PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1(11) | 155--171
Tytuł artykułu

Innowacyjność jako czynnik warunkujący konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Innovativeness as a Factor Determining Competitiveness of Small - and Medium-sized Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacje są procesem tworzenia i rozpowszechniania zmian technicznych przynoszących określone korzyści ekonomiczno-społeczne. Promowanie innowacji i wdrażanie ich w przedsiębiorstwach warunkuje dobrą pozycję na rynku globalnym. Właściwa polityka innowacyjna państwa powinna prowadzić do zmniejszenia luki gospodarczej, technologicznej i organizacyjnej między gospodarką Polski a gospodarkami krajów wysoko rozwiniętych. Polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie po akcesji do UE w rozwiązaniach innowacyjnych powinny upatrywać podstawę rozwoju gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia. Istnieje szereg uwarunkowań rozwoju innowacyjności, do których można zaliczyć poziom wzrostu gospodarczego, poziom nakładów na naukę, rozwiązania prawne i regulacyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
Innovations are a process of creating and spreading technical changes which achieve certain economic and social benefits. Promoting innovations and implementing them in enterprises conditions a good position on the global market. An adequate innovative policy of a state should lead to decreasing the economic, technological and organisational gap between Poland's economy and those of advanced countries. Polish enterprises, particularly small and medium ones, following the accession into EU, should perceive innovative solutions as the basis for economic development and employment increase. There are a number of innovativeness development determinants which can include economic development growth, level of outlays on education, legal and regulatory solutions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
155--171
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Białoń L. 1976. Poziom techniczny a zatrudnienie w polskim przemyśle w układzie gałęziowym. Warszawa: WPW.
 • Czupiał J. 1988. Zarys metodologii planowania i oceny przedsięwzięć badawczo-innowacyjnych. Warszawa: PWN.
 • Czupiał J. (red.). 1994. Ekonomika innowacji. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Drucker P.F. 1992. Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka z zasady. Warszawa: PWE.
 • Freeman Ch. 1982. The Economics of Industrial Innovation. London: F. Pinter.
 • Griffin R.W. 1996. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.). 2000. Przedsiębiorstwo przyszłości. Warszawa: Difin.
 • Górzyński M., Woodward R., Jakubiak M. 2004. Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście integracji z UE - możliwości i bariery wdrażania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: CASE.
 • Innovation in Europe. 2004. [on-line]. Dostępny w Internecie: www.eu.int/comm/eurostat.
 • Kasprzyk S. 1980. Innowacje. Od koncepcji do produkcji. Warszawa: IW CRZZ.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B. 2005. Bariery działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" nr 4.
 • Kotler Ph. 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner i S-ka.
 • Łazarowicz A. 2007. Dokonania i szanse polskiego przemysłu spożywczego. "Przemysł Spożywczy" 2007, nr 3.
 • Nauka i Technika w 2005 r. Warszawa: GUS.
 • Niedbalska G., (red.). 2006. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004. Warszawa: GUS.
 • Pajestka Z.1975. Determinanty postępu. Czynniki i współzależności rozwoju spoleczno-gospodarczego. Warszawa: PWE.
 • Parker J. 1974. The Economics of Innovation, The National and Multinational Enterprise in Technological Change. Londyn.
 • Pasieczny L., Więckowski J. 1981. Ekonomika przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 • Pasternak K., Strychalska A., Grzybowska B. 2000. Innowacyjność produktów przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. "Przemysł Spożywczy" 2000, nr 3.
 • Pietrasiński Z. 1971. Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Warszawa: PWN.
 • Porter M.E. 1990. The Competetive Advantage of Nations. London: The Macmillan Press Ltd.
 • Raport [2004] o stanie nauki i techniki w Polsce. Warszawa.
 • Sosnowska A. i in. 2003. Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce: poradnik przedsiębiorcy. Warszawa: PARP.
 • Spruch W. 1976. Strategia postępu technicznego: wstęp do teorii. Warszawa: PWN.
 • Stawasz E. 1999. Innowacje a mała firma. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Whitfield P.R. 1979. Innowacje w przemyśle. Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170619000

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.