PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 59 | nr 115 | 41--68
Tytuł artykułu

Luki informacyjne w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem w świetle paradygmatu informacyjno-ekonomicznego rachunkowości

Warianty tytułu
Information Gaps in Small Enterprise Management in the Light of the Information-Economic Paradigm of Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych dotyczących zgłaszanych przez menedżerów małych przedsiębiorstw braków informacji finansowych. Celem pobocznym jest ustalenie czynników, od których braki te zależą. W badaniach wykorzystaliśmy sondaż ankietowy wraz z analizą statystyczną jego wyników (struktury i zależności). Prezentację wyników poprzedziliśmy studium teoretycznym, na które składa się omówienie roli informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zdefiniowanie pojęcia informacji finansowej oraz identyfikacja czynników ją kształtujących na podstawie przyjętego paradygmatu rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the paper is to present the results of empirical studies concerning gaps in financial information reported by the managers of small enterprises. Another objective is to identify the factors which condition these gaps. The study included a survey of managers of small companies and statistical analysis of its results (structure and dependencies). The presentation of the results is pre-ceded by theoretical introduction, comprising discussion of the role of information in business management, definition of the concept of financial information and identification of the factors influencing it, based on the established paradigm of accounting. (original abstract)
Rocznik
Tom
59
Numer
Strony
41--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Invicta Sp. z o.o.
Bibliografia
 • Ackoff R.L. (1969), Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa.
 • Ainsworth P., Deines D., Plumlee D.R., Larson C.X. (1997), Introduction to Accounting: an Integrated Approach, Irwin Book Team, Kansas.
 • Balicki A., Makać W. (1997), Metody wnioskowania statystycznego, Wyd. UG, Gdańsk.
 • Barańska Z. (1999), Podstawy metod statystycznych dla psychologów, Wyd. UG, Gdańsk.
 • Bień W. (2002), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Brealey R.A., Myers S.C. (1999), Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 • Brigham E.F. (1996), Podstawy zarządzania finansami, T. 2., PWE, Warszawa.
 • Gierusz B. (2002), Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2002.
 • Gościński J. (1977), Zarys sterowania ekonomicznego, PWN, Warszawa.
 • Flakiewicz W., Oleński J. (1989), Cybernetyka ekonomiczna, PWN, Warszawa.
 • Jaworski J. (2007), Zmiany w potrzebach informacyjnych a polityka uproszczeń w rachunkowości małych przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, red. Sobańska L., Szychta A., Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jaworski J. (2009), System rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem w świetle paradygmatu informacyjno-ekonomicznego, Materiały Konferencyjne „Zarządzanie w XXI wieku. Koncepcje, trendy, problemy", WSB w Toruniu, Toruń.
 • Jaworski J. (2010), Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDe-Wu, Warszawa.
 • Kisielnicki J., Sroka H. (2005), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa.
 • Kurnal J. (1976), Nowe spojrzenie na proces podejmowania decyzji kierowniczych, „Przegląd Organizacji", nr 4-5.
 • Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D. (1995), Metody opisu statystycznego, Wyd. UG, Gdańsk.
 • Mytlewski A. (2007), Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw, Wyd. UG, Gdańsk.
 • Nobes C.W. (1997), Referat na 14. sesji ISAR, UNCTAD, Genewa.
 • Nogalski В., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A. (2004), Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy?, OPO, Bydgoszcz.
 • Przybyłowicz P. (2008), Wstęp do teorii informacji i kodowania, SIGMA, Stalowa Wola.
 • Rokicka-Broniatowska A. (red.) (2002), Wstęp do informatyki gospodarczej, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa.
 • Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. (1999), Finanse przedsiębiorstwa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (RKPiR), Dz.U. z 2003, nr 152, poz. 1475, z późniejszymi zmianami.
 • Shannon C.E. (1948), A Mathematical Theory of Communication, „Bell Technical Journal", vol. 27, July-October.
 • Skrzywan S. (1969), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa. Szymczak M. (red.) (1993), Słownik języka polskiego, 1.1, PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF), j.t. Dz.U. z 2010 nr 51, poz. 51, z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP), j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (UOR), j.t. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ZPDOF), j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930, z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (UoSDZG), Dz.U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095, z późniejszymi zmianami.
 • Wilmańska A. (red.) (2010), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa.
 • Wrycza S. (red.) (2010), Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170714862

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.