PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1(11) | 35--56
Tytuł artykułu

Prakseologia zarządzania zasobami ludzkimi GOPR w świetle osobowościowych determinant zachowań organizacyjnych ratowników Grupy Bieszczadzkiej

Warianty tytułu
Management Praxeology of Human Resources in GOPR in the Light of Organisational Behaviour Pattern Personality Determinants of the Bieszczady Team Rescuers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie w kontekście zarządzania strategicznego organizacją, staje się audyt personalny, który poczyna odgrywać w nim rolę diagnostyczną oraz prognostyczną. W rezultacie efektywnego zastosowania owej metody otrzymujemy wgląd w formalny, administracyjny zakres ról społeczno-zawodowych, a co więcej otrzymujemy informację na temat psychicznych uwarunkowań ich pełnienia. Głównym ogniwem całego procesu jest właściwie uformowana kultura organizacyjna, której źródła tkwią zarówno w mechanizmach grupowych, jak i w konkretnych jednostkach. Internalizacja interesujących nas zmiennych jest przecież transferem. Wymianą pomiędzy jednostką, zespołem, organizacją a otoczeniem. Wartości są budulcem równie trwałym, co trudnym do rewitalizacji. Organizacja ratownicza jako całość, jak też jej formy dywizjonalne, powinny dokonać w tym zakresie zmian percepcji siebie oraz swojego otoczenia. Etos, który je opromienia jest dynamicznym procesem, który nie wolny jest od dialektycznej transformacji. Owszem, należy go stale podsycać w odpowiedni sposób, lecz każdorazowo mieć na uwadze główny cel organizacyjny: niesienie pomocy potrzebującym w górach. Inaczej zginie. Etos i organizacja.(abstrakt oryginalny)
EN
The key element of human resources management, particularly in the context of strategic management of an organisation, is becoming personal audit which is beginning to play a diagnostic and prognostic role here. As a result of applying this method effectively we receive an insight into the formal, administrative scope of social and professional roles, moreover, we receive information on the subject of psychic conditioning of playing the said roles. The main link of the whole process is correctly formed organisational culture whose sources rest both with group mechanisms and with particular individuals. As it follows, internalisation of variables being of interest to us is a transfer, an exchange between an individual, team, an organisation and the environment. Values are building blocks both durable and difficult to be restored. A rescue organisation as a whole, as well as its divisional forms, should change perception of themselves and that of their environment within this range. The ethos that enlightens them is a dynamic process, which is not free from dialectic transformation. Naturally, it should be continuously fuelled in an appropriate way, but each and every time one should bear in mind the main organisational aim: administering help to those in need in the mountains. Otherwise they will die. The ethos and organisation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Ajdukiewicz K. 1983. Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka. Warszawa: Czytelnik.
 • Bandura A. 1977. Social learning theory, Engelwood Cliffs: Prentice Hall.
 • Brzeziński J. 1978. Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
 • Brzeziński J. 2005. Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fasiński A., Jonak A., Silberring J. 1983. Poradnik Ratownika GOPR. Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj". T. I.
 • Freud Z. 1984. Wstęp do psychoanalizy. Warszawa: PWN.
 • Gołąb A., Reykowski J. 1985. Studia nad rozwojem standardów ewaluatywnych. Wrocław: Ossolineum.
 • Griffin R. W. 1999. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jagiełło M. 1996. Wołanie w górach. Wypadki i akcje ratunkowe w Tatrach. Warszawa: Wydawnictwo "Iskry".
 • James W. 1962. Principles of Psychology, Dover, New York 1962.
 • Jonak A. (red.). 2002. "Na każde wezwanie...": pięćdziesiąt lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1952-2002. Praca zbiorowa. Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK: Oficyna Wydawnicza "Wierchy".
 • Kotarbiński T. 1969. Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum.
 • Koźmiński A., Obłój K. 1989. Zarys teorii równowagi organizacyjnej. Warszawa: PWE.
