PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | z. nr 16 | 423--434
Tytuł artykułu

Spowolnienie wykorzystania zasobów naturalnych wyzwaniem współczesnej gospodarki

Warianty tytułu
The Reduction of Utilization of Natural Resources as a Challenge for Modern Economies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aktualny stan środowiska pozwala stwierdzić, że stopień wykorzystania zasobów naturalnych niebezpiecznie przekracza zdolności Ziemi do wytworzenia zasobów i asymilacji odpadów. Dlatego nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych spowoduje w konsekwencji poważne w skutkach zahamowanie rozwoju społeczno-gospodarczego świata. Jedynie modernizacja gospodarki w kierunku ograniczenia globalnego zużycia surowców naturalnych pozwoli na dalszy niezakłócony rozwój w długim okresie. Nie istnieje jednak jedna i możliwa do zastosowania w każdym przypadku metoda pozwalająca na zachowanie zasobów naturalnych. Dlatego, w zależności od sytuacji, należy rozważyć: - całkowitą rezygnację z wykorzystania zasobów nieodnawialnych, - doprowadzenie do powstania takich dóbr, których użytkowanie zrekompensuje brak zasobów nieodnawialnych, - wzrost efektywności wykorzystania zasobów nieodnawialnych w procesie produkcji, - wydłużenie cyklu życia oraz okresu użytkowania produktów, - zmianę, polityki cenowej w odniesieniu do materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz usług serwisowych, - skuteczną gospodarkę odpadami. Ograniczenie zużycia surowców naturalnych przyniesie szereg korzyści: społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, środowiskowych i politycznych. Można oczekiwać dalszych dodatnich efektów zewnętrznych, w tym poprawy sytuacji zdrowotnej i warunków życia społeczeństw oraz skuteczniejszego spełniania przez środowisko funkcji pozagospodarczych. Należy zatem spodziewać się, że niewątpliwe korzyści wynikające z osiągnięcia zrównoważonej gospodarki zasobami stosunkowo szybko przewyższą konieczne do poniesienia koszty jej modernizacji. Pozytywne efekty działań zależą jednak w dużej mierze od stopnia edukacji ekologicznej społeczeństw, podejmowanych działań proekologicznych oraz postawy instytucji publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The current state of the environment allows to ascertain, that the degree of utilization of natural stock dangerously surpasses the abilities of lands for fabrication of stock and waste assimilation. Therefore, the excessive exploitation of natural stock will cause serious in consequence braking of the development of socially -economic world. Modernization of economy will allow in direction of global limitation of expenditure of natural resources further undisturbed development in long period only. However, there is no the only method possible to the employed in each case which will allow to restore natural stock. So, depending on situation, one ought to consider: - ultimate resignation from non-renewable stock, - causing such revolt of goods which use will compensate the lack of non-renewable stock, - growth of efficiency of their usage in the process of production, - stretch of their life span and period of product usage, - change of price policy with reference to operational materials, spare parts and services, - efficient waste management. Limitation of expenditure of mineral resources will bring range of benefits social, economic, environmental and political. Further positive external effects should be expected including improvement of health situation and more effective fulfillment of economy functions by the environment. Therefore, it is possible to expect, doubtless benefits from the achievement of level-headed economy for incurring stocks relatively fast will surpass the costs of modernisation. However, positive effects of operations depend on the degree of ecological education of each society, the undertaken pro-ecological operations and the postures of public institutions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
423--434
Opis fizyczny
Twórcy
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Bibliografia
  • Binswanger H.Ch., 2009, Sprzeczności w koncepcji zrównoważonego rozwoju -propozycja rozwiązania [w:] Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
  • Górka K., 2007, Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego, „Ekonomia i Środowisko" 2007, nr 2.
  • Górka K., Poskrobko B., Radecki W., 1998, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, P WE, Warszawa.
  • Jeżowski P., 2004, Rozwój zrównoważony we współczesnych koncepcjach ekonomicznych [w:] Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju. Materiały konferencyjne, Białystok-Supraśl.
  • Living Planet Report 2008, 2008, World Wildlife Fund, Gland, Switzerland.
  • Łuczka-Bakuła W., 2006, W kierunku rolnictwa zrównoważonego - od programów rolnośrodowiskowych do cross-compliance, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 540, Wrocław
  • Merkel A., Opening Address by Angela Merkel, Chancellor of the Federal Republic of Germany, at the World Economic Forum on 24 January 2007 in Davos, htlp://www.weforum.org/pdf/AM_2007/merkel.pdf, (stan na dzień 26.08.2009).
  • Welfens M.J., 2009, Minimalizacja strumieni materiałowych i energetycznych jako wyzwanie współczesnej gospodarki [w:] Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
  • Żylicz Т., 2006, Wskaźniki ekorozwoju: spojrzenie ekonomisty. Materiały z Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt: Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170580594

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.