PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1183 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem | 117--132
Tytuł artykułu

Efekty synergii w działalności przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Synergy Effects in the Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule porusza się problem zjawiska synergii w działalności przedsiębiorstwa. Poszukuje się uniwersalnej formuły, która pozwalałaby na pomiar efektów synergii w procesie prowadzenia działalności w przedsiębiorstwie, a zwłaszcza w procesie łączenia zasobów przedsiębiorstwa. W tym celu dokonuje się wpierw ogólnej interpretacji synergii. Następnie formułuje się podstawowe zasady pomiaru efektów synergicznych. Wreszcie dokonuje się przeniesienia rozważań ogólnych na grunt przedsiębiorstwa i poprzez pryzmat łączenia zasobów rozpatruje się efekty synergii oraz poszukuje ich idealnego miernika. (fragment tekstu)
EN
The article presents the idea of synergy. In the next part, the author describes the method of identifying and quantifying synergy effects. After the presentation of the main idea, the usage of this method is adapted to the company throughout the process of joining the resources. At the end, the EVA is used as the best measure of synergy effects in the company. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Ackoff R.L., Zarządzanie w małych dawkach, PWN, Warszawa 1993.
 • Altkom J., Strużycki M., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych i usługowych, PWE, Warszawa 1984.
 • Ansoff A. I., Corporate Strategy, Penguin Books, Harmondsworth 1987.
 • Beer S., Cybernetyka a zarządzanie, PWN, Warszawa 1966.
 • Blaik P., Synergetyczne aspekty kształtowania wydajności w handlu, [w:] Innowacyjność a wydajność pracy, WSP, Opole 1989.
 • Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M., Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.
 • Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWN, Warszawa 1996.
 • Cempel Cz., Wprowadzenie do teorii systemów, Wirtualna Edukacja (ISSN 1175-5318), nr 20, http://lttf.ieee.org/we/a35.html.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press 1997.
 • Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2003.
 • Drążek Z., Niemczynowicz В., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003.
 • Drucker P., Peter Drucker's 1990s, "The Economist" 1989 (21st October).
 • Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 • Gajdka J, Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, tom I, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 • Gościński J., Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWN, Warszawa 1977.
 • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
 • Jamroga J., Podstawy cybernetyki ekonomicznej, [w:] Wybrane zagadnienia teorii organizacji i zarządzania, red. A. Czermiński, PWN, Warszawa 1979.
 • Jamroga J., Nogalski В., Elementy teorii systemów i cybernetyki, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1982.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2001.
 • Kieżun W., Podstawy organizacji i zarządzania, Książka i Wiedza, Warszawa 1980.
 • Kornai J., Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, PWN, Warszawa 1977.
 • Kotarbiński T., Hasło dobrej roboty, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 • Kowalczyk E., Cybernetyka - myśl porządkująca, Ossolineum, Warszawa 1987.
 • Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.
 • Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1992.
 • Lange 0., Całość i rozwój w świetle cybernetyki, PWE, Warszawa 1962.
 • Lipińska E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa 1981.
 • Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
 • Marcinowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
 • MączyńskaE., Zawadzki M., Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw w procesie transformacji, [w:] Przedsiębiorstwa w procesie transformacji, red. J. Mujżel, Poltext, Warszawa 1997.
 • Misiąg F., Instytucje i narzędzia sterowania przedsiębiorstwami rynkowymi, Monografie i Syntezy IRWiK nr 32, Warszawa 1957.
 • Misiąg F., Strategia w kierowaniu przedsiębiorstwem handlowym. Zarys problematyki, Biblioteka IHWiU, Warszawa 1977.
 • Nowakowski M.K., Zarządzanie operacjami zagranicznymi przedsiębiorstw japońskich, Zakład Nauk Zarządzania PAN, Warszawa 1990.
 • Panczykowski M., Możliwości całości, http://mpancz.webpark.pl/biolsys.htm.
 • Piekarz H., Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemu wytwórczego, Monografie, Wyd. AE, Kraków 1993.
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 • Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, red. J. Kortan, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1997.
 • Podstawy prawa przedsiębiorstw dla studentów prawa, zarządzania i bankowości, red. M. Bączyk, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1999.
 • Rawski M., Efekty synergii w metodzie refleksji strategicznej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2002 nr 7.
 • Rummler A.G., Branche A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, TNOiK, Toruń 2002.
 • Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986.
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszczyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 • Współczesne teorie organizacji, red. A. Koźmiński, PWN, Warszawa 1985.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2002.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170694943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.