PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 4 | 95--103
Tytuł artykułu

Szkody łowieckie w świetle uwarunkowań ekonomicznych i prawnych

Autorzy
Warianty tytułu
Hunting Damages in the Light of Economic and Legal Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Interakcje zwierząt na środowiska ich bytowania w postępujących zmianach zarówno agrocenoz, jak i fitocenoz leśnych prowadzą do uszkadzania roślin, które w ujęciu gospodarczym określane są mianem szkód wyrządzanych przez zwierzęta. W przypadku zwierząt łownych odpowiedzialność za szkody w uprawach i płodach rolnych scedowana jest na dzierżawców lub zarządców administracyjnie wydzielonych terenów, określanych jako obwody łowieckie. W ostatnich latach problem szkód przybiera na znaczeniu, co bezpośrednio powiązane jest ze zwiększeniem liczebności dzików, będących ich głównym sprawcą. Wraz ze zwiększeniem się liczby szkód wzrastają obciążenia finansowe kół łowieckich, których członkowie niejednokrotnie zmuszeni są podejmować dodatkowe zobowiązania finansowe na pokrycie odszkodowań za szkody czynione przez zwierzynę. W sytuacji takiej nieodzowna wydaje się współpraca między myśliwymi i rolnikami w celu maksymalnego ograniczenia tych szkód. Jednak w obecnych warunkach strukturalno-ekonomicznych rolnictwa nie jest to takie proste i wymaga dużego zaangażowania i dobrej woli obu stron. (abstrakt oryginalny)
EN
The animals' interactions with their habitats, in the conditions of progressing changes of agrocenoses and forest phytocenoses, lead to damages of the plant cover which are described as animal-caused damages. In the case of wild game the responsibility for damage done to cultivated land and crops rests on the tenants or administrators of the pieces of land defined as the hunting grounds. The problem of damages has become serious in recent years due to the increasing populations of wild boars which cause greater damage to crops than other animals. Financial burdens of hunting inspectorates and circles are growing in step with the damage intensity and their members are often compelled to pay compensation for damage done by wild game. Under such circumstances, co-operation of hunters and farmers seems to be necessary to radically reduce the animals' influence on crops. However, in the present structural-economic conditions of Polish agriculture such co-operation is not simple and requires much effort, commitment and good will. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
95--103
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Budny M., Kamieniarz R., Kolanoś B., Mąka H., Panek M., 2010: Sytuacja zwierząt łownych w Polsce w latach 2008-2009. "Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu" 6: 23-25.
 • Drozd L., 1988: Szkody wyrządzane przez dziki w uprawach polowych w makroregionie środkowowschodniej Polski. "Annales UMC" EE, VI, 29: 243-253.
 • Dubas W.J., 1996: Szkody łowieckie w przyleśnych uprawach rolnych w północno-wschodniej Polsce. "Sylwan" 10: 45-56.
 • Flis M., 2008: Procedura szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta w uprawach rolniczych. "Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin" 248: 117-123.
 • Flis M" 2009a: Szkody w uprawach rolniczych w świetle szkodliwego oddziaływania rolnictwa na ekosystemy. Biotop. Zagrożenia biotopów leśnych. Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Flis M., 2009b: Wielkość szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach rolniczych w obwodzie łowieckim polnym w latach 1999-2000 i 2008-2009. "Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin" 254: 179-187.
 • Flis M" 2010: Zmienność wielkości szkód wyrządzanych przez dziki w zróżnicowanych strukturach agrocenoz. "Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin" (w druku).
 • Fruziński B., Wlazełko M" 1991: Saisonale Dynamik der vom Schwarzwald im Feldanbau verursachten Schdd im Forschungsgebiet Zielonka. "Z. Jagdwiss" 37: 250-257.
 • Informacje i opracowania statystyczne - Leśnictwo, 2008. GUS, Warszawa.
 • Informacje i opracowania statystyczne - Leśnictwo, 2009. GUS, Warszawa.
 • Kozdrowski R., Dubiel A., 2004: Biologia rozrodu dzika. "Medycyna Weterynaryjna" 60:1 1251-1253.
 • Kościelniak-Marszał M., 2009: Problemy prawne regulacji współdziałania myśliwych i rolników w celu ograniczania szkód łowieckich. Biotop. Zagrożenia biotopów leśnych. Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Mackin R" 1970: Dynamics of damage caused by wild boar to different agricultural crops. "Acta Theriologica" 15: 447-158.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych Dz.U. z 2010 r. nr 45, poz. 272.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 roku o prawie łowieckim Dz.U. RP nr 110 z dnia 14 grudnia 1927 roku.
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 roku - Prawo łowieckie. (Dz.U. 05 nr 175 poz. 1462).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170658431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.