PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | z. 6 | 49--70
Tytuł artykułu

Pomoc regionalna w latach 2007-2013

Warianty tytułu
Regional State Aid 2007-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsza publikacja ma na celu zaprezentowanie zagadnienia pomocy publicznej, a także większości wspólnotowych zasad i reguł dopuszczalności pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. Stanowi ona pierwsze źródło informacji o pomocy publicznej, które może pomóc w określeniu, czy mamy do czynienia z pomocą publiczną w rozumieniu artykułu 87, ustęp l TWE, jaki jest to typ pomocy i w związku z tym, do jakich aktów prawnych lub wytycznych należy sięgnąć. W celu szczegółowego zapoznania się z konkretnymi wspólnotowymi regułami i rozwiązaniami w obszarze pomocy publicznej należy sięgnąć do materiałów źródłowych (rozporządzeń, wytycznych), wymienionych w przypisach oraz bibliografii. Należy podkreślić, iż autentyczne są tylko te teksty, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE i tylko na ich podstawie można dochodzić jakichkolwiek praw. (fragment tekstu)
EN
The legal system of the European Union there is no proper definition of public assistance. Regulations in force in the European Community and Poland concerning the admissibility and supervision of public assistance are subordinated to the implementation of general principles, underlying law of the European Union in this field. These principles are: transparency, proportionality and consistency. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
Bibliografia
 • Komunikat Komisji Europejskiej - Wspólnotowe wytyczne dla pomocy na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, OJ. C 244, 01.10.2004, s. 2-17.
 • Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący modyfikacji Wielosektorowych ram prawnych dla pomocy na duże projekty inwestycyjne (2002) w zakresie ustanowienia listy sektorów doświadczających problemów strukturalnych oraz propozycji stosownych instrumentów zgodnie z artykułem 88.1 TWE, w odniesieniu do sektorów motoryzacyjnego i włókien syntetycznych, OJ. C 263, 01.11.2003, s. 3-4.
 • Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący przedłużenia ważności Wspólnotowych ram prawnych dla pomocy na badania i rozwój, O.J. C 111, 08.05.2002, s. 3.
 • Komunikat Komisji Europejskiej - Wielosektorowe ramy prawne dla pomocy regionalnej na duże projekty inwestycyjne (notyfikowane na podstawie dokumentu nr C (2002) 315), O.J. C 70, 19.03.2002, s. 8-20.
 • Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący rewizji Wspólnotowych ram prawnych dla pomocy na badania i rozwój, O.J. C 78, 10.03.2001, s. 24.
 • Komunikat Komisji Europejskiej zmieniający Wspólnotowe ramy prawne dla pomocy na badania i rozwój, O.J. C 48, 13.02.1998, s. 2.
 • Orzeczenie ETS w sprawie 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen In Limburg przeciwko Wysokiej Władzy EWWiS.
 • Orzeczenie ETS w sprawie 173/73 Włochy przeciwko Komisji [ECR 1974, p. 00709], pkt 27.
 • Orzeczenie ETS w sprawie 173/73 Włochy przeciwko Komisji [ECR 1974, p. 00709].
 • Orzeczenie ETS w sprawie C-280/00 [ECR 2003, p. 1-7747], p.75.
 • Orzeczenie ETS w sprawie C-280/00 84 oraz przytoczone w nim orzecznictwo w sprawach; C-39/94 SFEI i inni [1996] ECR 1-3547, pkt 60, C-342/96 Hiszpania przeciwko Komisji [1999] ECR 1-2459, pkt 41.
 • Orzeczenie ETS w sprawie C-280/00.ECR 2003, p. 1-7747.
 • Orzeczenie ETS 730/79, Philip Morris przeciwko Komisji ECR 1980, s. 2671-2688.
 • Orzeczenie ETS w sprawie C-280/00, Altmar Trans, [ECR 2003, p. 1-7747], p. 75.
 • Wyrok ETS w sprawie C-248/84 Niemcy przeciwko Komisji.
 • Wyroki ETS: w sprawie 323/82 S.A. Intermills przeciwko Komisji [1984], ECR 03809, w połączonych sprawach 62/87 i 72/87.
 • Wyrok ETS w sprawie 78/76, Steinike und Weinlig przeciwko Komisji.
 • Wyrok ETS w sprawie C-482/99, Francja przeciwko Komisji,[2002], ECR s. 1-43970.
 • Wyrok ETS w sprawie C-379/98, PreussenElektra przeciwko Schleswag AG, ECR 2001, s. 1-2099.
 • Wspólnotowe wielosektorowe ramy prawne dotyczące pomocy regionalnej przeznaczonej na realizacją dużych projektów inwestycyjnych, O.J. C 107, 07/04/1998.
 • Wspólnotowe ramy prawne dotyczące pomocy w przemyśle włókienniczym, SEC(71) 363 final, 1971.
 • Wspólnotowe wielosektorowe ramy prawne dotyczące pomocy regionalnej przeznaczonej na realizacją dużych projektów inwestycyjnych, O.J. C 70, 19/03/2002.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, Dz.U. Nr 200, poz. 2049 i 2050.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis, Dz.U. Nr 187, poz. 1930.
 • Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy na badania i rozwój, O.J. L 63/22, 28.02.2004, s. 22-29.
 • Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 363/2004 z dnia 25 lutego 2004 zmieniające rozporządzenie Komisji Europejskiej 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy na szkolenia, O.J. L 63, 28.02.2004.
 • Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa na zatrudnienie, O.J. L 337, 13.12.2002, s. 3-14.
 • Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy na szkolenia, O.J. L 10, 13.01.2001, s. 20-29.
 • Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis, O.J. L 10, 13.01.2001, s. 30-32.
 • Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, O.J. L 10, 13.01.2001, s. 33-42.
 • Rozporządzenie Rady nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, O.J. L 83, 27.03.1999, s. 1-9.
 • Rozporządzenie Rady nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu WE do niektórych kategorii pomocy horyzontalnej, O.J. L 142, 14.05.1998, s. 1-4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170622195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.