PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4 | 26--37
Tytuł artykułu

Tworzenie jednostek pomocniczych gminy jako forma realizacji zasady pomocniczości

Autorzy
Warianty tytułu
Creating Auxiliary Units for the Municipality as a Form of Implementation of the Principle of Subsidiarity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka omawia problematykę tworzenia jednostek pomocniczych gminy z punktu widzenia realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości, szczególną uwagę zwracając na związek między ideą subsydiarności a znaczeniem jednostek pomocniczych gminy dla funkcjonowania wspólnoty gminnej. Podkreśla, że nie bez znaczenia jest rola rady gminy w ustalaniu zadań jednostek pomocniczych tworzonych na terenie jej działania, w tym możliwość przekazania kompetencji do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej łącznie z wydawaniem decyzji administracyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issues of the creation of a municipality's auxiliary units f mm the point of view of the implementation of the constitutional principle of subsidiarity, paying particular attention to the relationship between the idea of subsidiarity and the importance of the municipality's auxiliary units for the functioning of the municipal community. The authoress emphasises that the role of the municipal council in defining the tasks of the auxiliary units created within the area of its activities, including the ability to transfer responsibility for handling matters of public administration, together with issuing administrative decisions, is not insignificant. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Bibliografia
 • Agapszowicz A.w: A. Agapszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko, Zarys prawa samorządu terytorialnego, Katowice 1997, s. 72.
 • Bandarzewski K., P. Chmielnicki, M. Mączyński, S. Płażek, Jednostki pomocnicze gminy, Kraków 2002, s. 35, 46-47, 59.
 • Budzisz R., Kilka uwag w dyskusji nad modelem organu wykonawczego w gminie, "Samorząd Terytorialny" 2007/1-2, s. 38.
 • Chmielnicki P., Statuty jednostek pomocniczych gminy, Warszawa 2004, s. 45-47.
 • Ciapała J., Konstytucyjny status samorządu terytorialnego, w: M. Ofiarska, J. Ciapała (red.), Zarys prawa samorządu terytorialnego, Poznań 2001, s. 36-37.
 • Duniewska Z., B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 296- 297.
 • Gilowska Z., D. Kijowski, M. Kulesza, W. Misiąg, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zalewski, Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP, "Samorząd Terytorialny" 2002/1-2, s. 35-36.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2006, s. 100.
 • Jaworska-Dębska B. w: M. Stahl (red.), Prawo administracyjne, Łódź 2000, s. 223-224.
 • Kieres L., Rozwój samorządności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej z perspektywy Rady Europy, "Samorząd Terytorialny" 1997/10, s. 49.
 • Klat-Wertelecka L., Reforma samorządu terytorialnego a kodeks postępowania administracyjnego, "Samorząd Terytorialny" 2000/1-2, s. 129.
 • Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2001, s. 121, 140.
 • Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004, s. 171.
 • Łaszczyca G., Sołectwo, "Sejmik Samorządowy" 1995/12, s. 24 i n.
 • Łuczyński W., Państwo pomocnicze. Nauczanie Jana Pawła II, Lublin 2001, s. 75.
 • Martysz Cz., Właściwość organów samorządu terytorialnego do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej, "Samorząd Terytorialny" 2000/1-2, s. 94-95.
 • Miszczuk A., Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2007, s. 15.
 • Niewiadomski Z., W. Grzelczak, Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1990, s. 10.
 • Nowacka E.J., Polski samorząd terytorialny, Warszawa 2006, s. 79-80.
 • Olejniczak-Szałowska E. w: M. Stahl (red.), Prawo administracyjne, Łódź 2000, s. 121-122.
 • Olejniczak-Szałowska E., M. Stahl, Prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 297.
 • Pius XI, Quadresimo anno, tłum. J. Piwowarczyk, "Znak" 1982/7-9, s. 708.
 • Ruczkowski P., Status prawny jednostek pomocniczych gminy - na przykładzie jednostek pomocniczych utworzonych na obszarze województwa świętokrzyskiego, Kielce 2009, s. 75.
 • Sarnecki P. w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2005, komentarz do art. 164.
 • Sarnecki P., Samorząd terytorialny, zasady ustrojowe i praktyka, Warszawa 2005, s. 60.
 • Stahl M., Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje, w: Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak Szałowska, M. Stahl, Prawo..., s. 15.
 • Szewc A., G. Jyż, Z. Pławecki, Samorząd gminny. Komentarz,Warszawa 2010, s. 60-62, 358-35.
 • Szewc A., Z problematyki art. 39 ustawy o samorządzie gminnym, "Państwo i Prawo" 2004/6, s. 56, 61.
 • Szpor A., Państwo a subsydiarność jako zasada prawa w UE i w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 2001/1-2, s. 10.
 • Śniecikowski W., Czy pomocniczość jest receptą na powstanie społeczeństwa obywatelskiego, "Samorząd Terytorialny" 1999/1-2, s. 6.
 • Tarno J.P. (red.), M. Sieniuć, J. Sulimierski, J. Wyporska, Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2004, s. 26, 29, Tkaczyński J.W., Zasada subsydiarności w Traktacie z Maastricht o UE, "Samorząd Terytorialny" 1998/10, s. 58.
 • Zgud Z., Zasada subsydiarności w prawie europejskim, Kraków 1999, s. 21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170712677

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.