PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2 | 8--26
Tytuł artykułu

Produktywność czynników wzrostu PKB

Warianty tytułu
Productivity of GDP Increase Factors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule określono ilościowo wpływu łącznej produktywności czynników produkcji (total factor productivity - TFP), na długookresowy wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1970-2005. Do oszacowania wartości TFP wykorzystano metodę Whartona. Z przedstawionej analizy wynika, że spektrum czynników oddziałujących na łączną produktywność czynników produkcji w Polsce jest znacznie szersze niż przyjmowano w dotychczasowych badaniach empirycznych. Obok kapitału wiedzy wpływają na nią bowiem również uwarunkowania społeczne, demograficzne i instytucjonalne oraz kapitał społeczny. Zidentyfikowano i przeanalizowano czternaście pośrednich czynników wzrostu PKB.
EN
The article quantifies impact of total factor productivity (TFP) on the long term economic growth in Poland in years 1970-2005. The Wharton method was applied to estimate the TFP value (cleaned of short term fluctuations) which, next, was made function of adequate supply factors including social, demographical as well as institutional considerations. A gradation of particular variables explaining effective TFPs equations was purposely not conducted assuming that their importance for secular growth should be fixed in empirical surveys. To estimate structure parameters of the TFP equation the "from a whole to a detail" modeling strategy was applied. Fourteen indirect factors of a GDP growth were identified and analyzed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
8--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Aghion Ph., Howitt P. (1999), Endogenous Growth Theory, MIT Press, London.
 • Barro R. J. (2001), Human Capital and Growth, "American Economic Review, Papers and Proceedings", vol. 91/2.
 • Bjoornskov Ch. (2006), The multiple facets of social capital, "European Journal of Political Economy".
 • Borensztein E., Gregorio J., Lee J. (1998), How does foreign direct investment affect economic growth, "Journal of International Economics", No 45.
 • Butler L. (1996), A Semi-Structural Method to Estimate Potential Output: Combining Economic Theory with a Time-Series Filter, The Bank of Canada's New Quarterly Projection Model, Ottawa: Bank of Canada, "Technical Report", No 77.
 • Coe D. T., Helpman E. (1995), International R&D Spillovers, "European Economic Review", vol. 39.
 • Engelbrecht H. J. (1997), International R&D spillovers, human capital and productivity in OECD economies: An empirical investigation, "European Economic Review", No 41.
 • Engelbrecht H. J. (2002), Human capital and international knowledge spillovers in TFP growth of a sample of developing countries: a exploration of alternative approaches, "Applied Economics", No 34.
 • Florczak W., (2003), Bazy danych makroekonomicznych modeli gospodarki polskiej, "Wiadomości Statystyczne", nr 6, Warszawa.
 • Florczak W. (2006a), Techniki przetwarzania źródłowych danych statystycznych i tworzenia jednorodnych baz danych. Baza danych modeli serii W8, "Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ", nr 149, Łódź.
 • Florczak W. (2006b), Miary kapitału ludzkiego w badaniach ekonomicznych i społecznych, "Wiadomości Statystyczne", nr 12/2006, Warszawa.
 • Florczak W. (2007a), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach społeczno-ekonomicznych, "Studia Prawno-Ekonomiczne", tom LXXV, Łódź.
 • Florczak W. (2007b), Mikro- i makroekonomiczne korzyści związane z kapitałem ludzkim, "Ekonomista", nr 5, Warszawa.
 • Florczak W. (2008), Efektywna podaż pracy a wzrost gospodarczy, "Gospodarka Narodowa", nr 11 i 12, Warszawa.
 • Florczak W. (2009a), Koncepcja wzrostu endogenicznego i gospodarki opartej na wiedzy w naukach ekonomicznych, "Studia Prawno-Ekonomiczne", tom LXXX, Łódź.
 • Florczak W. (2009b), Zbrodnia i kara. Próba kwantyfikacji makroekonomicznych uwarunkowań przestępczości w Polsce, "Ekonomista", nr 4, Warszawa.
 • Florczak W. (2009c), Makroekonomiczne uwarunkowania nierówności płacowych, "Wiadomości Statystyczne", nr 1.
 • Florczak W. (2009d), Modele kapitału ludzkiego i struktury ludności, [w:] Makroekonometryczny model gospodarki opartej na wiedzy, Welfe W. (red.).
 • Florczak W., Sabanty L., Welfe W. (2001), Postęp techniczny ucieleśniony w środkach trwałych i jego endogenizacja. Rola nakładów na badania i rozwój (B+R), [w:] Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Welfe W..
 • Florczak W., Welfe W. (2001), Ekonometryczne modelowanie postępu technicznego, jego efektów oraz źródeł, [w:] Welfe W. Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego.
 • Gibbs D. (1995), Potential Output: Concepts and Measurement, "Labour Market Bulletin", No 1.
 • Gradzewicz M., Kolasa M. (2004), Szacowanie luki popytowej dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu metody VECM, "Bank i Kredyt", luty 2004.
 • Greene W. H. (1993), Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company.
 • Kołodko G. (2008), Wędrujący Świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Kumor P. (2008), Modelowanie wpływu nierówności płac na wzrost gospodarczy, "Gospodarka Narodowa" nr 7 i 8, Warszawa.
 • Laxton D., Tetlow R. (1992), A Simple Multivariate Filter for the Measurement of Potential Output, Ottawa: "Bank of Canada Technical Report", No 59.
 • Miller S. M., Upadhyay M. P. (2000), The effects of openness, trade orientation, and human capital on total factor productivity, "Journal of Development Economics", vol. 63.
 • Oguchi N. (red.) (2004), Total Factor Productivity Growth, Asian Productivity Organization, Tokyo.
 • Putnam R. (1993), Making Democracy Wok: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton, NJ.
 • Roszkowska S. (2009), Ekonomiczne uwarunkowania migracji międzywojewódzkich w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 4, Warszawa.
 • Sala-i-Martin X. (1997), I just ran two million regressions, "American Economic Review", vol. 87/2.
 • St-Amant P., van Norden S. (1997), Measurement of the Output Gap: A Discussion of Recent Research at the Bank of Canada, Ottawa: Bank of Canada, "Technical Report", No 79.
 • Sztaudynger J. (2003), Próby ekonometrycznego określenia wpływu kapitału społecznego na wzrost gospodarczy, "Gospodarka Narodowa, Warszawa.
 • Sztaudynger J. J. (2009), Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce, "Ekonomista", nr 2, Warszawa.
 • Temple J. (1998), Robustness tests of the augmented Solow model, "Journal of Applied Econometrics", vol. 13.
 • Welfe A., (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa.
 • Welfe W. (red.) (2001), Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Welfe W. (red.) (2007), Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Welfe W. (red.) (2009), Makroekonometryczny model gospodarki opartej na wiedzy, Folia Oeconomica 229, Łódź.
 • Zienkowski L. (red.) (2003), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170702272

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.