PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | 34 | 121--134
Tytuł artykułu

Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych

Autorzy
Warianty tytułu
Methods Applied by Spatial Econometrics Used for Modelling Social and Economic Phenomena
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem badań ekonometrii przestrzennej jest wyjaśnianie oraz opis zjawisk i procesów gospodarczych, mających wymiar przestrzenny, za pomocą metod ekonometrycznych. Szczegółowo omówiono wykorzystanie tych metod do analizy i prognozowania uwarunkowanych przestrzennie zjawisk społecznych i gospodarczych. Wskazano również na możliwość zastosowania do tego typu badań, modeli trendów powierzchniowych, dyfuzji przestrzennej, grawitacji i ciążenia, grafów, optymalizacji oraz symulacji.
EN
In the article the author described in a general way quantitive methods that can be used for spatial investigations as well as investigations allowing for time factor. The author discussed in detail the use of economic models for the analysis and forecasting of social and economic phenomena of spatial nature. The author also pointed out the possibility of an application, for that type of investigations, of models used in the theory of spatial diffusion, simulation models, models of optimalization as well as graph methods and techniques. (original abstract)
Rocznik
Tom
34
Strony
121--134
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Batten D. F., 1982, The Inter-regional Linkages Between National and Regional Input-Output Models, „Regional Science Review", Vol. 7.
 • Chojnicki Z., 1966, Zastosowanie 7nodeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, KPZK PAN, „Studia", t. XIV, PWN, Warszawa.
 • Chojnicki Z., Czyż T., 1975, Zastosowanie analizy trendu powierzchniowego w geografii, „Przegląd Geograficzny", t. XLVII, z. 2.
 • Czerwiński Z., 1969, Matematyka na usługach ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Czyż T., 1977, Analiza trendu powierzchniowego w badaniach geograficznych [w:] Metody ilościowe i modele w geografii, praca zbiorowa pod red. Z. Chojnickiego, PWN, Warszawa.
 • Dawson A. M., 1970, The Changing Distribution of Polish Industry 1949-65. A General Picture, „Transactions", Institute of British Geographers, No. 50.
 • Grabiński T., Malina A., Szymanowicz K., Wydymus S., Zeliaś A., 1983, Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego, pod red. naukową A. Zeliasia, PWN, Warszawa.
 • Grabiński T., Malina A., Wydymus S., Zeliaś A., 1985, „Zmiany w dynamice ii strukturze światowej produkcji, konsumpcji i wymianie surowców oraz nośników energii". Temat MR.III.3.1., - maszynopis, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Grabiński T., Lu dwie za k B., Malina A., Zeliaś A., 1988, „Metody analizy danych empirycznych w postaci szeregów przekrojowo-czasowych dla potrzeb ekonometrii przestrzennej". Temat CPBP 10.9.7.1. (etap III), maszynopis, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zakład Teorii Prognoz.
 • Grant F., 1957, A Problems in the Analysis of Geophysical Data, „Geophysics", No 22.
 • Hägerstrand T., 1966, Aspects of the Spatial Structure of Social Communication and the Diffusion of Innovation„ „Papers of the Regional Science. Association", No 16.
 • Hägerstrand T., 1967, On the Monte Carlo Simulation of Diffusion [w:] Garrison W. L., Marble D. F. (ed.), Quantitative Geography, Studies in Geography, Evanston, Northwestern University, Department of Geography, Vol. 13.
 • Haggell P., 1972, Geography: A Modern Syntesis, Harper and Row Publ., New York.
 • Harary F., 1970, Graph Theory and its Applications, New York-London.
 • Isard W. (red.), 1965, Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauki o regionach, PWN, Warszawa.
 • James G. A., Cliff A. D., Haggett P., Ord J. K., 1970, Some Discrete Distributions for Graphs with Applications to Regional Transport Networks, „Geografiska Annaler", Vol. 52 B 1.
 • Johniston J., 1972, Activity Spades and Residential References. Some Tests of the Hipothesis of Sectoral Mental Maps, „Economic Geography", No 48.
 • Klaassen L. H., Paelinek J. H. P., Wagenaar S., 1982, Systemy przestrzenne, PWN, Warszawa.
 • Łoboda J., 1977, Modele dyfuzji w badaniach geograficznych [w:] Metody ilościowe i modele w geografii, praca zbiorowa pod red. Z. Chojnickiego, PWN, Warszawa.
 • Müller P., 1973, Trend Surfaces of American Agricultural Patterns. A Macro-Thunian Analysis, „Economic Geography", No 49.
 • Paelinck J. H. P., Klaassen L. H. K., 1983, Ekonometria przestrzenna, PWN, Warszawa.
 • Ratajczak W., 1977, Metody grafowe w geografii ekonomicznej [w:] Metody ilościowe i modele w geografii, praca zbiorowa pod red. Z. Chojnickiego, PWN, Warszawa.
 • Szromnik A., 1979, Wykorzystanie modeli trendów powierzchniowych w analizie przestrzennego rozkładu sprzedaży detalicznej w miastach, „Handel Wewnętrzny" nr 6.
 • Szromnik A., 1982, Modelowanie przestrzennych układów działalności handlowej w miastach, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, nr 53.
 • Taaffe E. J., Gauthier H. L., 1973, Geography of Transportation, Prentice Hall, New York.
 • Tabin M., 1971, Matematyczne modele dyfuzji społecznej i możliwości ich wykorzystania [w:] Metody matematyczne w socjologii, pod red. K. Szaniawskiego, Ossolineum, Wrocław.
 • Tarski r., 1967, Transport jako czynnik lokalizacji produkcji, PWE, Warszawa.
 • Taylor Z., 1974, Metody grafowe w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, „Czasopismo Geograficzne", nr 4.
 • Zagożdżan A., 1970, Metody grafowe w badaniach osadnictwa, „Przegląd Geograficzny", z. 2.
 • Zagożdżan A., 1977, Wykorzystanie metod i technik grafowych w analizie struktur przestrzennych [w:] Metody ilościowe i modele w geografii, praca zbiorowa pod red. Z. Chojnickiego, PWN, Warszawa.
 • Zipser T., 1972, Modele symulacyjne wzrostu miast oparte na modelu procesu wyboru celów, „Przegląd Geograficzny", t. XLIV, z. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170616514

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.