PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 3 | 15--27
Tytuł artykułu

Atrakcyjność handlowa regionów i województw Polski

Warianty tytułu
Commercial Attractiveness of Polish Regions and Voivodships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Identyfikacja atrakcyjności jednostki przestrzennej jest ważnym element jej charakterystyki oraz wyznacznikiem posiadania (lub nie) przewagi konkurencyjnej nad pozostałymi graczami rynkowymi. Na podstawie zestawu czynników determinujących atrakcyjność handlową i wielowymiarowej metody rangowej Autor dokonuje oceny poziomu atrakcyjności handlowej województw oraz innych wygenerowanych układów przestrzennych (regionów), obserwując przy tym zmiany atrakcyjności wyróżnionych jednostek, czyli kierunek i natężenie tych zmian. (abstrakt oryginalny)
EN
The identification of the attractiveness of a spatial unit is an important element of its characteristics and a determinant of having (or not having) a competitive advantage over other market players. The author uses a set of factors determining commercial attractiveness anda multi-dimensional ranking method to evaluate the level of commercial attractiveness of voivodships and other generated spatial systems (regions), while observing the changes in attractiveness of the units distinguished, namely the direction and intensity of these changes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bazarnik J., T. Grabiński, K.P. Wojdacki, Taksonomiczne metody analizy przestrzenną struktury konsumpcji, w: S. Mynarski (red.), Badam przestrzenne rynku i konsumpcji...
 • Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Poznań 2004.
 • Christaller W., Die Zentralen Orte in Süddeutschland, Jena 1933.
 • Eaton C., R. Lipsey, An Economic Theory of Central Places, "The Economic Journal" 1982/92.
 • Jatowiecki B., Uwarunkowania i woju polskich metropolii, www.funduszestrukturalne.gov.pl
 • Kosso P., Central Place Theory and the reciprocity between theory and evidence, "Philosophy of Science" 1995/4.
 • Kudłacz T., Powiatowy system informacji gospodarczej (główne problemy tworzenia systemu wskaźników szczegółowych), "Samorząd Terytorialny" 2005/3.
 • Kudłacz T., Duże miasta w Polsce w świetle wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego, w: Z. Makieta (red.), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Warszawa 2009.
 • Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski wg województw, Kraków 2004.
 • Markowski T., T. Marszal, Metropolie. Obszary metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Warszawa 2006.
 • Mynarski S. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, Warszawa 1992.
 • Nowicki M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna. województw i podregionów Polski, Gdańsk.
 • Preston R.E., Christaller's Neglected Contribution to the Study of the Evolution of Central Places, "Progress in Human Geography" 1995/9.
 • Sokołowski D., Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce, Toruń 2006.
 • Szromnik A., Handel-konsument-przestrzeń, Warszawa 1990.
 • Szromnik A., K.E Wojdacki i in., Atrakcyjność rynkowa miast. Studium przestrzenno-statystyczne. Raport syntetyczny z badań statutowych 69/KHURJ1/2005/S/241, Kraków 2005.
 • Szromnik A., Makroekonomiczne przestanki lokalizacji obiektów handlowych, "Samorząd Terytorialny" 2009/10.
 • Szumilak J., Miejsce i rola handlu detalicznego w procesie gospodarowała w: J. Szumilak (red.), Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Kraków 2004.
 • Wilk W., Czynniki lokalizacji i rozmieszczenia wybranych usług w Warszawie, Warszawa 2001.
 • Wojdacki K.P., Funkcje handlowe miast Polski (analiza przestrzenno-statystyczna), Kraków 1999, (maszynopis).
 • Wojdacki K.P., Konkurencyjność handlowa miast (mechanizm, czynniki, metody pomiaru), w: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej, Wrocław 2004.
 • Wojdacki K.P., Mechanizm konkurowania i konkurencyjność rynkowa miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera, w: Sektor handlu w rozwoju regionu - sukcesy i dylematy, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170685919

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.