PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 844 | 63--82
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania środków unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007-2013

Warianty tytułu
EU funds - Opportunities for Small and Medium-size Polish Enterprises, 2007-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Po akcesji Polski do Unii Europejskiej, małe i średnie przedsiębiorstwa miały możliwość uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej na ich rozwój. W latach 2007-2013 szacowane środki finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności mają wynieść 67 mld euro, z czego około 15% jest przeznaczone na dofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw. W tym okresie zostaną również osiągnięte następujące cele: poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwój sektora usług, wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. Fundusze strukturalne na lata 2007-2013 dostępne są także dla małych i średnich przedsiębiorstw w postaci uczestnictwa w tzw. programach operacyjnych, na które składają się: „Innowacyjna gospodarka" (PO IG), „Kapitał ludzki" (PO KL), „Infrastruktura i środowisko" (PO liŚ), „Rozwój Polski Wschodniej" (PO RPW), regionalne programy operacyjne (RPO), „Pomoc techniczna" (PO PT) oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT).
EN
Following Poland's accession to the European Union, small and medium-size enterprises were offered the opportunity to obtain financial assistance that did not have to be repaid and which had been earmarked for their development. During the 2007-2013 period, 67 billion euro will be available, of which approximately 15% is set aside for the financing of enterprise investment. The following goals will also be achieved during this period: the quality of public institutions will be improved and the mechanisms of partnership built, human capital will be improved and social cohesion enhanced, both the social and high-tech infrastructures will be modernised and built out to improve Poland's competitiveness, enterprise competitiveness and innovation are to be improved, especially high added value manufacturing industries; the service sector is to be developed, growth in the competitiveness of Poland's regions and the counteracting of their social, economic and spatial marginalisation, the playing field is to be leveled in terms of development opportunities and support for changes in rural areas. Structural funds for the years 2007-2013 are available for small and medium-size enterprises in the form of participation in any of the following Operational Programmes: Innovative Economy (OP IE), Human Capital (OP HC), Infrastructure and Environment (OP IE), The Development of Eastern Poland (OP DEP), Regional (ROP), Technical Assistance (OP TA), and European Territorial Communication (OP ETC). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Jankowska A., Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013, PARP, Zespół Programowania i Ewaluacji, Warszawa 2005.
 • Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Wstępny projekt, Zielona Góra 2007 (www.lrpo.lubuskie.pl).
 • Małopolski regionalny program operacyjny województwa na lata 2007-2013, Projekt. Kraków 2007 (www.maIopolskie.pl).
 • Narodowa strategia spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) (www.fundu- szestrukturalne.gov.pl).
 • Narodowa strategia spójności. Strategiczne ramy odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006, Warszawa 2006 (www.mgip.gov.pl).
 • Nowakowski T., Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007- 2013, Prezentacje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.funduszestrukturalne. gov.pl).
 • Orłowska ,T., Wsparcie dla przedsiębiorstw w latach 2007-2013 część U, Biuletyn Euro Info, Informatorium Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.euroinfo.org.pl)
 • Program operacyjny „Infrastruktura i środowisko". Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów, Warszawa 2006 (www. mrr.gov.pl).
 • Program operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej". Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów, Warszawa 2007 (www. mrr.gov.pl).
 • Program operacyjny „Innowacyjna gospodarka". Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007 (www.mrr. gov.pl).
 • Program operacyjny „Innowacyjna gospodarka". Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007 (www.mrr. gov.pl).
 • Program operacyjny „Kapitał ludzki". Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007- 2013, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 25 listopada 2006 r., Warszawa 2006 (www.mrr.gov.pl).
 • Projekt opinii Komisji Rozwoju Regionalnego dla Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (www.zgwrp.org.pl).
 • Projekt wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO). Konsultacje społeczne (www.wielkopolska.mw.gov.pl).
 • Projekt programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko" na lata 2007-2013, Portal Fundusze Strukturalne, artykuł z dnia 2007.03.07 (www.funduszestrukturalne.gov.pl).
 • Regionalny program operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt. Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego, 23 lutego 2007 (www.kujawsko-pomorskie.pl).
 • Regionalny program operacyjny dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013, Dokument z dnia 27 lutego 2007 (www.rpo.dolnyslask.pl).
 • Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Kielce 2007 (www.rozwoj-swietokrzyskie.pl).
 • Regionalny program operacyjny województwa opolskiego na lata 2007-2013, Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 20 lutego 2007 (www.umwo.opole.pl).
 • Regionalny program operacyjny województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Projekt z dnia 8 lutego 2007 r.. Szczecin, luty 2007 (www.um-zachodniopomorskic.pl).
 • Regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata 2007-2013, Katowice, 18 grudnia 2006 (www.rpo.silesia-region.pl).
 • Regionalny program operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2007 (www.rpo.warmia.mazury.pl).
 • Regionalny program operacyjny województwa łódzkiego na lata 2007-2013, Projekt, Łódź, luty 2007 (www.lodzkie.pl).
 • Regionalny program operacyjny województwa podlaskiego na lata 2007-2013, Projekt, Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego, 3 marca 2007 (www.rpowp.wrota- podlasia.pl).
 • Regionalny program operacyjny dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013, projekt, Zarząd województwa pomorskiego, 1 marca 2007 (www.dpr.woj-pomorskie.pl).
 • Regionalny program operacyjny województwa lubuskiego na lata 2007-2013, Lublin, 6 marca 2007 (www.irpo.lubuskie.pl).
 • Wsparcie przedsiębiorczości w ramach projektów 16 regionalnych programów operacyjnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Stanowisko ds. Informacji i Promocji 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170674163

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.