PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4/2 | 361--377
Tytuł artykułu

Przyczyny i skutki zróżnicowania konkurencyjności w strefie euro

Warianty tytułu
Factors and Consequences of Competitiveness Divergence within the Euro Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu są przyczyny i realne zagrożenia związane ze spadkiem konkurencyjności w wymianie transgranicznej po przystąpieniu do unii walutowej. Autorki, wykorzystując badania Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego, przedstawiły tezę, że głównym czynnikiem pogłębiających się zmian przewagi konkurencyjnej w strefie euro w latach 1999-2007 było duże zróżnicowanie tempa wzrostu jednostkowych kosztów pracy i tempa wzrostu produktywności pracy oraz w niewielkim stopniu szybszy wzrost cen w krajach o niższej konwergencji realnej (np. Hiszpania, Portugalia czy Grecja). Wzrost zróżnicowania konkurencyjności następował również pod wpływem czynników pozacenowych, jak: zaawansowanie technologiczne produktów, ich jakość i zróżnicowanie. Zasadnicza część artykułu została poświęcona skutkom wynikającym z rosnącej dywergencji krajów UGiW pod względem konkurencyjności, takim jak: zmiany dynamiki eksportu, udziału w rynkach zagranicznych oraz wzrost deficytów i nadwyżek na rachunkach obrotów bieżących z zagranicą. Z przeprowadzonej analizy (obejmującej również lata kryzysu 2008-2009) wynika, że spadek konkurencyjności stanowi poważne zagrożenie dla krajów doganiających i może prowadzić do problemów gospodarczych, jakich doświadczają obecnie przede wszystkim Grecja, Hiszpania i Portugalia. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this study are factors and real threats resulting from a decrease in competitiveness in international trade after the accession to monetary union. The authors claim that the main factors behind the growing competitiveness imbalances within the euro area in 1999-2007 were: large growth rate divergence of unit labour costs as well as of labour productivity and to a lesser extent more rapid increase in prices in the countries with a lower real convergence level (e.g. Spain, Portugal or Greece). The rise in competitiveness divergence was also caused by the non-price factors like: technological development of products, their quality and differentiation. The main part of the study was devoted to the consequences of growing competitiveness divergences of the EMU countries like: changes in dynamics of exports and in foreign market shares as well as an increase in current account deficits and surpluses. The conducted analysis (covering also the years of the crisis 2008-2009) allows for the conclusion that decreasing competitiveness is a serious threat for the catching up countries and may lead to economic problems which are experienced currently mainly by Greece, Spain and Portugal. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
361--377
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
  • ECB (2008), Monitoring labour cost development cross euro area countries, "Monthly Bulletin", November.
  • European Commission (2009a), European Economic Forecast - Autumn 2009, "European Economy" No. 10.
  • European Commission (2010a), European Economic Forecast - Spring 2010, "European Economy" No. 2 (provisional version).
  • European Commission (201 Ob), Special issue: The impact of the global crisis on competitiveness and current account divergences in the euro area, "Quarterly Report on the Euro Area", Vol. 9, No. l.
  • European Commission (2009b), Special report: Competitiveness developments within the euro area, "Quarterly Report on the Euro Area", Vol. 8, No. 1.
  • European Commission (2010c), Surveillance of Intra-Euro-Area. Competitiveness and Imbalances, "European Economy" No. l.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170666390

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.