PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 234 Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk | 123--136
Tytuł artykułu

Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Research Development on the SME's Innovation in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Scharakteryzowano kierunki badań nad innowacyjnością i zarządzaniem innowacjami małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Zwrócono uwagę na liczne prace naukowe i badawcze poruszające opisywane zagadnienie.
EN
The paper presents literature research on SME's innovation during the period of transformation in Poland. The most significant research fields are: internal and external conditions of SME's innovation, factors and constraints of commercialization and technology transfer to SME's, supporting innovation environment, intellectual and academic entrepreneurship development. Another issue is to recognize innovative needs of SME's, which occurred in research during Regional Innovation Strategy in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bogdanienko J., Organizacja bazy badawczo-rozwojowej, PWE, Warszawa 1977.
 • Bogdanienko J., Możliwości zwiększania innowacyjności małych firm w warunkach globalnej konkurencji, Problemy zarządzania, 2007, nr 4.
 • Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Dominiak P., Academic entrepreneurship-determinants of development and differences, w: Wasilczuk J. E., Zięba K. (eds.), SMEs in modern economies: selected issuee, Gdańsk Univ. of Technology 2008.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1994-1996, GUS, Warszawa 1998.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008, GUS, Warszawa 2009.
 • Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003.
 • Gruchman B., Polowczyk J., Czynniki wpływające na proces kształtowania innowacji i ich wdrażania do produkcji przemysłowej regionu, w: Postęp techniczny i innowacje przemysłowe w rozwoju regionalnym, Gruchman B. (red.), PEW, Warszawa 1989.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Akademicka przedsiębiorczość źródłem nauki i techniki, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa 1997, nr 9.
 • Haffer M., Haffer R. (red.), Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw, UMK, Toruń 2008.
 • Koźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 • Mujżel J., Poznański K. (red.), Innowacje w przemyśle, PWE Warszawa 1981.
 • Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji, Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, Warszawa 1997.
 • Janasz W., Kozioł K, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Jasiński A. H., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa 1992.
 • Jasiński A. H., Innowacje i polityka innowacyjna, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997.
 • Jasiński A. H., Bariery transferu technologii na rynkach zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.
 • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Klepka M., Raport z inwentaryzacji regionalnych strategii innowacji w Polsce, PARP, Warszawa 2005.
 • Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa 2000.
 • Matejun M., Barriers to development of high-technology small and medium enterprises, A Serie of Monographs, Technical University of Lodź, Łódź 2008.
 • Matusiak K.B., Stawasz E. (red.), Przedsiębiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Żyrardów 1998.
 • Matusiak K. B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, ITE, Radom-Łódź 2006.
 • Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin 2007.
 • Mizgajska H., Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji w Unia Europejską, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Mizgajska H., Wścibiuk Ł., Wybrane aspekty aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw sektora hight-tech, w: Bogdanienko J., Kuzel M., Sobczak I. (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wydawnictwo Adama Marszałek, Toruń 2007.
 • Niedzielski P., Markiewicz J., Rychlik K., Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim. Budownictwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Nogalski B., Karpacz J., Przedsiębiorczość jako czynnik stymulacji aktywności innowacyjnej małych przedsiębiorstw, w: Bogdanienko J., Kuzel M., Sobczak I. (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wydawnictwo Adama Marszałek, Toruń 2007.
 • Nowakowska A., Regionalny kontekst procesów innowacji, w: Nowakowska A. (red.), Budowanie zdolności innowacyjnej regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Piasecki B., Stan i struktura produkcyjna i przestrzenna oraz problemy rozwojowe nieuspołecznionego przemysłu w Polsce, Raport z badań, Uniwersytet Łódzki, 1988.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2000.
 • Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Poznańska K., Sieci innowacyjne a małe i średnie przedsiębiorstwa, w: Kaleta A., Moszkowicz K., Woźniak L. (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność MSP. Wyzwania współczesności, Kraków - Zakopane 2004, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Rot P., Brodzicki T., Przemysł wysokich technologii w Polsce, IBnGR, Gdańsk 2001.
 • Smolarek M.. Planowanie strategiczne w małej firmie, Oficyna Wyd. HUMANISTAS, Sosnowiec 2008.
 • Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Stawasz E., Development of Small Innovative Entreprises in Poland, w: Piasecki B. (ed.), Entrepreneurship and Small Business Development in 21th Century", Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 2002.
 • Stawasz E., Potrzeby innowacyjne małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica'', 195, 2005.
 • Stawasz E., Głodek P., The Characteristics of the lnnovative Needs of Polish High Technology SMEs, w: Trzmielak D., Urbaniak M. (eds.), Technology Policy and lnnovation, Innovation Center University at the University of Łódź, Łódź 2005.
 • Stawasz E., Realizacja i integracja polityki innowacyjnej i przedsiębiorczości (wybrane problemy na przykładzie regionu łódzkiego), w: Nowakowska A. (red.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wyd. UŁ, Łódź 2009.
 • Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A. (red.), Zarządzanie firma innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 • Sosnowska A. Łobejko S., Innowacyjne strategie MSP w Polsce, w: Kaleta A., Moszkowicz K., Woźniak L. (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność MSP. Wyzwania współczesności, Kraków - Zakopane 2004, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Tamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off, PARP, Warszawa 2006.
 • Wiatrak A. P., Istota i uwarunkowania zarządzania strategicznego w małych firmach, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, Herman A., Poznańska K. (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 • Wojnicka E., Klimczak P., Wojnicka M. (red.), Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do roku 2020, PARP. Warszawa 2006.
 • Żołnierski A. (red.), Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty. Raport, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170625010

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.