 • Koźmiński A., Piotrowski B. 1999. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Leplat J. 1982. Accidents and Incidents Production: Method of Analysis. New York: "Journal of Occupational Accidents", nr 4.
 • Łucewicz J. 1999. Organizacyjne zachowania człowieka. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Mrozowicz K. 2006. Niektóre aspekty zarządzania potencjałem osobowościowym na przykładzie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. [w:] Lachiewicz S. (red.). Zarządzanie rozwojem organizacji. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 468-482.
 • Mrozowicz K. 2006a. Zarządzanie bezpieczeństwem w górach w świetle osobowościowych determinant zachowań ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Górskiego. Maszynopis dysertacji. Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Mrozowicz K. 2006b. Zasoby ludzkie organizacji Niebieskiego Krzyża w pryzmacie funkcjonalnych cech osobowości. "Jarosławskie Studia Społeczne" nr 1/2006.
 • Mrozowicz K. 2007. Zarządzanie bezpieczeństwem w systemie ratownictwa górskiego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, z. l(10)/2007.
 • Newcomb Th. M., Turner R. H., Converse Ph. E. 1970. Psychologia społeczna. Warszawa: PWN.
 • Nowak S. 1965. Studia z metodologii nauk społecznych. Warszawa: PWN.
 • Nowak S. 1970. Metodologia badań socjologicznych. Warszawa: PWN.
 • Pawłów I. P. 1955. Wykłady o czynności mózgu. Warszawa: PZWL.
 • P e r v i n L. A. 2001. Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.
 • Petersen D. 1988. Safety Management - A Human Approach. New York: Alorey.
 • Pidgeon N. F., Turner B. A. 1986. Human Error and Socio-Technical System Failure. [w:] A. S. Nowak (red.). Modeling Human Error in Structural Design and Construction. New York: American Society of Civil Engineers.
 • Reykowski J. 1973. Postawy a osobowość. [w:] S. Nowak (red.) Teorie postaw. Warszawa: PWN.
 • Reykowski J. 1975. Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności. [w:] T. Tomaszewski (red.). Psychologia. Warszawa: PWN.
 • Reykowski J. 1995. Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności. [w:] T. Tomaszewski (red.). Psychologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rotter T. 2001. Psychologia likwidacji wypadków drogowych. Kraków.
 • Saari J. 1987 (red.). Successful Accident Prevention. Helsinki: Institute of Occupational Health.
 • Skinner B.F. 1981. Zachowanie się organizmów. Warszawa: PWN.
 • Spielberger C.D.1975. The Measurement of state and trait Anxiety: Conceptual and methodological issues. [w:] Levi L. (ed.) Emotions - thier parametres and measurement, Razen Press, New York.
 • Stalewski T., Łucewicz J. 1994. Socjologia organizacji. Problemy podstawowe. Wrocław: Wrocławska Oficyna Nauczycielska.
 • Statut Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1977. Zakopane.
 • Statut Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1991. Zakopane.
 • Stawowska L. 1973. Diagnoza typów osobowości. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Stawowska L. 1983. Psychologia różnic indywidualnych dzieci i młodzieży. Katowice: Wyd. AWF.
 • S t on er J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. 2001. Kierowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Strelau J. (red.) 1974a. Rola cech temperamentalnych w działaniu, Wrocław: Ossolineum.
 • Strelau J. 1974. Temperament i typ układu nerwowego. Warszawa: PWN.
 • Strelau J. 1982. Regulacyjne funkcje temperamentu, Ossolineum, Wrocław.
 • Strelau J. 1985. Temperament, osobowość, działanie. Warszawa: PWN.
 • Strelau J., Eliasz A., K1onowicz T. 1974. Charakterystyka czasowa zachowania się - na przykładzie wybranych reakcji motorycznych i werbalnych. [w:] J. Strelau (red.) Rola cech temperamentalnych w działaniu. Wrocław: Ossolineum.
 • Studenski R. 1986. Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Studenski R. 1994. Szacowanie i ograniczanie ryzyka. "Atest - Ochrona Pracy" nr 6.
 • Studenski R. 1996. Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Szczepański J. 1978. Ludzkie sprawy. Warszawa: Czytelnik.
 • Wrześniewski K., Sosnowski T. 1987. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku, Podręcznik PTP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170597868

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.