PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1183 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem | 96--116
Tytuł artykułu

Proces szacowania kosztu kapitału spółki akcyjnej

Warianty tytułu
The Assessment Process of Capital Costs of Public Limited Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono ogólne teoretyczne rozważania dotyczące pojęcia, wzorów i wybranych metod szacowania kosztu kapitału spółki akcyjnej. Omówiono podstawowe definicje związane z wymaganą stopą zwrotu zainwestowanego kapitału. Zaprezentowano i wyjaśniono wzory wykorzystywane do szacowania kosztu kapitału własnego i obcego. Do szacowania kosztu kapitału wykorzystano model Gordona, model CAPM oraz równanie SML. Zaprezentowano także wzór na łączny koszt kapitału (WACC - weighed average cost of capital).
EN
The article discussed the methodology of estimating the cost of capital of stock exchange companies and concluded that no perfect method existed, because each of them had certain drawbacks (economic parameters were unimportant e.g. statistically, unsteady, difficult to establish and to interpret them). The reasons for that are, among others, the lack of the expert knowledge, particularly theoretical one. The more experienced the expert, the more accurate assessment of the cost of capital. Researches of practitioners and theoreticians confirm it. They paid attention to the lack of the access to the credible information necessary to carry out calculations. A thesis of the article was proven in the process that the lack of the credible information about the company in a considerable degree influenced the choice of the method of cost of capital assessment. It requires further theoretical studies particularly numerous empirical researches. It is possible to suppose that the significance of the cost of capital-related issues will grow while the capital market stabilizes. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Blume M.E., Friend L, Westerfield R., Impedimence to Capital Formation: Summary Report of a Survey of Nonfinancial Corporations, Working Paper, Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia 1980.
 • Brealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York 1991.
 • Brigham E.F., Gapenski L.C., Intermediate Financial Management, The Dryden Press, Fort Worth 1993.
 • Brigham E.F., Houston J.F., Podstawy zarządzania finansami, t. 1-2, PWE, Warszawa 2005.
 • Byrka-Kita K., Weryfikacja przydatności modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) w procesie szacowania kosztu kapitału własnego na polskim tynku kapitałowym, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Damodaran A., Corporate Finance. Theory and Practice, John Wiley & Sons, New York 1997.
 • Damodaran A., Damodaran on Valuation, Security Analysis for Investment and Corporate Finance, John Wiley & Sons, New York 1994.
 • Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wyd. AE, Wrocław 2002.
 • Dudycz T., Rozważania o koszcie kapitału, [w:] Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia, red. D. Zarzecki, tom I, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1060, Wrocław 2005.
 • Fabozzi F.J., Bond Markets, Analysis and Strategies, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1993.
 • Gallinger G.W., Poe J.В., Essentials of Finance: An Integrated Approach, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1995.
 • Gołębiowski G., Dostępność kapitału a jakość zarządzania finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce, http://golebiowski.stansat.pl/publikacje_g/szklarska.htm, listopad 2005.
 • Gordon M, The Investment Financing and Valuation of the Corporation, Irwin, Homewood 1962.
 • Groth J.C., Anderson R.C., The cost of capital. Perspectives for managers, "Management Decision" 1997 vol. 6 nr 35.
 • Ignatczyk W., Chromińska M., Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
 • Iwaniec R., Prognozy analityków a możliwość określenia fundamentalnej wartości akcji, http://www.wne.uw.edu.pl/ katedry/bif/seminarium/iwaniec_robert_rl .html, listopad 2005.
 • Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Johnson H., Koszt kapitału. Klucz do wartości firmy, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2000.
 • Jóźwiak. J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1992.
 • Kardys M., Zasady ustalania kosztu kapitału, "Gazeta Prawna" 2003 nr 97 (953) (20 maja).
 • Kasiewicz S., Koszt kapitału (stopa dyskontowa) a opłacalność inwestycji przemysłowych, "Bank" 1993 nr 5.
 • Kochania K., Próba szacowania kosztu kapitału własnego w bankach w 2002 r. na podstawie modeli CAPM, "Bank i Kredyt", luty 2003.
 • Koczot S., Przybyło kapitału na parkiecie, "Gazeta Prawna" 2005 nr 238 (1603) (grudzień).
 • Kuczowic K., Kuczowic J., Michalewski M., Decyzje inwestycyjne, Wyd. AE, Katowice 2001.
 • Laderman J.M., What does equity financing really cost?, "Business Week" 1988 (December 7).
 • Leland H., Pyle D., Information asymmetries, financial structure and financial intermediation, "Journal of Finance" 1977 nr 32.
 • Levy H., Sarnat M., Capital Investment and Financial Decisions, Prentice Hall, New York 1994.
 • Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Markowitz H., Portfolio selection, "Journal of Finance", March 1952, vol. 7 nr 1.
 • Mills R.W., Jak liczyć koszt kapitału, "Gazeta Bankowa", marzec 2001.
 • Mizerka J., Wycena kapitału własnego -podejście opcyjnie z wykorzystaniem wskaźnika Sharpe'a, Wyd. AE, Poznań.
 • Nantell T.J., Carlson C.R., The Cost of Capital as a Weighted Average, "Journal of Finance" 1975 (December).
 • Osińska M., Ekonometryczne modelowanie oczekiwań gospodarczych, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000.
 • Paczkowski K., Kapitał tańszy nawet o połową, "Gazeta Prawna" 2005 nr 195 (1560) (październik).
 • Pluta W., Strategiczne zarządzanie finansami, Wydawnictwo i Doradztwo Ekspert, Wroclaw 1996.
 • Pruchnicka-Grabias I., Współczynnik Sharpe'a -podstawa oceny inwestycji, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2005 nr 10 (178) (październik).
 • Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 • Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, cz. 2, red. W. Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967.
 • Tarczyński W. i in., Analiza fundamentalna na Giełdzie Papierów Wartościowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 1995.
 • Witkowski M., Elementy statystyki dla ekonomistów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Kalisz 2001.
 • Zarzecki D, Byrka-Kita K., Propozycja procedury szacowania kosztu kapitału własnego uwzględniającej specyfikę rynków wschodzących, część 1, Polska Akademia Rachunkowości SA, http://www.e-rachunkowosc.pl, listopad 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170694803

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.