (publikacja Rady Europy, tłumaczenie polskie i wydanie) Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, styczeń 2005 (publikacja niedostępna w wolnej sprzedaży, zamieszczona na stronach: http://www.rownystatus.gov.pl/ ; pl/index.php?m=artykul&art= 131).
 • www. Europa.int.eu
 • www. polskiejutro. Com
 • www.temida.free.ngo.pl
 • www.trybuna.com.pl
 • www.rownystatus.gov.pl
 • www.duk.gdansk.pl
 • www.ukie.gov.pl
 • www.europa.delpol.pl
 • www.praca.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169720753

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.