PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4/2 | 409--423
Tytuł artykułu

Analiza konkurencyjności województwa śląskiego w aspekcie lokalizacji czystych technologii węglowych

Warianty tytułu
Analysis of the Competitiveness of the Silesian Voivodeship in Terms of Location Clean Coal Technologies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza konkurencyjności została przeprowadzona w celu określenia pozycji polskich regionów i oceny ich atrakcyjności inwestycyjnej, ze względu na możliwość utworzenia na ich terenie klastera czystych technologii węglowych. Wskazanie najlepszych województw dokonano na podstawie analizy wybranych cech charakteryzujących trzy aspekty rzeczywistości: gospodarczy, naukowo-badawczy, środowiskowy. Porządkowania dokonano na podstawie współczynników lokalizacji. W końcowej części badania wszystkie województwa podzielono na cztery grupy: dobrze, średnio, mało i nie- predysponowane do lokalizacji czystych technologii węglowych. W treści artykułu szczególnie wyeksponowano pozycję konkurencyjną województwa śląskiego. Artykuł został podzielony na trzy części. Pierwsza teoretyczna, zawiera przegląd podstawowych definicji (konkurencyjność regionu, atrakcyjność inwestycyjna, klaster, czyste technologie węglowe). Druga, mająca charakter empiryczny, prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w oparciu o indykatory wybrane z punktu widzenia ważności dla lokalizowania się czystych technologii węglowych. Trzecia prezentuje wnioski płynące z zagregowania wyników przeprowadzonych badań, w szczególności zaprezentowano tutaj podział województw na grupy taksonomiczne oraz ich wewnętrzną strukturę. (abstrakt oryginalny)
EN
Analysis of the competitiveness of the Silesian Voivodeship in terms of location clean coal technologies. Competitive analysis was conducted to determine the position of Polish regions due to the possibility of creating a clean coal technologies cluster in their areas. Indication of the best voivodeship was based on analysis of selected characteristics of the three aspects of reality: the economic, scientific research and environmental. In the final part of the study all regions were divided into four groups: good, medium, low and no-suited to the location of clean coal technologies claster. In the article especially exposed the competitive position of the Silesian Voivodeship. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
409--423
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Blaschke W. (2004), Problemy produkcji czystych węgli jako źródła wytwarzania czystej energii. Międzynarodowa Konferencja "Przyszłość węgla w gospodarce świata i Polski", GIPH, Katowice, s. 170-177
 • Czornik M., Drobniak A., Gibas P. (2003), Analiza konkurencyjności regionu wykonana w ramach projektu "Innowacyjny śląski klaster czystych technologii węglowych", Główny Instytut Górnictwa, Katowice, s. 33-58
 • Heffner K., Gibas P. (2007), Analiza ekonomiczno -przestrzenna, Akademia Ekonomiczna, Katowice, s. 98-123.
 • Jewtuchowicz A. (2005), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Klasik A. (2001 a), Strategia konkurencyjna regionu, w: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Klasik A., Kuźnik F. (red.), Akademia Ekonomiczna, Katowice, s. 39-60
 • Klasik A. (200 Ib), Międzynarodowa konkurencyjność jako kryterium restrukturyzacji polskich regionów, w: Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, Klaski A. (red.), Akademia Ekonomiczna, Katowice, s. 95-111
 • Klasik A., Kuźnik F., (1998) Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, Dolata S. (red.),. Materiały pokonferencyjne, Opole
 • Łaźnieska E. (2004), Uczący się region, terytorialne systemy produkcyjne a procesy globalizacji. Synteza współczesnych teorii, w: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Jewtuchowicz A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 45-54
 • Niedzielski R. (2007), Atrakcyjność inwestycyjna jako czynnik rozwoju gospodarczego, w: Szansę Rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, Heffner K., Malik K. (red.), Politechnika Opolska, Opole, s. 102-107
 • Porter M. E. (2001), Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Pyka L, Czaplicka-Kolarz K., Lubosik Z. (2007) Wprowadzenie w tematykę czystych technologii węglowych, w: Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych, Czaplicka-Kolarz K., Pyka I. (red.) Główny Instytut Górnictwa, Katowice, s. 59-78
 • Rocznika Statystycznego Województw, GUS, Warszawa 2009
 • Suwała W. (2008) Technologie czystego węgla, "infos" nr 7(31), Biuro Analiz Sejmowych
 • Winiarski B. (1998), Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej, w: Konkurencyjność regionów, Klamut M. (red.), Akademia Ekonomiczna, Wrocław, s.9-19
 • Olejniczak K. (2003), Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego. "Studia Regionalne i Lokalne" nr 2(12). Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170704247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.