PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 829 | 89--101
Tytuł artykułu

Kapitał jako ekonomiczna zdolność do wykonywania pracy

Autorzy
Warianty tytułu
Capital as an Abstract Ability to Perform Labour
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie współczesnego podejścia do natury kapitału, zgodnie z którym kapitał traktuje się jako kategorię abstrakcyjną. W tym ujęciu jest on utożsamiany z ekonomiczną zdolnością do wykonywania pracy, która podlega ściśle określonym zasobom. To, że kapitał spełnia zdefiniowane wcześniej reguły, daje badaczom możliwość porównywania stóp zwrotu z kapitału w oderwaniu od formy jego ucieleśnienia. (fragment tekstu)
EN
In this article, the author describes a contemporary approach to the nature of capital. Here, capital is discerned as an ability to perform labour. Taking into consideration that an ability to perform labour in physics is called energy, one can particularly make use of the laws of thermodynamics to state similar laws that describe capital. The duality principle is the first law in accounting, i.e., the conservation law of capital. The spontaneous dispersion of capital, which results from the costs of risk that a company is exposed to, is the second law. Double-entry accounting measures capital and its changes in monetary terms, which is like a thermometer in physics. Therefore, capital fulfils the zero principle. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bernstein P.L. [1996], Przeciw bogom: Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa.
 • Bliss J.Ch. [1975], Capital Theory and the Distribution of Income, North-Holland Publishing, Oxford.
 • Böhm-Bawerk E. von [1959], The Positive Theory of Capital, Macmillan and Co., London.
 • Burzym E. [1963], O istocie pojęć wydatek, nakład, koszt, "Rachunkowość", nr 5.
 • Burzym E. [1980], Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
 • Burzym E. [2004], Koszty i straty a przepływy wartości w gospodarce i ich ujęcie w rachunkowości [w:] Polska Szkoła Rachunkowości, SGH, Warszawa.
 • Campbell N. [1938], Symposium; Measurement and Its Importance for Philosophy, Proceedings of the Aristotelian Society.
 • Cannan E. [1921], Early History of the Term Capital, "Quarterly Journal of Economics", vol. 35, http://socserv2.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3113/cannan/cannan002.html
 • Dobija D. [2001], Koszty ryzyka i syntetyczny wskaźnik ryzyka jednostki (aspekt rachunkowości), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 557, Kraków.
 • Dobija D. [2003], Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Dobija M. [1996], Podstawowe koncepcje i zasady w rachunkowości finansowej [w:] Rozważania o gospodarce, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Dobija M. [1997], Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dobija M. [2003], The Theory of Account Unit and Accounting for Labour [w:] General Accounting Theory. In Statu Nascendi, ed. M. Dobija, Cracow University of Economics, Cracow.
 • Dobija M. [2004], Natura pieniądza i kapitału a samoregulacja w gospodarce towarowo-pieniężnej [w:] Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, red. A Noga, PTE, Warszawa.
 • Dobija M. [2005], Analogia energii i kapitału [w:] Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1079, red. A. Kardasz, Wrocław.
 • Dobija M., Dobija D. [2003], O naturze kapitału, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 17 [73], Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 • Dobija M., Dobija D. [2004], About Nature of Capital [w:] General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, eds M. Dobija, S. Martin, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw.
 • Dobija M., Dobija D. [2005], Kapitał jako podstawowa kategoria ekonomii i rachunkowości [w:] Teoria rachunkowości w zarysie, red. M. Dobija, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M., Kurek B. [2009], Istota pracy w fizyce i rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, nr 796.
 • Fisher I. [1965], The Nature of Capital and Income. Reprints of Economics Classics, Augustus M. Kelley, New York.
 • Fisher P.M., Taylor W.J., Leer J.A. [1986], Advanced Accounting, South-Western Publ. Co., Cincinnati, Ohio.
 • Godfrey J., Hodgson A., Holmes S. [2002], Accounting Theory, 4th ed., John Wiley & Sons Australia, Ltd.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. [2002], Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ibbotson Associates [2007], Stocks, Bonds, Bills, And Inflation 2007 Classic Edition Yearbook, Ibbotson Associates, Morningstar, Chicago.
 • Ijiri Y. [1995], Segment Statements and Informativeness Measures, Managing Capital vs. Managing Resources, Accounting Horizons, vol. 9, no. 3.
 • Iwasiewicz A. [1999], Zarządzanie jakością, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Jajuga K., Jajuga T. [2000], Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jaruga A. [1986], Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Jaruga A., Skowroński J. [1986], Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Kawa M. [2002], Ewolucja pojęcia majątku jednostek gospodarczych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 • Klecha T. [2005], Termodynamiczne podejście do modelowania wymiany w ekonomii. Istnienie wartości ekonomicznej empirycznej. Pole wartości ekonomicznej [w:] Miscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały. Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji, red. A. Szplit, rok 9, nr 2, Wydział Zarządzania i Administracji, Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego, Kielce.
 • Kurek B. [2008a], Niepewność i ryzyko w aspekcie abstrakcyjnej natury kapitału, red. A. Szplit, Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji, PTE, WSEiP im. Prof. E. Lipińskiego, Kielce.
 • Kurek B. [2008b], The Risk Premium Estimation on the Basis of Adjusted ROA [w:] General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, ed. I. Górowski, Academic and Professional Press, Koźmiński Business School, Warsaw.
 • Littleton A.C. [1933], Accounting Evolution to 1900, American Institute Publishing Company, New York.
 • Mattessich R. [1964], Accounting and Analytical Methods, Richard D. Irwin, Inc., Home-wood, Illinois.
 • Micherda B. [1997], Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 129, Kraków.
 • Mirowski P. [1989], More Heat than Light, Economics as Social Physics: Physics as Nature's Economics, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Nicklisch H. [1932], Die Betriebswirtschaft, 7. Aufl., C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart.
 • Schroeder R.G., Clark M.W., Cathey J.M. [2001], Accounting Theory and Analysis. Text Cases and Readings, John Willey & Sons, Inc., New York.
 • Stevens S.S. [1951], Mathematics, Measurement and Psychophysics [w:] Handbook of Experimental Psychology, ed. S.S. Stevens, John Willey, New York.
 • Torgerson W. [1958], Theory and Methods of Scaling, John Wiley, New York.
 • Wójtowicz P. [2001], Teoretyczne aspekty pomiary wartości aktywów w rachunkowości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 557, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170626992

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.