PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 59 | nr 115 | 69--94
Tytuł artykułu

Prezentacja sprawozdań finansowych w formie elektronicznej przez największe jednostki gospodarcze w Polsce w kontekście oczekiwań interesariuszy

Autorzy
Warianty tytułu
Financial Statements Presentation in Electronic Form by the Biggest Companies in Poland in the Context of Stakeholders' Needs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sposób przekazywania informacji zmienia się wraz z rozwojem komputerów, internetu i innych technologii informacyjnych (np. telefonów komórkowych). Zwłaszcza internet i interaktywne strony internetowe, które reagują na zachowanie użytkownika na danej stronie, przeobraża sposób przekazywania informacji. Transformacji podlega również forma publikowania sprawozdań finansowych. Celem głównym artykułu jest przeanalizowanie sposobu prezentacji sprawozdań finansowych przez największe jednostki gospodarcze w Polsce w warunkach upowszechnienia zastosowania elektronicznych kanałów prezentacji informacji na tle oczekiwań interesariuszy. Dla realizacji celu głównego zostały postawione dwa cele szczegółowe. Pierwszym, jest przedstawienie wytycznych dotyczących sporządzania elektronicznych wersji sprawozdań finansowych, zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy zidentyfikowanymi przez zespół CIMA/PWC, drugim zaś – przeanalizowanie obecnego sposobu prezentacji sprawozdań finansowych na stronach internetowych największych jednostek gospodarczych funkcjonujących w Polsce oraz stopnia ich dostosowania do oczekiwań interesariuszy. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
The manner of information communication has been changing together with the development of computers, internet and information technologies. Especially the internet and interactive web pages have transformed the way information is transmitted. Publication of financial statements is changing, too. The main aim of the article is to analyse financial statements publication using electronic channels of information distribution by the biggest companies operating in Poland in the light of stakeholders' information needs. In order to realize the main aim two specific objectives were formulated. The first was analysis of guidelines for publication of electronic versions of financial statements based on stakeholders' information needs as identified by CIMA research team. The second was analysis of the current manner of publication by the largest companies operating in Poland of electronic versions of their financial statements and their compliance with investors' information needs. (short original abstract)
Rocznik
Tom
59
Numer
Strony
69--94
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Beattiе V., Prat К. (2003), Issues concerning web-based business reporting: an analysis of views of interested parties, „British Accounting Review", vol. 35.
 • Business Reporting Research Project. Electronic Distribution of Business Reporting Information. (2000), FASB.
 • Cyert R.M., Ijiry Y. (1974), Problems in implementing Trueblood report, „Journal of Accounting Research", Supplement.
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2010), Załącznik do Uchwały Nr l7/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.
 • Deshmukh A. (2006), Digital Accounting: The Effects of the internet and ERP on Accounting, IRM Press, Hershey.
 • Digital Reporting: a progress report (2004), ICAEW.
 • Epstein M. J., Birchard B. (2000), Counting what counts, Peresus Books, Cambridge.
 • Gowthrope C., Flynn G. (1997), Reporting on the Web: The State of Art, „Accountancy", 120.
 • Jones M.J., Xiao J.Z. (2002), Peering into the Future, Financial Reporting on the Internet by 2010, ICAEW, London 2002.
 • Jones M.J., Xiao J.Z. (2004), Financial reporting on the internet by 2010: a consensus view, „Accounting Forum", vol. 28.
 • Lymer A., Debreceny E., Gray G.L., Rahman A. (1999), Business Reporting on the internet. IASC Research Study.
 • Łada M. (2009), Rachunkowość otwartych ksiąg - zarys koncepcji, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 49 (105).
 • Mangen A. (2008), Digital Fiction Reading: Haptics and Immersion, „Journal of Research in Reading", vol. 31, issue 4, November 2008.
 • Michalak J. (2010), Standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Stopień ich zastosowania na świecie i w Polsce. Perspektywy rozwoju na podstawie badań empirycznych, [w:] Micherda B., System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 275-292.
 • Michalak M. (2010), Jakość informacji prospektywnych w pomiarze utraty wartości operacyjnych aktywów trwałych, [w:] Sobańska L., Kabalski P., System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 275-292.
 • Online reporting. Practical proposals for reporting corporate performance online, (2007), CIMA, PriceWaterhouseCoopers.
 • Pirchegger, В., Wagenhofer A. (1999), Financial Information on the internet - A Survey of the Homepages of Austrian Companies European, „Accounting Review", 12.
 • Pendley J.A., Rai A. (2008), Internet Financial Reporting: An Examination of Current Practice, „International Journal of Disclosure and Governance", vol. 6, 2.
 • SEC Clears XBRL Filing requirements, „Strategic Finance", Feb. 2009, vol. 90, issue 8.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Dz.U. 2005, Nr 209, poz. 1744.
 • Sobańska I. (2004), Potrzeba integracji rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej w praktyce jako efekt zmian zasad sporządzania sprawozdań finansowych w Polsce i krajach UE, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 18 (74).
 • Sobańska L (2008), Relacje międzyorganizacyjne - nowe spektrum rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 42 (98), Warszawa.
 • Śmigielska M. (2008), Jak ograniczyć koszty publikacji sprawozdań, „Gazeta Prawna" Nr 029/2008 z 11 lutego 2008.
 • Weinreich H., Obendorf H., Herder E., Mayer M. (2008), Not Quite the Average: An Empirical Study of Web Use, „ACM Transactions on the Web", vol. 2, No. 1, February 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170715109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.