PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 141 | 524--534
Tytuł artykułu

Pozaustawowe zwolnienia w podatku od środków transportowych w gminach województwa lubelskiego w latach 2008-2009

Warianty tytułu
Non-Statutory Exemptions from Tax on Means of Transport in the Gminas of the Lubelskie Voivodship in the Years 2008-2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie, czy gminy wprowadziły nowe zwolnienia w podatku od środków transportowych, na podstawie przepisów rozporządzenia z 2008 r. Przedmiotem zainteresowania autorki jest też to, czy samorządy (np. sąsiadujące ze sobą) poprzez zwolnienia w tym podatku starają się być bardziej konkurencyjne od innych gmin i na swój teren przyciągnąć inwestorów zachęconych nowymi regulacjami. Badaniem objęto gminy województwa lubelskiego. Jest to jeden z najbardziej zacofanych regionów Unii Europejskiej. Szczególnie w tym regionie władze publiczne powinny zachęcać przedsiębiorców do inwestowania, stosując instrumenty dopuszczone we wspólnocie europejskiej. Tym bardziej że podmioty gospodarcze przypisują, jak wynika z badań Fliegera (2009), ulgom i zwolnieniom z podatku od środków transportowych dosyć wysoką ocenę spośród instrumentów finansowych wspierania przedsiębiorczości przez gminy. Do badania posłużyły uchwały gmin województwa lubelskiego w zakresie zwolnień w podatku od środków transportowych. Okresem analizy objęto te uchwały, które były wydane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego po wprowadzeniu nowego rozporządzenia (tj. po 27 sierpnia 2008 r.) do połowy grudnia 2009 r. (fragment tekstu)
EN
Gmina local governments may, without obtaining EU notification, introduce local tax exemptions as a form of regional investment aid. Relevant provisions came into force in August 2008 with respect to tax exemptions from means of transport. The aim of this study is to determine whether gminas took advantage of such benefits. The resolutions adopted by all 213 gminas of the Lubelskie Voivodship in the years 2008-2009 were analysed in the study. The results indicate that the town of Biała Podlaska was the only gmina to introduce such tax exemptions as a measure aiding regional investments. Lack of any interest on the part of gminas in supporting entrepreneurship in this way may stem from the fact that this tax constitutes an insignificant if not marginal part of revenues, and any cuts in this area are rather unthinkable. Exemptions from property tax, a option available to gminas, appears to be a more efficacious instrument to boost regional investments. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
524--534
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Dowgier R., Popławski M. (2007), Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych nr 11.
 • Etel L. (2009), Pomoc publiczna w uchwałach podatkowych rad gmin, Finanse Komunalne nr 10.
 • Flieger M. (2009), Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rocz. LXXI, zeszyt 1.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (2008), MP nr 59, poz. 531.
 • Rocznik Statystyczny 2008 (2009), GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (2006), DzUrz. WE L 302 z 1.11.2006.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (2008), DzU nr 146, poz. 927.
 • Skoczny T. (2005), Zakaz anty konkurencyjnej pomocy państwa, w: J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, wyd. II, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa, s. 11-421 - 448.
 • Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska z 26 września 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (2008), Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 125, poz. 2953 z późniejszą uchwałą zmieniającą.
 • Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego woj. lubelskiego (2009), Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, Zeszyty Problemowe, nr 53.
 • Zenc R. (2007), Reforma zasad udzielania pomocy publicznej, Przegląd Podatków i Finansów Samorządowych nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170580296

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.