PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2 | 142--154
Tytuł artykułu

Wykorzystanie powierzchni paszowej w wybranych gospodarstwach mlecznych województwa lubelskiego

Warianty tytułu
Use of Forage Area in Selected Dairy Farms of Lubelskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono analizę wykorzystania powierzchni paszowej w gospodarstwach prowadzących chów bydła mlecznego w trzech wybranych rejonach województwa lubelskiego o zróżnicowanych warunkach siedliskowych i ekonomiczno-organizacyjnych. Stwierdzono, że na wielkość podstawowej powierzchni paszowej przypadającej na 1 SD najsilniej wpływała powierzchnia UR (ha) oraz powierzchnia GO, udział zbóż w strukturze zasiewów (%), pozagospodarcza powierzchnia paszowa (ha), udział pozagospodarczej i dodatkowej powierzchni paszowej w strukturze podstawowej powierzchni paszowej. Silnie ujemne korelacje wykazała wielkość podstawowej powierzchni paszowej na 1 SD z intensywnością produkcji zwierzęcej oraz udziałem gleb bardzo dobrych i dobrych (%), co oznacza, że wraz z poprawą jakości gleb zmniejszała się wielkość podstawowej powierzchni paszowej. Koncentracja produkcji mierzona wielkością stada krów mlecznych była niezależnie od rejonu czynnikiem kształtującym efektywność wykorzystania powierzchni paszowej. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
142--154
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Bibliografia
 • 1. Adamowski Z.: Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych. PWRiL, Warszawa 1983.
 • 2. Gajda J.: Rola użytków zielonych w intensyfikacji produkcji pasz w makroregionie środkowo-wschodnim (lubelskim). Materiały konferencyjne „Hodowla a nasiennictwo traw i motylkowych dla potrzeb łąkarstwa”. Lublin 1987.
 • 3. Gajda J., Zawiślak M.: Użytki zielone na tle powierzchni paszowej w rejonach o różnych glebach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 336, 1988.
 • 4. Gonet Z.: Niektóre problemy intensyfikacji produkcji pasz dla przeżuwaczy w gospodarstwach rolnych. IUNG, Puławy 1974.
 • 5. GUS. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007. Warszawa 2008.
 • 6. GUS. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008. Warszawa 2009.
 • 7. Księżak J. : Zróżnicowanie regionalne produkcji pasz objętościowych w Polsce. Pamiętnik Puławski, nr 147, 2008.
 • 8. Jankowski K., Jodełka J.: Wpływ niektórych czynników na stan użytków zielonych w województwie siedleckim w latach 1985-1991. Zeszyty Naukowe WSRP Siedlce, nr 37, 1995.
 • 9. Jerzak M.: Pojęcie, struktura i ekonomiczna efektywność powierzchni paszowej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2 (340), 1969. 10. Jerzak M. : Przegląd metod wyceny produkcyjności i ekonomicznej efektywności powierzchni paszowej. Nowe Rolnictwo, nr l, 1970.
 • 11. Jerzak M.: Metody oceny produkcyjności i ekonomicznej efektywności powierzchni paszowej. Poradnik Gospodarski. Seria Nauka - Praktyce Rolniczej, nr 4, 1971.
 • 12. Marks E., Młynarczyk K., Marks M.: Ocena produktywności i sprawności powierzchni paszowej w wybranych gminach województwa warmińsko-mazurskiego. Pamiętnik Puławski, nr 125, 2001.
 • 13. Racjonalizacja gospodarki paszowej na glebach lekkich (praca zbiorowa pod kier. B. Klepackiego). SGGW, Warszawa 1994.
 • 14. Rudnicki F., Jaskulski D., Tyrnakiewicz-Czaplewska M.: Niektóre czynniki warunkujące udział roślin paszowych w strukturze zasiewów. Fragm. Agron., XXV, nr 3, 2008.
 • 15. Runowski H.: Koncentracja produkcji zwierzęcej. Wyd. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1994.
 • 16. Rynek mleka. Analizy Rynkowe: stan i perspektywy. Warszawa 2009.
 • 17. Szymańska E.: Efektywność powierzchni paszowej w gospodarstwach bydlęcych i trzodowych. Wieś Jutra, nr 9, 1999.
 • 18. Ufnowska J.: Analiza gospodarki paszowej w RZD IUNG Błonie-Topola. Przegląd Hodowlany, nr 4, 1996.
 • 19. Walenia A., Kamieniecki K.: Możliwości wzrostu produkcji mleka w gospodarstwach indywidualnych regionu południowo-wschodniej Polski. Ann. UMCS, sec EE, Vol. XVII, nr 3, 1999.
 • 20. Zuba J.: Efektywność powierzchni paszowej w chowie bydła (rozważania modelowe). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 386, 1990.
 • 21. Zuba J. : Wpływ wybranych czynników na efektywność ekonomiczną powierzchni paszowej gospodarstw specjalizujących się w chowie bydła mlecznego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 542, 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170658898

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.