PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 141 | 372--381
Tytuł artykułu

Jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym

Autorzy
Warianty tytułu
Local Self-Government Entities in a Capital Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki samorządu terytorialnego, jako podmioty uprawnione do emisji obligacji komunalnych, formalnie funkcjonują na polskim rynku kapitałowym od 1995 r. Od tego czasu następuje stały rozwój runku obligacji komunalnych. Zmieniały się nie tylko przepisy prawa, ale przede wszystkim podejście samorządowców, instytucji zaangażowanych przy emisji obligacji komunalnych i organizacja rynku, co w konsekwencji doprowadziło do utworzenia nowego rynku obligacji GWP Catalyst, będącego niezwykle ważnym ogniwem w rozwoju polskiego rynku obligacji komunalnych. Catalyst jest zmianą jakościową na polskim rynku obligacji komunalnych, będącą szansą dla jednostek samorządu terytorialnego na pozyskanie tańszych środków na inwestycje. (fragment tekstu)
EN
The Act of 29 June 1995 on Bonds has formally launched a development of a market for municipal bonds in Poland. The changes not only affected the legal provisions, but also the attitudes of self-government activists and institutions engaged in issue of municipal bonds, hence, the organization of the market had to be different. As a consequence, a new bond market GPW Catalyst has been established on 30 September 2009. Listing and trading of municipal bonds in an alternative system are a significant qualitative change in the bond market, thus providing an opportunity for local self-government entities to raise cheaper funds for their investment needs. The Catalyst market is a major incentive supporting the growth of Polish municipal bonds market, however, it is not sufficient - in addition, the awareness of self-governments must increase that these changes are advantageous in a long-term perspective. Issuers must be aware of the needs of financial market, even when bank loans seem more straightforward. Likewise, a relationship between a local self-government entity and an investor must change so that a buyer of bonds becomes a business partner for an issuer rather than a service provider. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
372--381
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Catalyst - rynek obligacji GPW. www.gpwcatalyst.pl.
 • FitchRatings, 2008, nr 6 (244) z dnia 30.06.
 • Huczek S., Obligacje komunalne na rynku Catalyst. Oficjalne wydawnictwo Giełdy Pap: rów Wartościowych w Warszawie, Warszawa.
 • Inwestowanie w kryzysie, 2009, Gazeta Bankowa, nr 60 z dnia 26.11.
 • Jastrzębska M. (2009), Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Kozuń-Cieslak G. (2008), Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łękawa Z. (2008), Rating jako metoda oceny jednostek samorządu terytorialnego, w:H.Kuzińska(red.)F/rOTjirynkifinansowe. (F^ra"ezaga<fw'ewa. Wydawnictwo WSBiF w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 • Rating & Rynek, 2008, FitchRatings, nr 6 (249) z dnia 20.06.
 • Śliwiński R, Stępniewski, M. (red.) (2009), Obligacje komunalne zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne. Stan na 30 kwietnia 2009, Twigger, Warszawa.
 • Akty prawne Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, (t.j. DzU 2001, nr 120 poz. 1300 zpóź. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. (DzU 2005, nr 249, poz. 2104 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t.j. DzU 2001, nr 142, poz. 1591 z póź. zm.).
 • DzU (2001), Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (nr 142, poz. 1592 z póź. zm.).
 • DzU (2001), Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, (nr 142, poz. 1590 z póź. zm.).
 • DzU (2005), Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, (nr 184, poz. 1539, z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne. (DzU nr 132, poz. 216).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszać słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. (DzU nr 67, poz. 476).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych. (DzU nr 28, poz. 175).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (DzU nr 33, poz. 259).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169763032

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.